Loading

บสก.จูงใจลูกค้าซื้ออสังหาฯ ขยายเวลาผ่อนชำระนาน5ป

วันที่ : 16 มกราคม 2551
บสก.จูงใจลูกค้าซื้ออสังหาฯ ขยายเวลาผ่อนชำระนาน5ปี

          นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริษัท มีมติเห็นชอบให้ขยายระยะเวลาโครงการคืนทรัพย์ให้คุณออกไปอีก 1 ปี จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2551 เพื่อช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยของบสก. ต่อไป เนื่องจากในช่วงที่ผ่านมามีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ตลอดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่ปี 2548-2550 มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการจำนวน 1,257รายรวมภาระหนี้ทั้งสิ้น2,330ล้านบาท
    สำหรับหลักเกณฑ์ของผู้เข้าร่วมโครงการ จะต้องเป็นลูกหนี้ของบสก. มีภาระหนี้เงินต้นต่อรายหรือต่อกลุ่มไม่เกิน 5 ล้านบาท ซึ่งเป็นหนี้ที่ยังมิได้ดำเนินคดีหรือดำเนินคดีแล้วทุกกลุ่ม สามารถไถ่ถอนหลักประกันของตนคืน โดยการรับชำระหนี้จากลูกหนี้, ผู้ค้ำประกัน, ผู้จำนอง, ทายาทของลูกหนี้ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถชำระหนี้เสร็จสิ้นครั้งเดียวที่ 70% ของราคาประเมินหลักประกัน หรือเลือกผ่อนชำระได้ไม่ต่ำกว่า 80% ของราคาประเมินหลักประกันภายในระยะเวลาไม่เกิน5ปีโดยไม่คิดดอกเบี้ย   

     นอกจากนี้ ทางบสก.ได้ขยายเวลาโครงการขายทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ บสก. ออกไปอีก 1 ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. – 31 ธ.ค.2551 โดยยังคงเงื่อนไขที่เอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้ารายย่อยที่ซื้อทรัพย์สินมูลค่าไม่เกิน 2 ล้านบาท ลูกค้าที่ซื้อทรัพย์สามารถผ่อนชำระได้นานถึง 5 ปี ไม่คิดอัตราดอกเบี้ย 6 เดือนแรก จากนั้นคิดดอกเบี้ยคงที่ในอัตรา MLR-3% ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำสุดในตลาด ทั้งนี้ที่ผ่านมามีลูกค้าให้ความสนใจโครงการจำนวน 858 รายรวมมูลค่า407ล้านบาท
    นายบรรยงกล่าวถึงการกระตุ้นตลาดอสังหาริมทรัพย์ว่า ในช่วงที่ผ่านมาบสก.ได้มีการกระตุ้นการซื้อขายอสังหาฯในตลาดอย่างต่อเนื่อง ด้วยการเปิดตัวโครงการตลาดนัดบ้านมือสอง ซึ่งเป็นบริการทางสังคม เพื่อให้บริการกับประชาชนทั่วไปที่ต้องการซื้อขายอสังหาฯ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่ง บสก. จะนำทรัพย์ฝากขายประชาสัมพันธ์บน Web Site ของ บสก. และนับตั้งแต่เปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 9 พ.ค.-ธ.ค. 2550 มีประชาชนฝากขายทรัพย์จำนวน 659 ราย แบ่งเป็นประเภททรัพย์ที่ดินเปล่า 174 รายการ ทาวน์เฮาส์ 131 รายการ บ้านเดี่ยว 125 รายการ และมีจำนวนผู้เข้าชมWebSiteจำนวน100,892ครั้ง
    สำหรับกลยุทธ์การส่งเสริมการขายในปี 2551 ทางบสก.ได้วางแผนทำการตลาดเชิงรุกทั้งหมด รวมถึงการออกบูธขยายฐานลูกค้าด้วยการออกบูธอสังหาฯทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยเตรียมออกบูธทั่วประเทศจำนวน 94 ครั้ง อย่างไรก็ดี การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายทรัพย์ของบสก.อย่างต่อเนื่องทั่วประเทศ ถือเป็นช่องทางที่มีประสิทธิภาพสามารถสร้างยอดขายทรัพย์เป็นจำนวนมาก โดยยอดขายทรัพย์จากการออกบูธปี 2550 ที่ผ่านมา สามารถทำได้ถึง 1,220.98 ล้านบาท หรือคิดเป็น 23.36% ของยอดขายโดยรวม และมียอดผู้สนใจเข้าเยี่ยมชมบูธของบสก.เป็นจำนวนถึง 83,680 คน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ