Loading

แก้ปัญหาสุวรรณภูมิยกประโยชน์ 154 ราย งัดไม้ตายออกกม.เวนคืน นอกเส้นเสียง

วันที่ : 24 กันยายน 2550
แก้ปัญหาสุวรรณภูมิยกประโยชน์ 154 ราย งัดไม้ตายออกกม.เวนคืน นอกเส้นเสียง

นายชัยสวัสดิ์ กิตติพรไพบูลย์ ปลัดกระทรวงคมนาคมในฐานะประธานคณะกรรมการร่วม 3 ฝ่ายเพื่อแก้ไขปัญหาผลกระทบด้านเสียงจากการเปิดใช้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ (ไตรภาคี) เปิดเผยว่าในการประชุมคณะกรรมการนัดแรกเมื่อวันที่ 19 กันยายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติกำหนดแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 2 แนวทาง คือ 1.ให้บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท.เร่งรัดการเจรจาจ่ายเงิน เพื่อตกลงกับผู้ได้รับผลกระทบในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบทางเสียงระดับความดัง NEF มากกว่า 40 ที่เหลืออยู่ประมาณ 154 หลังคาเรือน โดยให้ซื้อคืนบ้านให้เสร็จเรียบร้อยภายในเดือนตุลาคม 2550 นี้ 2.ส่วนที่ยังมีข้อขัดแย้ง เช่นกรณีอยู่นอกแนวเส้นเสียง และตกลงราคาซื้อขายบ้านไม่ได้ เป็นต้น ให้นำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมชุดไตรภาคีเพื่อพิจารณาไกล่เกลี่ยต่อไป

 

สำหรับประเด็นที่ชาวบ้านที่อยู่นอกแนวเส้นเสียง ต้องการให้กลับไปใช้มติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ที่ประชุมให้ ทอท.ซึ่งเป็นฝ่ายเลขาฯ  คณะกรรมการไตรภาคี และแกนนำชาวบ้านรวบรวมรายละเอียดข้อมูล ที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นข้อแตกต่างระหว่างมติ ครม. วันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 และมติ ครม.วันที่ 29 พฤษภาคม 2550 เสนอที่คณะกรรมการไตรภาคี พิจารณา ในการประชุมครั้งต่อไปวันที่ 3 ตุลาคม 2550

 

นายชัยสวัสดิ์กล่าวว่าในการหารือกันในที่ประชุม ส่วนใหญ่เห็นว่าจะต้องหารือให้ได้ข้อสรุปร่วมกันก่อน หากเห็นว่าควรใช้มติ ครม.เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2549 ก็ต้องดำเนินการตามขั้นตอน โดยเสนอให้ ครม.ทบทวนมติ หรือหากเป็นมติของคณะกรรมการ (บอร์ด) ทอท.ก็จะต้องเสนอบอร์ด ทอท.แก้ไข แต่หากพิจารณาแล้วเห็นว่าไม่ควรทบทวนมติดังกล่าว ก็ต้องปฏิบัติกรอบที่มีอยู่ขณะนี้

 

นายชัยสวัสดิ์กล่าวว่าก่อนหน้านี้นายสรรเสริญ วงศ์ชะอุ่ม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาอีกแนวทางหนึ่ง โดยให้ออกพระราชกฤษฎีกาเวนคืนที่ดินในพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิทั้งหมดที่ได้รับผลกระทบด้านเสียงทั้งหมด แต่การเวนคืนจะต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนว่าจะนำมามาใช้ในกิจกรรมใด ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีรายละเอียด จะมีการหารือในที่ประชุมครั้งต่อไป ขณะเดียวกันก็ให้ ทอท.รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการจ่ายค่าชดเชยให้กับคณะกรรมการทราบ เพื่อให้ปัญหาคลี่คลายลงโดยเร็ว

 

ด้านนายวันชาติ มานะธรรมสมบัติ แกนนำ ชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบทางเสียง กล่าวว่า พอใจผลการประชุมของคณะกรรมการไตรภาคีระดับหนึ่ง เพราะอย่างน้อยก็ได้กำหนดแนวทางชัดเจนเกี่ยวกับการชดเชยผลกระทบด้านเสียงที่มีระดับความดัง NEF เกิน 40 และในส่วนนี้น่าจะได้ข้อยุติภายในเดือนตุลาคมนี้  ส่วนบ้านที่อยู่ในพื้นที่ที่มีระดับ ความดังเสียง NEF 30-40 แต่ต้องการขายให้กับ ทอท. ซึ่ง ทอท.จะพิจารณาเป็นรายๆ ไปนั้น ขณะนี้ตัวเลขของผู้ต้องการขายระหว่าง ทอท.กับของชาวบ้านยังไม่ตรงกัน

 

โดยชาวบ้าน 32 หมู่บ้านเกือบ 10,000 หลังคาเรือน จากการรวบรวมความเห็นพบว่าต้องการขายแค่ 1,000 หลัง เป็นเงินประมาณ 9,591.3 ล้านบาท ต้องการให้ปรับปรุง 8,000 กว่าหลัง  เป็นเงิน 5,046.7 ล้านบาท รวมเป็นเงินที่ ทอท. ต้องจ่ายประมาณ 15,000-20,000 ล้านบาท ไม่ใช่ 153,000 ล้านบาทตามที่ ทอท.ระบุ และยืนยันจะไม่ดำเนินการใดๆ รบกวนการบิน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ