Loading

อุ้มบ้าน-คอนโด มีผล29มีนาคม สนง.ที่ดินแน่

วันที่ : 3 เมษายน 2551
อุ้มบ้าน-คอนโด มีผล29มีนาคม สนง.ที่ดินแน่น

                วันที่ 28 มีนาคมที่ผ่านมา ราชกิจจานุเบกษาได้ออกประกาศมาตรการลดภาษีและค่าโอนอสังหาริมทรัพย์ตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2551 และให้มีผลบังคับใช้ถัดจากวันประกาศ ได้แก่ 1.พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากรว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 470) ยกเว้นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาสำหรับเงินได้สุทธิเฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1.5 แสนบาทแรก สำหรับเงินได้สุทธิที่เกิดขึ้นในปี 2551 เป็นต้นไป

                2.พระราชกฤษฎีกาออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร (ฉบับที่ 471) ลดอัตราภาษีเงินได้และยกเว้นภาษีเงินได้ สำหรับกำไรสุทธิของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล มีทุนชำระแล้วไม่เกิน 5 ล้านบาท โดยลดภาษีเงินได้กำไรสุทธิเฉพาะส่วนที่เกิน 1.5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 3 ล้านบาท และยกเว้นภาษีเงินได้กำไรสุทธิ เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน 1.5 แสนบาท เพื่อกระตุ้นการลงทุน

                3.ลดภาษีธุรกิจเฉพาะสำหรับการขายอสังหาฯเป็นทางค้าหรือหากำไรจาก 3.3% เหลือ 0.1% ภายใน 1 ปี 4.ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง การเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดินกรณีสนับสนุนการซื้อขายอสังหาฯ โดยลดค่าโอนและค่าจดจำนองจาก 2% และ 1% เหลือ 0.01% เป็นเวลา 1 ปี ได้แก่ ที่ดิน อาคาร อาคารพร้อมที่ดินตามกฎหมายว่าด้วยการจัดสรรที่ดิน หรือการจัดสรรที่ดินโดยทางราชการหรือองค์การของรัฐบาล ทั้งบ้านเดี่ยว บ้านแฝด บ้านแถว อาคารพาณิชย์ ห้องชุดในอาคารชุด อาคารชุดทั้งโครงการ อาคารสำนักงาน

                แหล่งข่าวจากสำนักงานที่ดินกรุงเทพ มหานคร เปิดเผยว่า หลังมาตรการกระตุ้นอสังหาฯมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 29 มีนาคมที่ผ่านมา ยังมีผู้มาใช้สิทธิ์ไม่มากนัก แต่หลังจากนี้ไปจะมีปริมาณผู้มาใช้บริการสูงขึ้น ในส่วนของสำนักงานที่ดินกรุงเทพฯ ได้เตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ให้บริการล่วงหน้าแล้ว ส่วนใหญ่จะเป็นคอนโดฯ มากกว่าแนวราบเพราะรับผิดชอบพื้นที่เขตเมืองชั้นใน

                แหล่งข่าวจากสำนักงานที่ดินจังหวัดนนทบุรี กล่าวว่า ในส่วนของการทำนิติกรรมการโอนกรรมสิทธิ์ของสำนักงาน โดยรวมจำนวนประชาชนที่มาใช้บริการไม่ได้เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกัน สาเหตุจากมาตรการเพิ่งมีผลบังใช้ และตรงกับวันหยุดสุดสัปดาห์พอดี ประชาชนส่วนใหญ่จึงยังไม่ทราบข้อมูลข่าวสาร

                ""ช่วงแรกๆ ผู้บริโภคยังไม่ทราบว่ามาตรการมีผลบังคับใช้แล้ว แต่หลังจากนี้ไปน่าจะมีผู้ไปใช้บริการเพิ่มมากขึ้นเป็นลำดับ เนื่องจากเท่าที่ได้พูดคุยกับสถาบันการเงินและผู้ประกอบการจัดสรร หลายรายบอกว่า ลูกค้าขอเลื่อนการโอนออกไปจนกว่ามาตรการกระตุ้นจะมีผล

 

ที่มา : ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ