Loading

มท.เร่งแก้ปมตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสร

วันที่ : 7 มิถุนายน 2551
มท.เร่งแก้ปมตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสรร

            นายสิทธิชัย โควสุรัตน์ รมช.มหาดไทย เปิดเผยว่า การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรตามพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 เพื่อให้ผู้ซื้อที่ดินจัดสรรรับโอนสาธารณูปโภคในโครงการจัดสรรที่ดินไปดูแลรักษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่จากการตรวจสอบพบว่า ยอดการจัดตั้งนิติบุคคลฯ ทั่วประเทศมีประมาณ 300 ราย หรือคิดเป็นสัดส่วน 5% ของโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดินประมาณ 7,000 ราย เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ มีโครงการที่ขออนุญาตจัดสรรที่ดิน ประมาณ 2,000 ราย แต่มีจำนวนหมู่บ้านจัดสรรที่จัดตั้งนิติบุคคลฯ แล้วเพียง 212 ราย หรือประมาณ10%ซึ่งมีหลายสาเหตุที่ทำให้แนวทางดังกล่าวไม่เดินหน้า

ในบางกรณี ผู้จัดสรรที่ดินไม่ยอมโอนโฉนดแปลงสาธารณูปโภคและสาธารณะให้แก่นิติบุคคลฯ ดังนั้น กรมกำลังหาทางแก้ไข โดยการให้ถือว่าโฉนดดังกล่าวได้สูญหาย และให้ทางนิติบุคคลฯสามารถทำเรื่องขอโอนสาธารณูปโภคได้ แต่ในกรณีของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร พยายามไม่ชำระค่าใช้จ่ายแก่นิติบุคคลฯ ทางกรมกำลังเสนอให้กองนิติกรไปพิจารณาว่าจะยืดหยุ่นข้อความในพ.ร.บ.การจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 ได้หรือไม่ เพราะในข้อ 2 และ 3 ระบุว่า กรณีชำระค่าใช้จ่ายล่าช้าติดต่อกัน 3 เดือน ถูกระงับการให้บริการ และติดต่อกัน 6 เดือน พนักงานเจ้าหน้าที่มีอำนาจระงับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดินแปลงดังกล่าวได้ แต่ผู้ค้างชำระอาจจะติด 2 เดือนแต่เดือนที่ 3 ชำระ และติดค่าชำระต่อไปอีก ซึ่งจะสร้างความยากลำบากในการบริหารงานแก่นิติบุคคล

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ