Loading

บสก.เล็งซื้อทรัพย์ปีหน้า5หมื่นล้านโกยกำไร 1.9พันล้า

วันที่ : 17 ธันวาคม 2550
บสก.เล็งซื้อทรัพย์ปีหน้า5หมื่นล้านโกยกำไร 1.9พันล้าน

                        นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า แผนงานในปี2551 บสก.ได้ตั้งเป้าซื้อสินทรัพย์รอการขาย หรือเอ็นพีเอ และสินทรัพย์ด้อยคุณภาพ หรือเอ็นพีแอล รวม50,000 ล้านบาท และตั้งเป้ามีรายได้รวมอยู่ที่ 10,665 ล้านบาท และมีกำไรจากการดำเนินงาน 2,917 ล้านบาท ตั้งสำรองหนี้จัดชั้นประมาณ 1,000 ล้านบาท ทำให้เหลือกำไรสุทธิ 1,900 ล้านบาท
    ""การที่รัฐบาลใหม่หันมาใช้ประชานิยม และมีนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ เช่น โครงการเมกะโปรเจค กระตุ้นการใช้จ่ายของภาคประชาชน ซึ่งจะส่งผลดีต่อ บสก.เนื่องจากสภาพคล่องในต่างจังหวัดดีขึ้น ทำให้การจำหน่ายเอ็นพีแอล และเอ็นพีเอ ได้ง่าย ขณะเดียวกันราคาน้ำมันสูง ส่งผลให้พืชผลทางการเกษตรมีราคาดีขึ้น เกษตรกรต้องการพื้นที่ในการปลูกพืชที่นำไปใช้เป็นพลังงานทดแทน เช่น ไบโอดีเซล แก๊สโซฮอล์ ทำให้ที่แปลงใหญ่ของบสก.ที่มีขนาด500-2,000ไร่ขายได้มากขึ้น""
    นายบรรยง กล่าวว่า ภาพรวมเอ็นพีแอลในระบบปีหน้า จะปรับเพิ่มขึ้นแต่ไม่มากเพราะสถาบันการเงินได้เข้มงวด และเอ็นพีแอลที่เกิดขึ้นดังกล่าวเกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2540 และการแก้ไขเป็นไปด้วยความยากลำบาก จึงทยอยขายออกมาส่วนเอ็นพีแอลที่เกิดใหม่มีจำนวนน้อยมาก
    ทั้งนี้ ปัจจุบัน บสก.มีเอ็นพีแอลที่บริหารอยู่คิดเป็นมูลค่า 229,139 ล้านบาท ในขณะที่มีเอ็นพีเอคิดเป็นมูลค่า 39,387 ล้านบาท สำหรับในปีนี้คาดว่า จะมีรายได้รวม 10,800 ล้านบาท กำไรสุทธิ 1,800 ล้านบาท ซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,599 ล้านบาท

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ