Loading

บิ๊กคอนโดฯลุ้นระทึก แก้เกณฑ์พท.สีเขียว สผ.ยอมทบทวนใหม่

วันที่ : 24 มกราคม 2551
บิ๊กคอนโดฯลุ้นระทึก แก้เกณฑ์พท.สีเขียว สผ.ยอมทบทวนใหม่

       แหล่งข่าวจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า จากที่ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ได้ทำหนังสือถึง สผ.ขอให้ทบทวนมาตรการจัดสร้างพื้นที่สีเขียวในโครงการคอนโดมิเนียมที่กำหนดให้ต้องปลูกต้นไม้ขนาดทรงพุ่ง 5 เมตร ขนาดความยาวรอบลำต้นไม่ต่ำกว่า 50 เซนติเมตร และสูงไม่น้อยกว่า 5 เมตร ต่อจำนวนเครื่องปรับอากาศที่ใช้ในห้องชุดในโครงการขนาด 2 ตัน 1 เครื่องต่อ 1 ต้น ที่นำมาบังคับใช้ตั้งแต่เมื่อเดือนกรกฎาคม
2550

ล่าสุด นายเกษมสันต์ จิณณวาโส เลขาธิการ สผ. ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวบรวมมาตรการต่างๆ ทั้งหมดที่ออกโดยคณะกรรมการผู้ชำนาญการ ภายใต้คณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (บอร์ด สวล.) และกำหนดแนวทางให้ผู้ประกอบการปฏิบัติการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (อีไอเอ) สำหรับโครงการที่พักอาศัย บริการชุมชนและสถานที่พักตากอากาศโดยให้เร่งดำเนินการให้เสร็จเรียบร้อยภายในสัปดาห์นี้

จากนั้น สผ.จะนำมาจัดแบ่งกลุ่มมาตรการ โดยจะดูว่ามาตรการใดที่ออกโดยมีระเบียบข้อกฎหมายรองรับชัดเจน มาตรการใดออกโดยอาศัยหลักเกณฑ์ทางวิชาการซึ่งเป็นที่ยอมรับกัน โดยทั่วไปรองรับ ขั้นตอนต่อไปจะพิจารณาว่ามาตรการใดจำเป็นต้องคงเอาไว้เหมือนเดิม มาตรการใดบ้างที่อาจจะมีการปรับปรุงแก้ไขหรือทบทวนตามข้อเสนอของเอกชน เพื่อจะได้นำเข้าหารือในที่ประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการ หลังจากนั้นอาจจะเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องรวมทั้งภาคเอกชนมาหารือถึงปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้น ตลอดจนผลกระทบ เพื่อจะได้หาทางออกร่วมกัน

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในส่วนของมาตรการที่มีกฎหมายรองรับชัดเจน ในทางปฏิบัติอาจต้องคงเอาไว้เหมือนเดิม ไม่ว่าผู้ประกอบการจะรับได้หรือรับไม่ได้ ขณะที่มาตรการใดที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการนำมาใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการพิจารณาอีไอเอ โดยมีข้อมูลจากการสำรวจวิจัยทางวิชาการมารองรับ หากผู้ประกอบการยอมรับได้และสามารถปฏิบัติได้ ก็จะคงไว้เหมือนเดิมเช่นเดียวกัน แต่ถ้าผู้ประกอบการไม่สามารถยอมรับได้หรืออาจยึดถือปฏิบัติได้ยากก็อาจจะมีการทบทวนหรือปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสมต่อไป

หลักๆ มีมาตรการที่อาจจะมีปัญหาอยู่บ้างเพียงแค่ 3 มาตรการ โดยทั้ง 3 มาตรการมีกฎหมายและข้อมูลทางวิชาการรองรับเป็นการทั่วไป ประกอบด้วย 1.การกำหนดให้โครงการคอนโดฯจัดสร้างพื้นที่สีเขียวไว้ในโครงการ เพื่อลดผลกระทบจากความร้อนที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศ ซึ่งผู้ประกอบการคอนโดฯบางส่วนไม่เห็นด้วย ทำให้ต้นทุนในการพัฒนาโครงการเพิ่มขึ้น เนื่องจากต้องใช้ที่ดินในโครงการจำนวนมาก ทำให้ที่ดินที่จะนำไปใช้ประโยชน์มีลดน้อยลง

2.มาตรการที่กำหนดให้โครงการคอนโดฯและอาคารสูงที่บดบังทัศนียภาพ และทำให้อาคารบ้านเรือนบริเวณข้างเคียงถูกบังแดด บังลม ต้องออกแบบโครงการด้วยการให้แดด ลม สามารถถึงตัวอาคารบ้านเรือน โดยต้องเสนอแบบให้คณะกรรมการพิจารณาก่อนให้ความเห็นชอบ

3.ให้จัดตั้งกองทุนโดยให้ผู้ประกอบการซึ่งเป็นเจ้าของโครงการจ่ายเงินสมทบเข้ากองทุน เป็นจำนวนเท่ากับร้อยละ 0.5 ของมูลค่าโครงการ เพื่อนำไปชดเชยหรือแก้ไขปัญหาจากการที่อาคารบ้านเรือนในบริเวณข้างเคียงได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างคอนโดฯหรืออาคารสูง

แหล่งข่าวกล่าวว่า ในส่วนของเงื่อนไขการออกแบบอาคารไม่ให้บดบังทัศนียภาพและแดด ลม และการจัดตั้งกองทุนเพื่อชดเชยหรือแก้ปัญหาให้กับอาคารบ้านเรือนที่อยู่บริเวณข้างเคียง ปรากฏว่าผู้ประกอบการส่วนใหญ่รับได้และยึดถือปฏิบัติอยู่แล้ว สผ.คงจะไม่ทบทวน ขณะที่การกำหนดให้คอนโดฯและอาคารสูงต้องจัดสร้างพื้นที่สีเขียวนั้นมีผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยจำนวนมากเป็นไปได้ว่าอาจต้องหารือร่วมกันหลายๆ ฝ่าย เพื่อพิจารณาผลกระทบที่เกิดขึ้นในภาพรวมทั้งหมดอีกครั้ง

อย่างไรก็ตาม เบื้องต้นเลขาธิการ สผ.จะนำเรื่องนี้เสนอให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณาก่อน

นายโอภาส ศรีพยัคฆ์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า โครงการของบริษัทได้รับผลกระทบจากมาตรการดังกล่าวมากและกำลังจะทำหนังสือขอให้ สผ.ทบทวนเรื่องนี้ เพราะมองว่าหากต้องการจะแก้ไขปัญหาความร้อนที่ออกมาจากเครื่องปรับอากาศ อาจกำหนดเงื่อนไขให้โครงการปฏิบัติตามแนวทางอื่นๆ ได้อีกหลายแนวทาง ไม่จำเป็นต้องปลูกต้นไม้เพียงอย่างเดียว เนื่องจากต้องใช้พื้นที่จำนวนมาก ยิ่งพื้นที่ในเมืองอย่างสีลม สาทร ตารางวาละ 6-7 แสนบาทขึ้นไป ในทางปฏิบัติคงทำได้ยาก

ผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่า สำหรับผู้ประกอบการที่พัฒนาโครงการคอนโดฯและได้รับผลกระทบจากการออกมาตรการนี้ นอกจาก แอล.พี.เอ็น.ฯแล้ว ยังมีรายอื่นอีกจำนวนมาก อาทิ ปริญสิริ, เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้, พลัส พร็อพเพอร์ตี้, แสนสิริ, พฤกษา เรียลเอสเตท, ศุภาลัย เป็นต้น จึงได้เคลื่อนไหวผลักดันผ่านสมาคมอสังหาฯ ยื่นหนังสือถึง สผ.ขอทบทวนประเด็นปัญหาที่เกิดขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ