Loading

รู้สักนิดก่อนคิดซื้อบ้านมือสอ

วันที่ : 29 เมษายน 2551
รู้สักนิดก่อนคิดซื้อบ้านมือสอง

              หลังจากคณะรัฐมนตรีมีมติให้กระทรวงการคลังออกมาตรการกระตุ้นภาคอสังหาริมทรัพย์ด้วยการลดค่าโอนเหลือแค่ 0.01% ทำให้ความหวังของคนอยากมีบ้านเริ่มเป็นประกายเรืองรอง ทว่าบ้านใหม่ที่สร้างกันใน
ปัจจุบันก็มีราคาค่อนข้างสูง หลายคนที่มีงบประมาณไม่พอจึงต้องเบนเข็มไปเลือกบ้านมือสองแทน ขึ้นชื่อว่า
บ้านมือสองก็คือบ้านเก่าที่ผ่านการใช้งานมาก่อน ดังนั้นเมื่อคิดจะซื้อบ้านประเภทนี้ เราจึงควรรู้วิธีการตรวจ\
สอบและเซ็กสภาพบ้านมือสองเบื้องต้นด้วย

เพื่อไม่ให้การซื้อบ้าน (เก่า) หลังใหม่เกิดข้อผิดพลาด จนทำให้เราต้องเสียใจภายหลังกับสารพัดปัญหาที่ผู้ขาย
ส่วนใหญ่มักปกปิดไว้ เช่น หลังคารั่ว ผนังร้าว ท่อตัน บ้านทรุด จนเป็นเหตุให้ต้องเสียทั้งเงิน ทั้งเวลากับการ
ซ่อมแซมบ้านหลังใหม่ แล้วยังต้องมานั่งเสียน้ำตาในความเสียดายที่เลือกบ้านผิด บ้านและสวน จึงรวบรวม
ข้อควรรู้เกี่ยวกับการเอกซื้อบ้านมือสองมาบอกกัน

รู้ประวัติข้อมูลบ้าน
หลังจากได้บ้านตามที่หมายตาแล้วเราควรสอบด้วยว่าบ้านที่เราเล็งไว้เข้าข่ายหัวข้อต่อไปนี้หรือไม่
บ้านอยู่ในพื้นที่เวนคืนเพื่อสร้างทางด่วนหรือไม่ สามารถตรวจสอบได้กับการทางพิเศษแห่งประเทศไทย
บ้านอยู่ในพื้นที่เวนคืนตัดถนนหรือไม่ ในเขตกรุงเทพฯ สามารถตรวจสอบกับกรุงเทพมหานครหรือกรม
โยธาธิการ กรณีต่างจังหวัดสอบถามได้จากเทศบาลจังหวัดหรือกรมทางหลวง ขึ้นอยู่กับประเภทถนนว่าเป็น
ทางหลวงแผ่นดิน ทางหลวงจังหวัด หรือทางหลวงท้องถิ่น
- ตรวจสอบชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ เช่น ค่าน้ำ ค่าไฟ ว่าเจ้าของบ้านเดิมค้างชำระหรือไม่ ด้วยการนำ
สัญญาที่จะซื้อขายไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานเขตประปา และสำนักงานเขตไฟฟ้าในเขตนั้นๆ
-ตรวจสอบโฉนดที่ดินว่าถูกต้องหรือไม่ ด้วยการนำสัญญาที่จะซื้อขายไปตรวจสอบได้ที่สำนักงานเขตที่
ดินในเขตนั้นๆ
 ตรวจสอบว่าบ้านมีใบอนุญาตก่อสร้างหรือไม่บ้านสร้างผิดแบบหรือผิดเงื่อนไขการขออนุญาตหรือไม่
หรือมีการต่อเติมเพิ่มจากแบบที่ขออนุญาตหรือไม่เพราะหากเจ้าของเดิมสร้างผิดแบบที่ขออนุญาตแล้ว
สำนักงานเขตมาตรวจพบเมื่อเราซื้อบ้านไปแล้วทางเขตมีอำนาจให้เรารื้อถอนบ้านได้

หากเจ้าของอ้างว่าไม่มีใบอนุญาตเดิมมาให้ดู เราก็สามารถถ่ายภาพบ้านหลังนั้น และนำเลขทะเบียนบ้านไป
สอบถามกับหัวหน้าเขตงานโยธาเขต (กทม.) หรือกองช่างของเขตเทศบาล ว่าบ้านหลังนี้มีการสร้างผิดแบบ
หรือมีคดีความอยู่หรือไม่

การตรวจสภาพบ้านมือสอง
การตรวจเช็กสภาพโครงสร้างบ้านควรหาวิศวกรหรือสถาปนิกผู้เชี่ยวชาญมาร่วมตรวจสอบด้วยทุกครั้ง
สำหรับการตรวจสอบสภาพความแข็งแรงของบ้าน ขอแบ่งเป็นหัวข้อจากภายนอกสู่ภายในบ้านตามลำดับ
ดังนี้
1. ตรวจสภาพภายนอกบ้าน
-วิเคราะห์สภาพบริเวณรอบๆ บ้านว่ามีการทรุดตัวมากน้อยแค่ไหน อาจสังเกตได้จากลานจอดรถหรือลานซักล้าง ซึ่งส่วนใหญ่โครงสร้างแผ่นพื้นวางบนดิน เพื่อเช็กการทรุดตัวของสภาพดินในบริเวณนั้น
-สังเกตว่าน้ำฝนจากอาคารข้างเคียงสามารถไหลเข้ามาบริเวณบ้านได้หรือไม่มีต้นไม้ใหญ่ยื่นเข้ามาบังแดด หรือมีระบบรากชอนไชที่สามารถดันเข้ากำแพงบ้านเสียหายหรือไม่
-เช็กที่ตั้งของบ้านว่าอยู่ในที่ลุ่มน้ำท่วมหรือไม่ และมีระดับต่ำกว่าถนนหน้าบ้านแค่ไหน เพื่อตรวจเช็กความเสี่ยงในการเกิดปัญหาน้ำท่วมบ้าน
 ตรวจเช็กว่าอาคารข้างเคียงมีการขุดบ่อหรือสระใกล้บ้านจนอาจทำให้บ้านทรุดพังได้หรือไม่ หรือหากอาคารข้างเคียงมีการถมดินสูงกว่าระดับพื้นในบ้านมากก็อาจทำให้รั้วหรือตัวบ้านถูกดินจากฝั่งอาคารข้างเคียงดันจนเกิดความเสียหายได้เช่นกัน
-ตรวจเช็กหลังคาบ้านว่ามีน้ำฝนรั่วซึมเข้าบ้านหรือไม่เริ่มจากสังเกตฝ้าเพดานภายในบ้านว่ามีอาการบวมพองหรือมีคราบน้ำซึมหรือไม่แล้วทดลองฉีดน้ำบนหลังคาบริเวนนั้นเพื่อตรวจเซ็กว่าหลังคายังรั่วอยู่หรือไม่
-ตรวจเซ็กสภาพสีบนผนังของบ้านว่ามีร่องรอยด่างบวมเนื่องจากมีน้ำฝนหรือน้ำจากห้องน้ำไหลซึมเข้าไปในผนังหรือไม่

 2. ตรวจสอบงานระบบ
-ตรวจสอบระบบประปาว่ามีการรั่วซึมของน้ำบริเวณผนังและใต้พื้นห้องน้ำหรือไม่พร้อมกับ ทดลองปิดก๊อกน้ำในบ้านทุกจุดแล้วตรวจว่ามิเตอร์น้ำยังเดินอยู่หรือไม่หากมิเตอร์น้ำยังเดินอยู่อาจเป็นเพราะอุปกรณ์ในถังพักโถสุขภัณฑ์เสื่อมให้เปลี่ยนใหม่แล้วตรวจเช็กอักครั้งถ้ามิเตอร์น้ำยังเดินอยู่อีก สันนิษฐานได้ว่าระบบท่อน้ำประปาอาจจะรั่ว


-ตรวจเช็กระบบไฟฟ้า สังเกตสายไฟว่าเสื่อมคุณภาพหรือไม่ หากฉนวนหุ้มสายไฟฟ้ามีรอยแตกหรือกรอบควรเปลี่ยนใหม่ทั้งชุดโดยอาจเจรจาให้เจ้าของบ้านช่วยเปลี่ยนให้

  3. ตรวจสอบโครงสร้างอาคาร
-สังเกตภาพรวมของตัวบ้านว่าอยู่ในแนวดิ่งตั้งฉากกับพื้นหรือไม่โดยเฉพาะโครงสร้างเสาและคานรับน้ำหนักบ้านจะต้องไม่แอ่นหรือเอียงไปข้างใดข้างหนึ่ง

-ตรวจสอบรอยร้าวในคานและเสาหากพบว่าเป็นรอยร้าวที่เกิดกับเนื้อคอนกรีตซึ่งเป็นโครงสร้างข้างในของเสาและคานไม่ใช่แค่รอยร้าวของปูนฉาบที่ผิวหน้าควรเรียกวิศวกรผู้เชี่ยวชาญมาช่วยตรวจสอบไม่ว่ากรณีใด เพื่อความปลอดภัยเนื่องจากเสาและคานเป็นโครงสร้างหลักที่รับน้ำหนักของบ้าน
-สังเกตลักษณะรอยแตกร้าวบนพื้นภายในบ้านว่าเป็นรอยร้าวที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของโครงสร้างอาคารหรือไม่  หากเป็นบ้าน 2 ชั้น อาจจำเป็นต้องรื้อฝ้าเพดานเพื่อตรวจเช็กให้แน่ใจว่าท้องพื้นชั้นบนมีรอยร้าวด้วยหรือไม่ เพราะพื้นบ้านส่วนใหญ่มักจะมีวัสดุปิดผิวเพื่อตกแต่งพื้น จนอาจทำให้ไม่สามารถมองเห็นรอยร้าวบนพื้นได้ หรือหากมีรอยแตกร้าวก็อาจเป็นเพียงรอยร้าวของผิววัสดุตกแต่งพื้นเท่านั้นหากสามารถตรวจสอบได้ตามหัวข้อข้างต้น รับรองงบไม่บานปลายแน่นอน

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ