Loading

NPA บ้านมือสอง ประมู

วันที่ : 5 มิถุนายน 2551
NPA บ้านมือสอง ประมูล

            ขายทอดตลาดทรัพย์บังคับคดีขอนแก่นทะลุเป้า 148 ล. นางสาวจินดา วรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า จากสภาพเศรษฐกิจโดยรวมที่ซบเซา อันเป็นผลจากสถานการณ์น้ำมันแพง และสถาบันการเงินที่เข้มงวดการปล่อยสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย แต่บรรยากาศการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของจังหวัดขอนแก่นกลับเป็นไปอย่างคึกคัก

วัดจากยอดการผลักดันทรัพย์สินของสำนักงานบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น ช่วง 6 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2551 ตั้งแต่ตุลาคม 50-มีนาคม 51 มียอดขายทั้งสิ้นกว่า 730 ล้านบาท จาก 653 คดี สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 581 ล้านบาท หรือเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 148 ล้านบาท และเมื่อเทียบกับช่วง 6 เดือนแรกปีงบประมาณ 2550 (ตุลาคม 49-มีนาคม 50) มียอดขายสูงเช่นกัน โดยผลักดันทรัพย์สิน(ยอดขาย) ออกจากระบบ 883 คดี จำนวนทั้งสิ้น 1,108 ล้านบาท สูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 547 ล้านบาท หรือเกินกว่าเป้าหมายถึง 561 ล้านบาท

นอกจากนี้ ยอดผลักดันทรัพย์สินของปี 2550 สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น สามารถทำผลงานได้เกินเป้าที่ตั้งไว้เช่นกัน โดยมียอดขายกว่า 1,554 ล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้กว่า 1,092 ล้านบาท เกินกว่าเป้าหมายกว่า 461ล้านบาท

ผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดี จังหวัดขอนแก่น กล่าวต่อว่า ปัจจัยที่ทำให้มียอดผลักดันทรัพย์สินเกินเป้าหมายที่วางไว้ เนื่องจาก ทรัพย์สินที่สำนักงานฯ เปิดประมูลนั้น เป็นทรัพย์สินที่ดี ส่วนใหญ่เป็นที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง และอยู่ใจกลางเมืองทำให้ง่ายต่อการตัดสินใจซื้อของผู้ประมูลทรัพย์สิน

แม้ว่าสถานการณ์การขายทอดตลาดของจังหวัดขอนแก่น เป็นไปอย่างคึกคักสวนกระแสเศรษฐกิจโดยรวม สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น ยังคงปฏิบัติงานเชิงรุก เพื่อกระตุ้นการขายทอดตลาด โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย ประจำจังหวัดขอนแก่น และจัดอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านการบังคับคดี และประชาสัมพันธ์การขายทอดตลาดไปพร้อมกัน

รวมถึงมาตรการต่างๆของกรมบังคับคดี เช่น การขยายระยะเวลาวางเงิน ผู้ประมูลทรัพย์สินได้ สามารถขอยืดระยะเวลาของการชำระเงินจาก 15 วัน เป็น 3 เดือนได้ โดยยื่นหลักฐานการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงิน ส่วนของการจัดมหกรรมการขายทอดตลาด ณ ขณะนี้ไม่มีความจำเป็น เนื่องจากผลการขายทอดตลาดเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ และการขายทอดตลาดตามปกติของสำนักงานฯ ก็สามารถประกาศขายได้ในแต่ละสัปดาห์ไม่น้อยกว่า 260 เรื่อง

สำหรับทรัพย์สินที่สำนักงานบังคับคดีจังหวัดขอนแก่น นำสื่อมวลชนร่วมในกิจกรรม สื่อมวลชนสัญจร กรมบังคับคดีครั้งที่ 2 ส่วนใหญ่เป็นที่ดินเปล่าและที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่อยู่ใจกลางเมือง เหมาะที่จะทำธุรกิจต่างๆ เช่น ที่ดินจัดสรร 28 แปลง ราคาประเมินกว่า 75 ล้านบาท ตั้งอยู่บริเวณบึงทุ่งสร้าง ที่จะมีการปรับภูมิทัศน์ให้สวยงาม เพื่อเป็นสวนสาธารณะที่ใหญ่สุดของจังหวัดขอนแก่น เหมาะกับการทำธุรกิจบ้านจัดสรร โรงแรม หรือร้านอาหาร

พร้อมกับที่ดิน 4 แปลง เนื้อที่ 1 ไร่ 52 ตารางวา ห่างจากวิทยาลัยการอาชีวศึกษาขอนแก่น ไม่ถึง 300 เมตร เหมาะสำหรับที่อยู่อาศัย หอพัก หรือสถานประกอบการ ราคาประเมินกว่า 36 ล้านบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ