Loading

ธอส.โละ NPA ปลอดดอกเบี้ย 1 ป

วันที่ : 20 มีนาคม 2551
ธอส.โละ NPA ปลอดดอกเบี้ย 1 ปี

         นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปืดเผยว่า ธนาคารได้คัดทรัพย์สินรอการขาย (NPA) ของธนาคารในการประมูลขายทรัพย์ ครั้งที่ 1/2551 ในวันที่ 29 มีนาคม 2551 ตั้งแต่เวลา 10.00-16.00 น. พร้อมกันทั่วประเทศกว่า 3,000 รายการ มูลค่า 1,300 ล้านบาท โดยทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวม 150 รายการ มูลค่า 139 ล้านบาท จะจัดประมูลที่ ธอส. สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 ห้องประชุม 301 ชั้น 3 อาคาร 2 พร้อมทั้งจัดทำคู่มือประมูลทรัพย์ซึ่งรวบรวมรายละเอียดทรัพย์ที่จะประมูลในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล ผู้สนใจขอรับได้ที่ทำการสาขาของธนาคารในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล สำหรับทรัพย์สินรอการขายที่ตั้งอยู่ในภูมิภาคจะจัดประมูลณที่ทำการสาขาของธนาคารที่ทรัพย์นั้นตั้งอยู่

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์วัฏจักร

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ