Loading

หมดเวลาอุ้มภาษีบ้านมือสอ

วันที่ : 21 ธันวาคม 2550
หมดเวลาอุ้มภาษีบ้านมือสอง

                 มาตรการลดหย่อนทางภาษี ที่มีส่วนช่วยสนับสนุนตลาดซื้อขายบ้านมือสอง สำหรับผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านนั้นเกินกว่า 1 ปี ด้วยการลดค่าธรรมเนียมการโอนจากร้อยละ 2 เหลือร้อยละ 0.01 และลดค่าธรรมเนียมการจำนองจากร้อยละ 1 เหลือร้อยละ 0.01 กำลังจะสิ้นสุดลงในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 แล้ว และไม่มีทีท่าว่าจะได้รับการพิจารณาต่ออายุการใช้มาตรการต่อไป จากทั้งรัฐบาลชั่วคราวและรัฐบาลใหม่ แม้ว่าผู้ประกอบการในแวดวงที่เกี่ยวข้องจะพยายามยื่นเสนอให้ขยายระยะเวลาการใช้มาตรการสนับสนุนออกไปอีก

แน่นอนว่าปัจจัยดังกล่าว ย่อมส่งผลกระทบเชิงลบต่อภาพรวมตลาดบ้านมือสองในปี 2551 เพราะเมื่อมองค่าธรรมเนียมการโอน ค่าจดจำนองที่ต้องควักกระเป๋าจ่ายเป็นตัวเลขใหม่ แล้วแตกต่างจากตัวเลขเดิมไม่น้อย ถ้าเทียบราคาบ้านมือสอง 1 ล้านบาท ปัจจุบันต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน 100 บาท ค่าธรรมเนียมจดจำนอง 100 บาท แต่นับจากวันที่ 1 มกราคม 2551 หลังจากยกเลิกการใช้มาตรการนี้แล้ว จะต้องจ่ายค่าธรรมเนียมการโอน อยู่ที่20,000บาทและค่าจดจำนองที่10,000บาท

ไม่เพียงแต่ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ที่เพิ่มขึ้นแบบเท่าตัว แต่ยังมีปัจจัยลบในเรื่องของการปรับฐานราคาประเมินใหม่ของกรมธนารักษ์ ที่จะทำให้ราคาที่ดินในหลายทำเลปรับขึ้นแบบเท่าตัว โดยเฉพาะที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าเส้นทางใหม่สายสีแดง สีม่วง และสีน้ำเงิน ที่แม้ว่าปัจจุบันจะยังไม่มีความชัดเจนว่าจะก่อสร้างหรือไม่นั้น แต่ฐานราคาประเมินถูกปรับไปเป็นที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าแล้ว ซึ่งมีผลต่อการคิดอัตราค่าธรรมเนียมต่าง ๆ ทำให้ต้องชำระภาษีที่สูงขึ้นทันที

ขณะที่ความเป็นจริง ราคาซื้อขายไม่ได้ปรับขึ้นตามราคาประเมินมากนัก เพราะรถไฟฟ้ายังไม่ผ่าน แต่ในบางจุดราคาประเมินปรับขึ้นไปแล้ว 100% ภาษีก็ต้องถูกคิดจากราคาประเมินใหม่ ซึ่งถ้าต้องซื้อขายบ้านมือสองราคา 1 ล้านบาท ในโซนราคาประเมินปรับขึ้น 100% จะต้องเสียภาษีจากฐานราคา 2 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมการโอน เรียกเพิ่มขึ้นเกิน100%ถ้าเทียบกับอัตรามาตรการที่0.01%

ภาพรวมตลาดบ้านมือสองในปี 2551 ผู้ประกอบการคงต้องเหนื่อยกับการทำตลาดกระตุ้นการตัดสินใจมากพอควร เพราะหมดมาตรการแล้ว ตลาดบ้านมือสองจะเริ่มทำตลาดยากกว่าบ้านมือหนึ่ง ที่มีซับพลายใหม่ ๆ เข้าสู่ตลาดจำนวนมาก อีกทั้งปัญหาการปล่อยสินเชื่อยากของแบงก์ ยังเป็นปัจจัยที่ทำให้การซื้อขายไม่คล่องตัวเท่าที่ควร

แบงก์ควรมีทางเลือกให้กับผู้ที่กู้ไม่ผ่าน ได้ทดลองฝากเงินเข้ากับแบงก์ เป็นระยะเวลาซัก 6 เดือน เพื่อทดสอบความสามารถในการผ่อนชำระ โดยเฉพาะกลุ่มที่ซื้อบ้านราคาต่ำกว่า 1 ล้านบาท ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหญ่   เป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบโดยตรง ถูกปฏิเสธมากที่สุด

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจรายสัปดาห์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ