Loading

บสก.คัด บริษัทรับเหมาแต่งเอ็นพีเ

วันที่ : 20 พฤษภาคม 2551
บสก.คัด บริษัทรับเหมาแต่งเอ็นพีเอ

        นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัท บริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ในช่วงการเลือกสรรคู่สัญญาที่เป็นบริษัทรับเหมาและค้าวัสดุก่อสร้างเนื่องจากมีความต้องการที่จะปรับปรุงทรัพย์สินรอการขาย ที่มีอยู่ในปัจจุบันให้มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้นโดยปีนี้บริษัทได้ตั้งงบประมาณในการปรับปรุงทรัพย์ทั้งหมดไว้ที่จำนวน 500 ล้านบาท ซึ่งคาดว่าจะเห็นผลได้ในช่วงไตรมาสที่3-4ของปีนี้

ทั้งนี้ปัจจุบันมีคู่สัญญาประจำอยู่เพียง 5-6 แห่งเท่านั้น ซึ่งมีกำลังไม่เพียงพอต่อแผนงานที่จะมีการปรับสภาพทรัพย์เพิ่มอีกจำนวนกว่า 10,00 0 ชิ้นที่บริษัทได้วางเป้าหมายไว้และการเตรียมการในการปรับสภาพทรัพย์นั้นบริษัทตั้งเป้าไว้ว่าต้องใช้เวลาให้รวดเร็วและคุ้มค่ามากที่สุด  ขณะเดียวกันมีบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างให้ความสนใจเข้าร่วมกว่า 100 แห่ง ซึ่งบริษัทจะคัดเลือกให้เหลือ 30-40 แห่ง

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ