Loading

มหกรรมบ้านมือสองสำเร็จตามเป้า บ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 2.5 ล้านนำโด่

วันที่ : 22 ตุลาคม 2550
มหกรรมบ้านมือสองสำเร็จตามเป้า บ้านเดี่ยวราคาไม่เกิน 2.5 ล้านนำโด่ง

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์เปิดเผยว่า การจัดงาน มหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่ 28-30 กันยายน 2550 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ โดยมีผู้เข้าชมงานจำนวน 90,000 คน มีการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์มือสองจำนวน 795 รายการ เพิ่มขึ้น 27% และมูลค่ารวม 2,317 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 31.7% เทียบกับการจัดงานในปี 2549 มีการขายอสังหาริมทรัพย์มือสอง 626 รายการ มูลค่าการซื้อขายรวม 1,760 ล้านบาท

 

หากจำแนกประเภทอสังหาริมทรัพย์มือสองที่มรการซื้อขายมากที่สุดเรียงตามจำนวนรายการ พบว่า ทาวน์เฮาส์มีผู้สนใจซื้อสูงสุดคิดเป็น 35% ของรายการที่มีการซื้อขาย ขณะที่ที่ดินเปล่ามีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดคิดเป็น 31%

 

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กล่าวว่าเพื่อให้การจัดงานเกิดประโยชน์สูงสุดและสามารถสะท้อนภาพความต้องการบ้านมือสองในระบบได้ในระดับหนึ่ง ศูนย์ข้อมูลฯ ได้ดำเนินการสำรวจความต้องการซื้อบ้านมือสองครั้งนี้ โดยพบว่า ผู้เข้าชมงาน 62% สนใจบ้านมือสองในงานและเห็นว่าเป็นทางเลือกในการซื้อบ้านหลังแรก ขณะที่ 30% ของการซื้อบ้านมือสองไม่ใช่การซื้อบ้านหลังแรก รวมทั้งพบว่า ผู้เข้าชมงา 42% ต้องการเก็บรวบรวมข้อมูลเพื่อกลับไปเปรียบเทียบก่อนตัดสินใจซื้อหลังงาน และ 18% เปรียบเทียบข้อมูลเพื่อตัดสินใจซื้อภายในงาน ขณะที่ ร้อยละ 47 ของผู้เข้าชมงานคิดว่าจะตัดสินใจซื้อบ้านมือสองในครึ่งแรกของปี 2551 และ 24% ต้องการซื้อบ้านมือสองภายในปี 2550 โดย 68% เลือกซื้อบ้านมือสองเพราะเห็นว่าระดับราคาต่ำกว่าที่อยู่อาศัยใหม่และ 31% เห็นว่าไม่มีทำเลที่อยู่อาศัยใหม่ที่ต้องการ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ดอกเบี้ยธุรกิจ 2004

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ