Loading

ชงครม.ลดขาดทุนบ้านเอื้อ

วันที่ : 13 กันยายน 2550
ชงครม.ลดขาดทุนบ้านเอื้อฯ

นายพรศักดิ์ บุณโยดม ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า แนวทางการแก้ปัญหาบ้านเอื้ออาทรทั้งระบบได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติแล้ว และจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือน ก.ย.นี้ หากคณะรัฐมนตรีอนุมัติตามแผน จะทำให้โครงการบ้านเอื้ออาทรลดการขาดทุนจาก 5 หมื่นล้านบาท เหลือ 1 หมื่นล้านบาท ภายในปี 2555

 

ทั้งนี้ โครงการบ้านเอื้ออาทรตามนโยบายเดิม จะสร้างรวม 6 แสนหน่วย แต่สร้างได้จริงเพียง 3 แสนหน่วย ขณะที่การเคหะฯ ได้เซ็นสัญญากับเอกชนไปแล้วกว่า 4 แสนหน่วย จึงต้องเจรจากับผู้รับเหมาในส่วนที่อาจต้องชะลอ หรือยกเลิกการก่อสร้างไปกว่า 1 แสนหน่วย

 

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้โครงการเกิดปัญหาโดยเฉพาะโครงการในต่างจังหวัดอย่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีความต้องการซื้อเทียมถึง 50% เป็นผลมาจากนโยบายของรัฐบาลชุดที่ผ่านมา ที่ให้ผู้ลงทะเบียนคนจนในแต่ละจังหวัดเข้ามาจองสิทธิบ้านเอื้ออาทรด้วย ซึ่งส่วนใหญ่ขอสินเชื่อกับสถาบันการเงินไม่ผ่าน จึงทำให้คนที่สามารถอยู่ได้จริงมีจำนวนน้อย

 

ดังนั้น โครงการที่ประสบปัญหา ดีมานด์เทียม และเซ็นสัญญาไปแล้วนั้น การเคหะฯ จะต้องเจรจากับผู้รับเหมาให้ลดการก่อสร้างลงเท่าความต้องการที่เหลืออยู่ ส่วนที่ดินที่เหลือ จะแก้ปัญหาด้วยการพัฒนาเป็นโครงการที่อยู่อาศัยในระดับราคาที่สูงกว่าบ้านเอื้ออาทร เพื่อสร้างรายได้ให้การเคหะฯ อีกทางหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น โครงการแถวหาดแม่พิมพ์ จ.ระยอง เดิมจะก่อสร้างโครงการ 1.4-1.5 พันหน่วย ตามจำนวนผู้ที่จองสิทธิ์เข้ามา แต่พอตรวจสอบพบว่า มีความต้องการจริงเพียง 200-300 หน่วยเท่านั้น จึงต้องเจรจากับผู้รับเหมาให้สร้างเท่าที่มีความต้องการ ส่วนที่ดินที่เหลือซึ่งการเคหะฯ ได้ซื้อมาแล้ว จะนำมาพัฒนาเป็นโครงการบ้านเดี่ยว และทาวน์เฮาส์ ขายให้บุคคลทั่วไป ทำให้จากเดิมโครงการดังกล่าวจะขาดทุน 500-600 ล้านบาท ก็พอจะมีกำไร 100-200 ล้านบาท เป็นต้น

 

สำหรับความคืบหน้าในการคัดสรรผู้ว่าการการเคหะฯ คนใหม่นั้น เท่าที่ทราบข่าว ขณะนี้มีบุคคลภายนอกเข้ามาสมัครแล้ว 2 คน แต่โดยความเห็นส่วนตัว คนที่จะมาเป็นผู้ว่าการการเคหะฯ คนใหม่ ควรจะต้องรับรู้ปัญหาต่างๆ ตั้งแต่ต้น ทั้งที่กำลังเดินหน้าแก้ไขอยู่ จนถึงปัญหาในปัจจุบัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ