Loading

บสก.ชี้ปี 51 แบงก์ฉิวขายหนี้เน่าลดภาร

วันที่ : 2 พฤศจิกายน 2550
บสก.ชี้ปี 51 แบงก์ฉิวขายหนี้เน่าลดภาระ

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยว่า ในปีหน้าคาดว่าผลดำเนินการของธนาคารพาณิชย์จะดีขึ้น เนื่องจากธนาคารพาณิชย์หลายแห่งได้ทยอยขายหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (เอ็นพีแอล) และทรัพย์สินรอการขาย (เอ็นพีเอ ออกจากระบบอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งยังได้มีการกันสำรองตามเกณฑ์มาตรฐานการบัญชีระหว่างประเทศ ฉบับที่ 39 (IAS 39) ให้ครบตามกำหนด ซึ่งจะมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการในปี 2551

               

สำหรับปีนี้ บสก. ได้รับซื้อรับโอนเอ็นพีแอลจากสถาบันการเงินเข้ามาบริหารจัดการจำนวนประมาณ 10,000 ล้านบาท และลงนามในสัญญาซื้อขายเอ็นพีเอ กับ บสก. แล้ว จำนวนกว่า 3 พันล้านบาท อาทิ บมจ.ธนาคารกรุงไทย บมจ.ธนาคารไทยธนาคาร บมจ.ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ บมจ.ธนาคารทหารไทย บมจ.ธนาคารสินเอเชีย และบบส. เพทาย เป็นต้น รวมทั้งมีสถาบันการเงินอีกหลายแห่งอยู่ระหว่างทยอยส่งมอบข้อมูลมาที่ บสก. คิดเป็นมูลค่า 18,088 ล้านบาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์สยามรัฐ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ