Loading

กรมบังคับคดี ยุคใหม่ นำไอทีช่วยงานขายทอดตลา

วันที่ : 16 มิถุนายน 2551
กรมบังคับคดี ยุคใหม่ นำไอทีช่วยงานขายทอดตลาด

            กัญญานุช สอทิพย์ อธิบดีกรมบังคับคดี เปิดเผยว่า ปีนี้กรมบังคับคดีมีนโยบายที่จะพัฒนามาตรฐานการบริการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ในการขายทอดตลาดทรัพย์ ซึ่งได้ร่วมมือกับการไฟฟ้านครหลวงนำระบบแผนที่ทางอากาศมาใช้ในการขายทอดตลาด

ระบบดังกล่าวจะช่วยให้การขายทอดตลาดดีขึ้น เพราะผู้ซื้อจะทราบรายละเอียดของทรัพย์สินอย่างชัดเจนจากภาพถ่ายดาวเทียม ทั้งลักษณะของสิ่งปลูกสร้าง ทำเลที่ตั้ง สภาพแวดล้อ ซึ่งการนำระบบ GIS มาใช้ในการขายทอดตลาด จะช่วยให้งานขายมีประสิทธิภาพมากขึ้น รวมทั้งสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าว่าซื้อทรัพย์สินตรงกับความต้องการและคุ้มค่ากับเงินที่เสียไป

นอกจากนี้ กรมบังคับคดียังมีแผนที่จะพัฒนาระบบคลังข้อมูล เพื่อรวบรวมทรัพย์สินที่ยึดได้ทั่วประเทศเข้าสู่ระบบฐานข้อมูล ซึ่งส่วนนี้จะช่วยในการบริหารจัดการด้านข้อมูลของกรมบังคับคดีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ซึ่งการพัฒนามาตรฐานการบริการทั้ง 2 ส่วนนี้ จะต้องใช้เวลานาน 3 ปี

ปัจจุบันกรมบังคับคดี มีเรื่องที่ค้างอยู่ที่กรมจำนวนมาก ต้องใช้โกดังเก็บเรื่องมากถึง 3 โกดัง แต่ละโกดังสูง 3 ชั้น หากทางกรมบังคับคดี ไม่เร่งนำพัฒนาระบบ ไอที และคลังข้อมูล จะทำให้การระบายทรัพย์ยากมากขึ้น แต่หลังจากที่ทั้งสองระบบถูกพัฒนาแล้วเสร็จ จะทำให้กรมบังคับคดีระบายทรัพย์ได้อย่างรวดเร็ว และผู้ซื้อยังสามารถเลือกซื้อทรัพย์ได้สะดวกขึ้น

สำหรับยอดระบายทรัพย์ในช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551 มียอดระบายทรัพย์ทั้งคดีแพ่งและคดีล้มละลายรวม 55,226 ล้านบาท คาดว่าสิ้นปี 2551 จะสามารถทำยอดระบายทรัพย์ได้ตามเป้าที่วางไว้ 1.1 แสนล้านบาท

ด้านจินดา วรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจซบเซา เนื่องจากราคาน้ำมันแพง และสถาบันการเงินเข้มงวดปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แต่บรรยากาศการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดขอนแก่นเป็นไปอย่างคึกคัก เห็นได้จากยอดการระบายทรัพย์ของสำนักงานฯจังหวัดขอนแก่น ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2551 คือ ต.ค. 2550 – มี.ค. 2551 มียอดขายทั้งสิ้นกว่า 730 ล้านบาท จากเป้าที่ตั้งไว้ 581 ล้านบาท ซึ่งมากกว่าเป้าที่วางไว้ 148 ล้านบาท ซึ่งปัจจัยที่ทำให้มียอดขายเกินกว่าเป้าที่วางไว้ เพราะทรัพย์สินที่เปิดประมูลเป็นทรัพย์สินดี ซึ่งส่วนใหญ่เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ใจกลางเมือง

ส่วนยอดระบายทรัพย์ปี 2550 สำนักงานฯสามารถทำได้เกินเป้าที่ตั้งไว้เช่นกันคือ กว่า1,554 ล้านบาท จากเป้าหมายที่วางไว้ 1,092 ล้านบาท มากกว่าเป้าหมายที่วางไว้กว่า 461 ล้านบาท ทั้งนี้การขายทอดตลาดตามปกติของสำนักงานฯสามารถประกาศขายได้ในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 260 เรื่อง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายสัปดาห์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ