Loading

บสก. กวาดเอ็นพีเอทั้งระบบ 4 แสนล้านบริหา

วันที่ : 1 พฤศจิกายน 2550
บสก. กวาดเอ็นพีเอทั้งระบบ 4 แสนล้านบริหาร

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) กล่าวว่า ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนธุรกิจสำหรับปี 2551 แต่ขณะนี้เริ่มเห็นแนวโน้มแล้วว่า ตลาด NPL จะมีอัตราการเพิ่มช้าลงและจะเป็นการเพิ่มในรายเล็กๆ ที่จะมีจำนวนรายมากแต่จำนวนเงินน้อย เนื่องจากที่ผ่านมาธนาคารพาณิชย์ค่อนข้างระมัดระวังการปล่อยสินเชื่อ

 

ในส่วนสินทรัพย์รอการขาย (NPA) ก็น่าจะปรับตัวลดลงเรื่อยๆ ไปในทิศทางเดียวกับ NPL อย่างไรก็ตามแม้แนวโน้มอัตราการเพิ่มของหนี้จากธนาคารพาณิชย์ที่ให้บริหาร ซึ่งเป็นงานหลักของ บสก.จะลดน้อยลง แต่ก็ไม่ถึงกับลดลงอย่างรวดเร็ว เห็นได้จากปัจจุบันที่ บสก.มี NPA บริหารอยู่ 2.3 แสนล้านบาท ส่วน NPA ที่อยู่ในมือธนาคารพาณิชย์มีอีก 1.6 แสนล้านบาท รวมกับบริษัทบริหารสินทรัพย์อื่น เช่น สุขุมวิท (SAM) อีกประมาณ 1 หมื่นล้าน ทำให้ทั้งระบบมี NPA เหลือในระบบประมาณ 4 แสนล้านบาท นอกจากนี้ยังมี NPA และ NPL ที่อยู่ในธนาคารเฉพาะกิจอีกจำนวนมาก ซึ่งไม่ได้มีการเปิดเผยตัวเลขและรวมอยู่ในระบบเหมือนธนาคารพาณิชย์ ซึ่งส่วนนั้นจะเป็นโอกาสที่ บสก.จะเข้าไปซื้อมาบริหารได้

 

นายบรรยงกล่าวว่า หนี้ที่ บสก.ต้องบริหารยังมีอยู่อีกมาก โดยเฉพาะหาก บสก.สามารถเป็นศูนย์รวมของระบบได้ อย่างไรก็ตาม NPA ที่รับมา บริหารตอนนี้ขายออกไม่ง่ายนัก เพราะความต้อง การของตลาดยังน้อยกว่าการไหลเข้าของ NPA ที่แต่ละปีมีอยู่ประมาณ 1 หมื่นล้านบาท ดังนั้นส่วนที่จะขายออกได้จึงต้องได้รับการปรับปรุง ซึ่งเป็นแนวทางที่ บสก.ทำอยู่ และหากพัฒนาช่องทาง การขายให้หลากหลายยิ่งขึ้นจะสามารถถ่าย NPA ออกไปเร็วยิ่งขึ้น

 

ช่องทางหนึ่งที่ บสก.อยู่ระหว่างการพัฒนา คือ การขายทางเว็บไซต์ โดยเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นมาจะเปิดโอกาสให้คนมีบ้านเข้ามาฝากขายทรัพย์ได้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย ซึ่งเป้าหมายเพื่อเป็นเว็บไซต์ศูนย์รวมของคนซื้อขายบ้าน โดยปัจจุบันเว็บไซต์นี้ได้รับความนิยมมากขึ้น แต่ยังจำกัดอยู่เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ สำหรับต่างจังหวัดยังมีข้อจำกัดในการเข้าถึงสื่อประเภทนี้ ซึ่งต้องใช้ช่องทางอื่น เช่น การให้ข้อมูลข่าวสารผ่านกิจกรรมต่างๆ  ในช่วงครึ่งปีหลัง บสก.ยังเร่งกระตุ้นยอดขายอย่างต่อเนื่องไปจนถึงปีหน้า เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ โดยช่วงที่ผ่านมา บสก.สามารถจำหน่ายสินทรัพย์จากการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายจำนวนทั้งสิ้น 931 ล้านบาท นอกจากนี้ไตรมาสสุดท้ายยังมีแผนจัดกิจกรรมออกบูทเพื่อจำหน่ายอสังหาริมทรัพย์ในงานมหกรรมบ้านและอาคารที่เชียงใหม่ ในช่วงวันที่ 9-11 พ.ย. และในเดือนเดียวกันมีแผนออกบูทรวม 3 งาน

 

สำหรับผลการดำเนินงานของ บสก. สิ้นสุด ณ ก.ย.2550 มีรายได้รวม 8.2 พันล้านบาท จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่าจะขยายตัว 10% หรือประมาณ 9 พัน-1 หมื่นล้านบาท

 

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ณ สิ้นไตรมาส 3/50 ทั้งระบบธนาคารพาณิชย์ มียอด NPL สุทธิ 2.49 แสนล้านบาท หรือคิดเป็น 4.79% สาขาธนาคารต่างประเทศ 2.88 พันล้านบาท หรือ 0.52% ของสินเชื่อรวมด้าน NPL ในธนาคารเฉพาะกิจหลักๆ อยู่ที่ธนาคารเพื่อพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME Bank) โดย ณ สิ้นไตรมาส 2/60 มี NPL อยู่ที่ 43,317 ล้านบาท ตามด้วยธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) มี NPL 32,081 ล้านบาท ขณะที่ธนาคารออมสินมีอยู่ประมาณ 16,000 ล้านบาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ