Loading

กรมที่ดินรุกตั้งอนุกรรมการตจว. ขยายผลคุ้มครองซื้อบ้านจัดสร

วันที่ : 10 เมษายน 2551
กรมที่ดินรุกตั้งอนุกรรมการตจว. ขยายผลคุ้มครองซื้อบ้านจัดสรร

          นายสุรสิทธิ์ สหัสธรรมรังษี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ กรมที่ดิน เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า หลังกรมที่ดินแต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรกรุงเทพมหานคร และคณะเจ้าหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการจัดสรรที่ดินใหม่ขึ้นตั้งแต่ปี 2546 เพื่อให้ความช่วยเหลือผู้ซื้อบ้านที่ไม่ได้รับความเป็นธรรม

ปรากฏว่าสามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ ขณะที่ในต่างจังหวัดยังมีเพียงคณะกรรมการจัดสรรที่ดินจังหวัดคณะเดียว ทำให้ต้องทำหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกัน เมื่อเร็วๆ นี้อธิบดีกรมที่ดินได้ประสานงานไปยังจังหวัด ขอให้แต่งตั้งคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้ซื้อที่ดินจัดสรรจังหวัดขึ้น เพื่อขยายการทำงานเชิงรุก ปัจจุบันมี 14 จังหวัดที่ตั้งคณะอนุกรรมการดังกล่าวแล้ว อาทิ เชียงใหม่ นครสวรรค์ อุบลราชธานี นครปฐม สมุทรปราการ ฯลฯจะแต่งตั้งได้ครบทุกจังหวัดภายในปีนี้

นายสุรสิทธิ์กล่าวว่า นโยบายของอธิบดีกรมที่ดินโดยเฉพาะการตรวจสอบโครงการจัดสรรที่เกิดขึ้นก่อน พ.ร.บ.จัดสรรที่ดิน พ.ศ.2543 มีผลบังคับใช้ และไม่ได้จัดตั้ง นิติบุคคลบ้านจัดสรรตามกฎหมายใหม่ จะดูว่ามีการปล่อยให้สาธารณูปโภคชำรุดทรุดโทรมหรือไม่ เริ่มต้นจากพื้นที่กรุงเทพฯ ก่อน โดยตั้งคณะทำงานในเขตกรุงเทพฯ 2 คณะติดตามตรวจสอบโครงการจัดสรรอย่างน้อยเดือนละ5โครงการ

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันบทลงโทษเจ้าของโครงการที่ละเลยไม่ดูแลสาธารณูปโภค ถูกปรับเพียงวันละ 1,000 บาท ถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับอาคารชุด อาทิ ถ้าผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดไม่จัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายค่าดูแลรักษาสาธารณูปโภคส่วนกลางรายเดือน จะถูกปรับครั้งแรกไม่เกิน 5 หมื่นบาท และปรับเป็นรายวันจนกว่าจะปฏิบัติถูกต้องอีกวันละ500บาทจึงอาจจะแก้ไขข้อกฎหมายปรับบทลงโทษให้หนักขึ้น

นอกจากนี้ยังมีกรณีกำหนดให้โครงการจัดสรรแสดงใบอนุญาตจัดสรรฯ และแผนผังโครงการให้ลูกค้าทราบ รวมทั้งการโฆษณาอาคารชุด ซึ่งวันที่ 4 กรกฎาคมนี้ พ.ร.บ.อาคารชุดฉบับใหม่จะมีผลบังคับใช้ โดยระบุให้การโฆษณาเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาจะซื้อจะขายด้วยจะช่วยแก้ปัญหาเจ้าของโครงการโฆษณาเกินจริงได้

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ