Loading

บสก.เร่งซ่อมบ้านขายปีหน้

วันที่ : 1 กันยายน 2550
บสก.เร่งซ่อมบ้านขายปีหน้า

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เปิดเผยถึงแนวทางการดำเนินงานของ บสก.ในปี ""51 ว่า บสก.ตั้งเป้าที่จะนำทรัพย์มือสองที่มีอยู่ออกมาทำการปรับปรุงซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตามนโยบาย ""ทรัพย์พร้อมอยู่ ที่ดินพร้อมใช้"" รวม 3,000 ยูนิต ราคาขายเฉลี่ย 2 ล้านบาท รวมมูลค่า เกือบ 1,000 ล้านบาท โดยตั้งงบประมาณในการปรับปรุง 100-200 ล้านบาท โดยการดำเนินงานดังกล่าวต่อเนื่องจากปีที่แล้วเนื่องจากปีนี้ที่ได้เริ่มดำเนินการโดยได้ทำการปรับปรุงบ้านให้อยู่ในสภาพที่พร้อมดีพร้อมขายทั้งสิ้น 1,000 หน่วย

 

ทั้งนี้สาเหตุที่บสก.สามารถขายบ้านในราคาถูกได้ ส่วนหนึ่งเป็นเพราะต้นทุนทรัพย์ของบสก.ค่อนข้างต่ำ และเพื่อให้การดำเนินการมีความคล่องตัวบสก.จะดำเนินการร่วมกับผู้รับเหมารายย่อย นอกจากนี้ในการขายทรัพย์รายย่อยนั้น บสก.ยังเปิดให้ลูกค้าผ่อนกับบสก.ได้โดยตรงในรูปแบบเช่าซื้อ ในกรณีที่ลูกค้าไม่สามารถขอสินเชื่อจากสถาบันการเงินได้ ซึ่ง บสก. ได้เตรียมเงื่อนไขพิเศษ โดยให้ลูกค้าเข้าโครงการซื้อทรัพย์แบบผ่อนชำระ ซึ่งจะมีเงื่อนไขให้ผ่อนชำระไม่เกิน 10 ปี หรือ 120 งวด โดยคิดอัตราดอกเบี้ย MLR - 3% ตลอดอายุสัญญา

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ข่าวสด

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ