Loading

สคิบจัดประมูลขาย NPA 600 ล้า

วันที่ : 15 พฤศจิกายน 2550
สคิบจัดประมูลขาย NPA 600 ล้าน

แบงก์นครหลวงไทยเร่งขายเอ็นพีเอ จัดประมูลที่ดินย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯติดถนนพระราม 9 เปิดราคาเริ่มต้นที่ 616 ล้านบาท เริ่มให้ยื่นซองประมูลได้ในวันที่ 22 พ.ย.นี้

         

นายเทพราช วิโนทัย ผู้จัดการฝ่ายอาวุโส ฝ่ายบริหารทรัพย์สินรอการขาย ธนาคารนครหลวงไทย จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า ธนาคารยังคงดำเนินนโยบายเชิงรุกในการเร่งจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ) ทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างต่อเนื่องภายใต้แนวคิด 5 แนวทาง คือ การแบ่งกลุ่มลูกค้าเป้าหมายตามการใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินและตามมูลค่าของทรัพย์สิน การกำหนดราคาจำหน่ายตามราคาตลาดอย่างแท้จริง การสร้างเครือข่ายจำหน่ายให้ครอบคลุมทุกช่องทาง การเข้าร่วมกิจกรรมการจำหน่ายอย่างต่อเนื่อง และการทำให้ทรัพย์สินอยู่ในสภาพพร้อมจำหน่าย

         

โดยล่าสุดธนาคารจะจัดงานประมูลทรัพย์สินของธนาคารประเภทที่ดินเปล่า จำนวน 1 แปลง ตั้งอยู่ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพฯ ติดถนนพระราม 9 โฉนดเลขที่ 1979 ต.ห้วยขวาง อ.ห้วยขวาง กทม.(ใกล้อาคารชำนาญเพ็ญชาติ) เนื้อที่กว่า 6 ไร่ ราคาเริ่มต้นประมูล 616 ล้านบาท ยื่นซองประมูลและเปิดซองเสนอราคาในวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 นี้

         

"ในปีหน้าธนาคารมีแนวคิดที่จะจัดให้มีการประมูลทรัพย์สินเพิ่มเติมอีกโดยคัดเลือกทรัพย์เด่นมาเสนอขายอย่างต่อเนื่อง และมองว่าการขายเอ็นพีเอของแต่ละสถาบันการเงินในภาพรวมยังสามารถขยายตัวได้อย่างต่อเนื่อง เพราะแต่ละสถาบันการเงินมีเอ็นพีเอที่แตกต่างกันทั้งในแง่ของราคา สถานที่ตั้งและสภาพของทรัพย์สินที่สามารถนำมาสร้างเป็นจุดขายหรือการตลาดที่แตกต่างกัน พร้อมทั้งเชื่อว่าจะเห็นความร่วมมือของสถาบันการเงินในการเร่งจำหน่ายเอ็นพีเอเพิ่มมากขึ้นเห็นได้จากการที่สถาบันการเงินได้มีกิจกรรมการจำหน่ายเอ็นพีเอร่วมกันอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปี และทำการจัดกิจกรรมการขายไปในทุกภูมิภาคของประเทศอันจะเป็นผลดีต่อผู้บริโภคที่สามารถเลือกซื้อเอ็นพีเอได้ทุกประเภทในทุกระดับราคาอีกด้วย นายเทพราช กล่าว

         

ทั้งนี้ ปัจจุบันธนาคารมีเอ็นพีเออยู่ที่ประมาณ 8,845 ล้านบาท แบ่งเป็นทรัพย์ที่มีมูลค่าต่ำกว่า 50 ล้านบาท มูลค่า 3,097 ล้านบาท และทรัพย์ที่มีมูลค่าสูกว่า 50 ล้านบาท มูลค่า 5,747 ล้านบาท และมีทรัพย์สินรอการขายประเภทที่ดินเปล่าและสิ่งปลูกสร้าง โดยมีที่ตั้งในกรุงเทพฯ และในส่วนภูมิภาคในสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ