Loading

คาดกม.เอสโครว์ฯดันซื้อบ้านแพง

วันที่ : 12 มกราคม 2551
คาดกม.เอสโครว์ฯดันซื้อบ้านแพง

             นางณฤดี เคียงศิริ อุปนายกสมาคมฝ่ายกฎระเบียบราชการ สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เปิดเผยว่า สภานิติบัญญัติแห่งชาติมีมติผ่านร่าง พ.ร.บ. การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา หรือเอสโครว์แอคเคานท์ เมื่อวันที่ 21 ธ.ค.ที่ผ่านมา โดยจะมีผลบังคับใช้เมื่อพ้นกำหนด 90 วัน นับแต่วันที่ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งกฎหมายดังกล่าวเป็นการเปิดช่องให้เป็นทางเลือกสำหรับผู้จะซื้อกับผู้จะขายทรัพย์สินทุกประเภท โดยตลาดใหญ่อยู่ที่การซื้อขายอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัย โดยการสมัครใจของผู้ซื้อและผู้ขายที่จะเลือกใช้กฎหมายดังกล่าว ซึ่งระบบนี้จะเป็นการป้องกันคุ้มครองให้ประโยชน์ทุกฝ่ายในระหว่างที่ระบบค้ำประกันนี้มีผลบังคับใช้ โดยผู้ซื้อหรือผู้รับโอนจะได้รับการคุ้มครองเงินดาวน์ เงินมัดจำ และการโอนสิทธิ เพื่อสร้างความมั่นใจที่จะมีการทำสัญญาจะซื้อจะขายซึ่งผู้บริโภคจะซื้อบ้านในราคาแพงขึ้นแต่ทำให้ได้รับการคุ้มครองเงินมากขึ้น

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า หากมองในแง่ของผู้ประกอบการรายเล็ก ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบจากกฎหมายเอสโครว์ฯ เนื่องจากจะประสบความลำบากมากขึ้น เพราะไม่สามารถนำเงินดาวน์ที่ลูกค้านำมาชำระไปเป็นเงินทุนหมุนเวียนเหมือนในอดีตได้ ขณะเดียวกันหากมองในแง่ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อผู้ประกอบการรายย่อยจะดีขึ้น โดยเฉพาะกลุ่มที่ขายบ้านในระดับราคา 1 ล้านบาทเศษ แม้จะอยู่ในทำเลคุณภาพ แต่ที่ผ่านมาผู้บริโภคไม่มีความเชื่อมั่น ดังนั้นการมีกฎหมายเอสโครว์ฯ เกิดขึ้น มีผลให้ผู้ประกอบการรายย่อยมีโอกาสขายได้มากขึ้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ