Loading

ขนที่ดิน5หมื่นไร่ขายลด30

วันที่ : 28 มีนาคม 2551
ขนที่ดิน5หมื่นไร่ขายลด30%

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) กล่าวว่า ได้คัดที่ดินเปล่า และที่ดินเพื่อการเกษตรทั่วประเทศ 5 หมื่นล้านไร่ มูลค่า 2.4 หมื่นล้านบาท ออกมาจำหน่ายให้กับนักลงทุน หรือเกษตรกรที่สนใจซื้อที่ดินไปปลูกพืชเศรษฐกิจทดแทนได้แก่ ปาล์มน้ำมัน อ้อย มันสำปะหลัง เพื่อผลิตพลังงานทดแทน

                ทั้งนี้ ได้ตั้งเป้าหมายการขายในปีนี้ไว้ 2 พันล้านบาท  นายบรรยง กล่าวว่า เพื่อสนับสนุน ครบวงจร นอกจาก บสก.จะให้ความรู้แล้ว จะปรับลดราคาขายที่ดินกว่า 30% ของราคาประเมิน รวมทั้งยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอน ภาษี รวมประมาณ 5% พร้อมทั้งให้ส่วนลดพิเศษอีก 1% ของราคาสินทรัพย์เพื่อนำไปปรับ

ปรุงที่ดิน ซื้อปุ๋ย โดยธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจะให้การสนับสนุนสินเชื่อ

                ในไตรมาส 2-3 บสก.จะรวบรวมที่ดินชายทะเล และสนามกอล์ฟออกมาจำหน่ายในราคาพิเศษ และจะร่วมมือกับ กบข.และ ธอส. จัดโครงการบ้านราคาพิเศษสำหรับข้าราชการ โดยจะลดราคาบ้านให้ 5% และ ธอส.ให้สินเชื่ออัตราดอกเบี้ยพิเศษด้วยนายบรรยง กล่าว

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ