Loading

ปล่อยผี 100คอนโดฯเลิกกฎพท.สีเขีย

วันที่ : 10 กุมภาพันธ์ 2551
ปล่อยผี 100คอนโดฯเลิกกฎพท.สีเขียว

             แหล่งข่าวระดับสูงจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยกับ"" ฐานเศรษฐกิจ""ว่า ได้พิจารณายกเลิกเกณฑ์ประกอบการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ใหม่ ทั่วประเทศ กรณี การเพิ่มสัดส่วนของพื้นที่สีเขียวที่เป็น ไม้ยื่นต้นทรงพุ่ม ขนาด เส้นผ่าศูนย์กลาง 50เซ็นติเมตร สูง 4 เมตร ต่อ เครื่องปรับอากาศ 2 ตันหรือ 20,000 บีทียู สำหรับโครงการคอนโดมิเนียมที่มีจำนวนห้องตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป และ บ้านจัดสรรที่มีจำนวน 200 หน่วยขึ้นไป แต่คง กฎระเบียบเดิมที่กำหนดให้ ทุกโครงการต้องเพิ่มพื้นที่สีเขียวในระดับพื้นดิน 1 ตารางเมตรต่อ 1 คน และ การกันพื้นที่ว่าง 50 % เพื่อปลูกต้นไม้ 50%ของพื้นที่ว่างสำหรับโครงการคอนโดมิเนียม

ทั้งนี้นับตั้งแต่ กฎEIA ใหม่มีผลบังคับใช้เมื่อปลายปี 2550 เป็นต้นมาปรากฏว่ามีเอกชนร้องเรียนเข้ามาโดยตลอด และ ต่อมาได้ผ่อนปรน จากเดิมที่กำหนด 1 ต้นต่อ เครื่องปรับอากาศ 1ตัน เป็น 1 ต้น ต่อเครื่องปรับอากาศ 2 ตัน ดังกล่าว และเอกชนยังคงรุกไล่ให้ยกเลิกอย่างต่อเนื่อง กระทั่งต้องพิจารณาทบทวนและยกเลิกดังกล่าว ส่งผลให้ โครงการที่ยังติดปัญหาEIA ในเรื่องดังกล่าว สามารถ ดำเนินการตามปกติโดยไม่ต้อง ปรับแบบค้างการพิจารณา เนื่องจากเอกชนร้องเรียนเข้ามาเป็นจำนวนมากทำให้โครงการที่คาดว่าติดEIAทั่วประเทศ 100 กว่าโครงการ จะสามารถดำเนินการได้ตามปกติ

แหล่งข่าวกล่าวอีกว่า รัฐบาลพล.อ.สุรยุทธ จุลานนท์ ได้เห็นความสำคัญของภาวะโลกร้อนที่เกิดจาก ไอจากท่อไอเสียรถยนต์ และ ไอความร้อนของเครื่องปรับอากาศ จึงกำหนดเป็นมติคณะรัฐมนตรี ให้ สผ.เป็นหน่วยงานหลักจัดทำ แผนปฎิบัติการเชิงนโยบายด้านการจัดการพื้นที่สีเขียวชุมชนเมืองอย่างยั่งยืน โดยให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชน ร่วมมือกันปลูกต้นไม้เพื่อลดภาวะโลกร้อน และที่ผ่านมาเอกชนมักหลบเลี่ยง และใช้ต้นไม้ไม่ได้มาตรฐาน หรือนำพื้นที่ว่างไปดัดแปลงเพื่อใช้ในกิจกรรมอื่นทำให้ต้องกำหนดสเปกของต้นไม้ตายตัวดังกล่าว

ด้าน นายจรัญ เกษร กรรมการผู้จัดการบริษัท ลุมพินีโปรเจค มาเนจเมนท์ เซอร์วิส จำกัด กล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะ จะทำให้ คอนโดมิเนียมที่อยู่ระหว่างพิจารณาEIA จำนวน 100 กว่าโครงการทั่วประเทศ สามารถเดินหน้าต่อได้ หากสผ. ยังใช้กฎต้นไม้1ต้นต่อ เครื่องปรับอากาศ 2 ตัน ต่อไป ผลกระทบที่ตามมามีมาก โดยเฉพาะ ต้นทุนที่เพิ่มขึ้น ทำให้ผู้ซื้อบ้านไม่สามารถอยู่ใจกลางเมืองได้ ต้องอพยพไปอยู่นอกเมือง ขณะเดียวกัน แหล่งงานยังอยู่ในเมืองต้องขับรถเดินทางเข้ามาทำงานทำให้เกิดไอร้อนจากท่อไอเสียรถยนต์เพิ่มขึ้นดังกล่าว

เช่นเดียวกับ นาย โอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัทแอลพีเอ็น ดีเวล็อปเม้นทจำกัด(มหาชน) กล่าว ว่า เป็น นิมิตหมายที่ดี ที่จะช่วยให้คอนโดมิเนียมที่ติดEIA สามารถเดินหน้าต่อไป ซึ่งนโยบายดังกล่าวเป็นเรื่องที่ดีที่ทำให้ชุมชนน่าอยู่ มีพื้นที่สีเขียวที่เป็นปอดของโครงการซึ่งมีประโยชน์ต่อลูกบ้าน แต่จะต้อง มีระยะเวลาให้ผู้ประกอบการตั้งหลัก อาทิ 3เดือน 6 เดือน ไม่ใช่ประกาศให้มีผลบังคับใช้แบบปัจุบันทันด่วนทำให้ผู้ประกอบการเตรียมตัวไม่ทัน และ จะไปลง กับลูกบ้านที่ซื้อบ้านแพงขึ้นเพราะ ต้องมีการปรับรูปแบบ ใหม่ทั้งหมด เพื่อเพิ่มต้นไม้เข้าไปตามสัดส่วนที่กำหนด

ด้านนายอธิปพีชานนท์ รองกรรมการผู้จัดการบริษัท ศุภาลัย จำกัด(มหาชน) และนายกสมาคมอาคารชุดไทยกล่าวว่า เป็นเรื่องที่ดี เพราะทุกวันนี้ผู้ประกอบการก็ปฎิบัติตามที่ สผ.กำหนดอยู่แล้วโดยเฉพาะพื้นที่สีเขียว คือ 1 คนต่อ 1ตารางเมตรฯลฯ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ