Loading

ประชาวิจารณ์ออกกฎ สวล

วันที่ : 7 กุมภาพันธ์ 2551
ประชาวิจารณ์ออกกฎ สวล.

        นายอภิชาติ จูตระกูล ประธานอำนวยการ บริษัทแสนสิริ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า กรณีที่สำนักงานคณะกรรมการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม (สวล.) รวมถึงสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) กำหนดเกณฑ์ในการพัฒนาโครงการที่อยู่อาศัยเป็นสิ่งที่ดี เพราะเป็นการควบคุมผู้ประกอบการให้พัฒนาโครงการที่มีสภาพแวดล้อมที่ดี ไม่เป็นปัญหาต่อสิ่งแวดล้อมในภายหลัง ผู้ประกอบการยินดีที่จะปฏิบัติตามอยู่แล้ว แต่อย่างไรก็ตามมีหลายกฎเกณฑ์ที่สวล. ออกมาโดยไม่ได้อิงบนหลักพื้นฐานความเป็นจริง ไม่มีมาตรฐานที่ชัดเจนแน่นอนทำให้เป็นการยากที่จะปฏิบัติตาม

ทั้งนี้ หลักการพัฒนาโครงการโดยทั่วไป ก่อนจะซื้อที่ดินแต่ละแปลงผู้ประกอบการจะพิจารณาว่า สามารถพัฒนาโครงการประเภทใดได้บ้าง อยู่ในเงื่อนไขของสีผังเมือง วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ เมื่อซื้อมาแล้วจะเริ่มออกแบบโครงการ นำเสนอบอร์ดสวล.เพื่อพิจารณาอนุมัติ ซึ่งเมื่อมีกฎเกณฑ์ใหม่ๆออกมา ผู้ประกอบการจะต้องดึงโครงการมาออกแบบแล้วนำเสนอใหม่ มีค่าใช้จ่าย รวมไปถึงระยะเวลาในการลงมือพัฒนาต้องเลื่อนออกไป ทุกอย่างเป็นต้นทุนหมด นอกจากนี้การเพิ่มต้นทุนของผู้ประกอบการย่อมจะสะท้อนไปยังราคาขายที่ผู้ประกอบการจะคำนวณออกมาทำให้ผู้บริโภครับภาระในส่วนนี้ไปโดยปริยาย

ปัจจุบัน โครงการการลงทุนของบริษัท จะเน้นสินค้าที่หลากหลายและทุกกลุ่มลูกค้า โดยทางบริษัทแสนสิริฯมีแนวคิดขยายธุรกิจเพิ่มในแต่ละธุรกิจ และกำลังศึกษาหันมาทำโครงการบ้านจัดสรรระดับล่าง ซึ่งปัจจุบัน บริษัทในเครือ คือ บริษัท พร้อมพัฒนา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบในการขยายตลาดส่วนนี้ ทั้งนี้ กลุ่มเป้าหมายหลักของบริษัทพร้อมพัฒนาฯ คือ การพัฒนาบ้านเดี่ยวระดับ 2.5 -3 ล้านบาท และบ้านแฝดระดับราคา 1-2 ล้านบาท

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) (LPN) กล่าวว่า การออกกฎหมายหรือข้อบังคับของภาครัฐ เป็นเจตนารมณ์ที่ดี แต่เรื่องที่ดีบางเรื่องนั้น ส่งผลกระทบมากพอสมควร เช่น กรณีการเพิ่มพื้นที่สีเขียว ซึ่งกฎหมายบางตัวที่ออกมาอาจส่งผลกระทบต่อผู้ดำเนินการ ทำให้มีปัญหาในทางปฏิบัติ หรือปรับตัวไม่ทัน ดังนั้น จึงควรมีการประกาศให้ผู้ปฏิบัติทราบล่วงหน้า3-6 เดือนเพื่อให้ปรับตัวเตรียมพร้อมปฏิบัติตาม

นอกจากนี้ ควรจะมีการขอความคิดเห็นจากองค์กรที่เกี่ยวข้อง เช่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์ สมาคมภูมิสถาปัตย์ สมาคมอสังหาริทรัพย์ต่างๆ ว่ากฎเกณฑ์ต่างๆทที่ออกมา มีข้อดีและข้อเสียอย่างไร

นายโอภาส กล่าวถึงกรณีที่นายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี ได้ประกาศนโยบายสานต่อการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้า 9 สายในระยะ3 ปีนั้น ถือว่าเป็นแผนแม่บทเดิม แต่การประกาศนโยบายที่ชัดเจนก็ถือเป็นเรื่องที่ดี เพราะจะส่งผลทางด้านจิตวิทยาต่อผู้บริโภค โดยในส่วนของผู้ประกอบการเอง ตลอดเวลาที่ผ่านมาก็มีการพัฒนาโครงการตามแนวเส้นทางโครงการรถไฟฟ้าเดิมหรือแผนแม่บทดังกล่าวอยู่แล้ว

นายอภิชาติกล่าวเสริมถึงแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปี 2551 จากสถานการณ์ในปัจจุบันเชื่อว่า จะมีอัตราการเติบโตเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่จากการที่ราคาน้ำมันปรับขึ้น ส่งผลให้ต้นทุนวัตถุดิบ ราคาวัสดุปรับขึ้นตาม ทำให้ต้นทุนก่อสร้างปรับขึ้นเฉลี่ยประมาณ5%

อย่างไรก็ดี การที่รัฐบาลออกมาประกาศเดินหน้าโครงการรถไฟฟ้า 9 สาย ภายใน 3 ปีนั้น ถือว่าเป็นข่าวดี เพราะเป็นการนำเม็ดเงินลงทุนเข้าสู่ระบบ เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยเฉพาะเป็นเม็ดเงินจากภายในประเทศ ไม่ได้หวังพึ่งพิงเงินจากต่างประเทศ จึงทำให้เกิดการลงทุน การจ้างงาน อื่นๆก็จะตามมา

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ