Loading

บสก.รับทรัพย์ NPA มือสองพุ่ง สิ้นปี 1.7 หมื่นล

วันที่ : 23 มิถุนายน 2551
บสก.รับทรัพย์ NPA มือสองพุ่ง สิ้นปี 1.7 หมื่นล.

              นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) เปิดเผยว่า ในช่วงนี้สินทรัพย์รอการขาย (NPA) ประเภทบ้านมือสอง คอนโดมิเนียมและทาวน์เฮาส์ของบสก.มียอดขายดีขึ้นมาก เฉพาะเดือนมิ.ย.เรียกเก็บทรัพย์ได้ 1,200 ล้านบาท จากเดือนก่อนๆ เรียบเก็บได้ 1,000 ล้านบาทต่อเดือน มั่นในว่าสิ้นปีนี้จะเรียกเก็บหนี้ได้ตามเป้าหมาย 17,000 ล้านบาท

เป็นผลจากภาวะราคาน้ำมันแพง ส่งผลกระทบต่อต้นทุนวัสดุก่อสร้างโดยเฉพาะราคาเหล็กเส้น กระทบต่อราคาบ้านใหม่สูงขึ้นและมีแนวโน้มสูงขึ้นอีก ขณะที่ราคาบ้านมือสองค่อนข้างนิ่ง มีผลให้ส่วนต่างราคาระหว่างบ้านสองประเภทกว้างขึ้น ดังนั้นประชาชนทีก่ำลังมองหาที่อยู่อาศัยจึงให้ความสนใจบ้านมือสองมากขึ้น

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ