Loading

รื้อ11คอนโดลักไก

วันที่ : 3 เมษายน 2551
รื้อ11คอนโดลักไก่

แหล่งข่าวจากกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผยว่า สำนักการโยธา กทม. ได้ตรวจพบอาคารชุดพักอาศัยหรือคอนโดมิเนียม ที่สร้างสูงเกินแบบที่ขออนุญาตก่อสร้าง จึงได้แจ้งให้สำนักงานเขตแต่ละพื้นที่ดำเนินการกับเจ้าของโครงการ

                แหล่งข่าวเปิดเผยว่า การใช้มาตรา 39 ทวิ ของ พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร ทำให้สามารถก่อสร้างไปก่อนออกใบอนุญาต เป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้หลายโครงการก่อสร้างไม่ตรงแบบ และในกรณีที่สร้างสูงเกินกำหนดจะต้องรื้อในส่วนที่เกินทิ้งไป มีหลายโครงการจากหลายบริษัทที่สร้างสูงเกินที่กำหนด และได้มีการแจ้งให้แก้ไขไปแล้ว ขณะเดียวกันผู้ซื้อควรจะต้องตรวจสอบแบบที่ขออนุญาตและใบอนุญาตก่อสร้างด้วยแหล่งข่าวเปิดเผย

                ทั้งนี้ จากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ในเครือบริษัท แสนสิริ เป็นหนึ่งในบริษัทที่ถูก

สั่งรื้ออาคารส่วนที่สูงเกิน นายเมธา จันทร์แจ่มจรัส ประธานอำนวยการ บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ชี้แจงว่า บริษัทเตรียมแก้ไขโครงการของบริษัทรวม 11 อาคาร จากการสร้างที่สูงเกินกฎหมาย กทม.กำหนด เนื่องจากบริษัทได้ปรับระบบก่อ

สร้างใหม่ ทำให้พื้นของอาคารแต่ละชั้นมีความหนาเพิ่มขึ้น

                บริษัทจะทำการรื้อพื้นที่ของห้องชุดบริเวณชั้น 9 ซึ่งเป็นชั้นสูงสุดออกทั้งหมด ทำให้ห้องชุดหายไป 171 ห้อง

คิดเป็นมูลค่า 400 ล้านบาท ส่วนลูกค้าที่ได้รับผลกระทบบริษัทยินดีคืนเงินพร้อมดอกเบี้ยให้ และคาดว่าจะโอนให้กับลูกค้าได้ในเดือน มิ.ย.-ก.ค.ปีนี้ ต่อไปบริษัทจะต้องระวังเรื่องงานก่อสร้างและประสานงานกับทาง กทม.ให้มากขึ้นนายเมธา กล่าว"

 

ที่มา : โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ