Loading

กทม.อุ้มเจ้าของตึกใหญ่5.3พันราย ขอยืดเวลาตรวจสอบอาคาร180วัน

วันที่ : 31 ธันวาคม 2550
กทม.อุ้มเจ้าของตึกใหญ่5.3พันราย ขอยืดเวลาตรวจสอบอาคาร180วัน

                    นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า ตนได้สั่งการให้สำนักการโยธาของ กทม.ทำหนังสือประสานไปยังกรมโยธาธิการและผังเมือง เพื่อขอให้กรมผ่อนผันขยายเวลาการตรวจสอบอาคารออกไปอีก 180 วัน เนื่องจาก กทม.ดำเนินการไม่ทัน ยังเหลืออาคารที่ยังไม่ได้ส่งรายงานการตรวจสอบอีกจำนวนมาก

ทั้งนี้ หนังสือขอผ่อนผันขยายเวลาดังกล่าวมีขึ้นเนื่องจากจะครบกำหนดวันที่ 29 ธันวาคม 2550 ตามกฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ พ.ศ.2548 ที่กำหนดให้เจ้าของอาคารขนาดใหญ่จะต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เพื่อตรวจสอบสภาพอาคาร โครงสร้างของอาคาร และอุปกรณ์ต่างๆ ของอาคาร เพื่อประโยชน์แห่งความมั่นคงแข็งแรงและความปลอดภัยในการใช้อาคาร และที่ผ่านมากรมโยธาฯมีนโยบายจะไม่ขยายเวลาให้อีก

""ขณะนี้มีเจ้าของอาคารมายื่นรายงานการตรวจสอบน้อยมากกทม.จึงต้องการให้กรมโยธาฯขยายเวลาการตรวจสอบออกไปอีก 180 วัน เพื่อให้มีเวลาเพียงพอที่จะดำเนินการตามกฎหมายให้ครบถ้วนทุกอาคาร ถ้าหากได้รับความร่วมมือในการขยายเวลาตรวจสอบอาคาร ทาง กทม.จะเร่งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าของอาคารมายื่นรายงานให้ครบและผู้ใช้อาคารจะได้มีความปลอดภัย""

แหล่งข่าวจาก กทม.เปิดเผยเพิ่มเติมว่า พื้นที่กรุงเทพฯมีอาคารขนาดใหญ่กว่า 5,300 ราย ล่าสุดเพิ่งจะมีเจ้าของอาคารมายื่นรายงานการตรวจสอบอาคารกว่า 850 รายเท่านั้น (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2550) แบ่งเป็นป้ายโฆษณา (กฎหมายให้นับรวมเป็นอาคารประเภทหนึ่ง) ประมาณ 200-300 ราย ที่เหลือเป็นอาคารโดยตรง

สำหรับอาคารที่ต้องตรวจสอบ ประกอบด้วย โรงมหรสพ โรมแรมที่มีจำนวนห้องพักตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไป สถานบริการมีพื้นที่ตั้งแต่ 200 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารชุดหรืออาคารอยู่อาศัยรวม ที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 2,000 ตารางเมตรขึ้นไป อาคารโรงงานที่มีความสูงมากกว่า 1 ชั้น และมีพื้นที่ ใช้สอยตั้งแต่ 5,000 ตารางเมตรขึ้นไป

ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้ายที่สูงจากพื้นดินตั้งแต่ 15 เมตรขึ้นไป หรือมีพื้นที่ตั้งแต่ 50 ตารางเมตรขึ้นไป หรือป้ายที่ติดหรือตั้งบนหลังคาหรือดาดฟ้าของอาคารหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของอาคารที่มีพื้นที่ตั้งแต่ 25 ตารางเมตรขึ้นไป

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ