Loading

คลังปรับราคาที่ดิ

วันที่ : 4 กันยายน 2550
คลังปรับราคาที่ดิน

รายงานข่าวจากกรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง เปิดเผยถึงความคืบหน้าในการปรับบัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์หรือประเมินราคาที่ดินในเขต กรุงเทพมหานครว่า ราคาประเมินที่ดินที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2547 กำลังจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2550 กรมธนารักษ์จึงจำเป็นต้องปรับราคาประเมินที่ดินอีกครั้งเพื่อประกาศใช้ให้ทันในวันที่ 1 มกราคม 2551 และจะหมดอายุในวันที่ 31 ธันวาคม 2554 ขณะนี้คณะอนุกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์กรุงเทพมหานครได้พิจารณาเห็นชอบราคาประเมินที่ดินแล้วทั้ง 50 เขต หลังจากนั้นจะเสนอให้คณะกรรมการกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์พิจารณาเห็นชอบต่อไป

 

สำหรับราคาประเมินที่ดินในแต่ละเขต เช่น เขตบางรัก มีการปรับราคาในหลายถนน  อาทิ ถนนสีลม ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบัน (ปี 2547-2550) ตารางวาละ 340,000-600,000 บาท ราคาประเมินใหม่ (2551-2554) เฉลี่ย ตารางวาละ 650,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุด ตารางวาละ 50,000 บาท คิดเป็น 8.3% ถนนเจริญกรุง ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 51,000-380,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ย ตารางวาละ 420,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นจากราคาสูงสุดตารางวาละ 40,000 บาท คิดเป็น 10.52% ถนนพัฒน์พงษ์ 1,2 ราคาประเมินที่ดินในปัจจุบันตารางวาละ 430,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 550,000 บาท หรือปรับเพิ่มขึ้นตารางวาละ 120,000 บาท คิดเป็น 21.81% ถนนธนิยะ ราคาประเมินที่ดินปัจจุบันตารางวาละ 340,000-510,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ย ตารางวาละ 550,000 บาท ถนนศาลาแดง ราคาประเมินที่ดินปัจจุบันตารางวาละ 220,000-348,000 บาท ราคาประเมินที่ดินใหม่เฉลี่ยตารางวาละ 400,000 บาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์วัฏจักร

 

 

ข่าวโครงการอสังหาฯ ภาครัฐ อื่นๆ