Loading

บรรยง โชว์แผนบสก.ก้าวสู่ปีที่ 9 มุ่งเป็นองค์กรถาวร – ช่วยคนไทยมีบ้า

วันที่ : 24 กันยายน 2550
บรรยง โชว์แผนบสก.ก้าวสู่ปีที่ 9 มุ่งเป็นองค์กรถาวร – ช่วยคนไทยมีบ้าน

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย เผยนโยบาย บสก. หลังก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 ระบุจะยังคงยึดมั่นที่จะเป็นองค์กรถาวรซึ่งอยู่คู่กับสถาบันการเงินในการจัดการหนี้ด้อยคุณภาพทั้งในส่วนของหนี้เอ็นพีแอล และเอ็นพีเอ อีกทั้งจะเป็นองค์กรที่เดินหน้าต่อไปโดยไม่เป็นภาระให้กับทางการ พร้อมเพิ่มบทบาทด้านสังคมเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปทุกอาชีพมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองโดยไม่มีเส้นแบ่งกั้นโอกาส ขณะที่หนี้เอ็นพีแอลเริ่มมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนจากภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอและเงินบาทที่แข็งค่า

 

การดำเนินงานในระยะต่อไป คนจะต้องรู้จัก บสก. มากขึ้นในทางที่ดี เนื่องจากที่ผ่านมาเราได้เน้นกิจกรรมที่มุ่งไปสู่การช่วยเหลือสังคมเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเราอยากให้องค์กรอื่นๆ นั้นเดินในแนวทางเดียวกัน เพราะจะทำให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศนี้ ซึ่งที่ผ่านมาจัดกิจกรรมทุกย่างของ บสก. นั้นจะแฝงในเรื่องของทำเพื่อสังคมไปด้วย เช่น ในงานแลองการก้าวเข้าสู่ปีที่ 9 บสก. ได้จัดให้มีการประมูลสินทรัพย์ยอดเยี่ยมแห่งปีร่วมสมทบทุนมูลนิธิชัยพัฒนา โดยมีความมุ่งหวังที่จะพัฒนาคุณภาพทางการศึกษาของเด็กไทยให้ทัดเทียมกับสากล เพิ่มองค์ความรู้ให้เด็กไทยเป็นสินทรัพย์อันมีค่าของประเทศต่อไป เป็นต้น นอกจากนี้ บสก. จะเป็นองค์กรถาวรที่อยู่คู่คนกับสถาบันการเงิน โดยเป็นองค์กรหลักในการบริหารจัดการเอ็นพีแอลและเอ็นพีเอ และเป็นองค์กรที่ทำประโยชน์ต่อสังคม มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งในอนาคต บสก. จะก้าวสู่การเป็นบริษัทบริหารสินทรัพย์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศ

 

- เปิดโอกาสคนทุกระดับมีบ้านอยู่

โครงการซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระกับ บสก. นั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่เรามุ่งจะช่วยเหลือคนที่อยากมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยเป็นของตนเอง แต่อาจติดขัดในแง่ของอาชีพที่จะไม่มีสลิปเงินเดือนมาเป็นเอกสารที่ใช้ในการประกอบการขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินต่างๆ โดยลูกค้าที่สนใจซื้อทรัพย์ของ บสก.และต้องการจะเข้าโครงการผ่อนชำระหนี้จะต้องซื้อทรัพย์ในราคาไม่เกิน 2 ล้านบาท คิดอัตราดอกเบี้ยเอ็มแอลอาร์ลบ 3% ต่อปี ระยะเวลาผ่อนชำระ 10 ปี ซึ่งถือว่าเป็นอัตราดอกเบี้ยที่ถูกที่สุดในตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยแล้ว ตลาดบ้านมือสองที่ขายให้แก่รายย่อยยังคงมีการเติบโตไปได้อีกมาก ยังมีตลาดให้เข้าไปได้อีกเป็นจำนวนมาก ซึ่ง บสก.จะยังคงยึดแนวนโยบายในการปรับปรุงสินทรัพย์ให้เป็นแบบพร้อมอยู่ต่อไปเพราะจะทำตลาดได้ดีกว่าการขายตามสภาพ

 

ส่วนหลักเกณฑ์ที่เราจะใช้ในการพิจารณาอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการนี้ คือ เราจะดูรายได้ความสามารถในการผ่อนชำระต่อเดือนว่าอยู่ที่เท่าไร และขอให้มีความตั้งใจจริงที่อยากจะมีบ้านหรือที่อยู่อาศัยอื่นๆ เป็นของตนเอง ถึงแม้จะมีประวัติในเครดิตบูโรก็ตาม ซึ่ง บสก. ไม่ได้มีกำหนดเกณฑ์ว่าผู้กู้จะต้องมีรายได้ขึ้นต่ำเท่าไรถึงจะให้กู้ และจะต้องมีอาชีพอะไร แต่จะดูว่ามีความตั้งใจจริงๆ ถึงแม้ว่าเป็นอาชีพรับจ้าง พ่อค้า แม่ค้า ขับรถรับจ้าง ก็ไม่เป็นไร เพราะบุคคลเหล่านี้ไม่สามารถขอกู้ธนาคารได้ เพียงแค่ไม่มีสลิปเงินเดือนเท่านั้น แต่รายได้เขาก็มี อีกอย่างการชำระต่อเดือนเราก็คำนวณจากความสามารถที่เขาจะสามารถชำระได้ต่อเดือนว่าจะเป็นจำนวนเท่าไหร่ และถึงแม้ว่าเขาจะเบี้ยวหนี้เราก็ไม่เสียหาย เพราะทรัพย์สินนั้นยังคงเป็นของเรา เพราะไม่ได้มีการโอนเนื่องจากจะโอนก็ต่อเมื่อทำการผ่อนชำระครบตามสัญญา ดังนั้นเราแทบจะไม่มีความเสี่ยงในเรื่องเบี้ยวหนี้เลย แต่อย่างไรก็ตามเราเชื่อว่ากลุ่มคนเหล่านี้จะมีอัตราการเบี้ยวหนี้ที่น้อยมาก เพราะผู้ที่เข้าโครงการส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยากมีบ้านจริงๆ เขาคงต้องทำทุกวิถีทางเพื่อจะรักษาบ้านที่เขาซื้อมาไม่ให้ถูกยึดได้ และสามารถปรึกษากับเจ้าหน้าที่ของเราถึงปัญหาได้ด้วย จึงเชื่อว่าลูกค้าที่เข้ามาจะเป็นลูกค้าที่ดี

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ