Loading

โยธาฯ ปลดล็อกก.ม.สอบอาคารสิ้นปี ชี้วิศวกรไม่พอยอมเอกชนผ่อนผันได

วันที่ : 17 สิงหาคม 2550
โยธาฯ ปลดล็อกก.ม.สอบอาคารสิ้นปี ชี้วิศวกรไม่พอยอมเอกชนผ่อนผันได้

วานนี้ (16 ส.ค.) สมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยจัดสัมมนาเรื่อง ""การบริหารและการตรวจสอบอาคาร กฎหมายใหม่ล่าสุด...ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้มีตัวแทนจากหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง และเอกชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความเห็นจำนวนมาก ต่อกฎหมายตรวจสอบความปลอดภัยอาคาร หรือ กฎกระทรวงกำหนดประเภทอาคารที่ต้องจัดให้มีผู้ตรวจสอบ ซึ่งอ้างอิงพ.ร.บ.ควบคุมอาคาร โดยกฎหมายใหม่ดังกล่าว ประกาศให้อาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบตามกำหนด 9 ประเภท ซึ่งมีอยู่ทั่วประเทศกว่า 3 หมื่นอาคาร ต้องได้รับการตรวจสภาพของอาคารครั้งแรก ให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 29 ธ.ค. 2550 ซึ่งเหลือเวลาอีกเพียง 3 เดือนเศษ ยังมีปัญหาขาดแคลนผู้ตรวจสอบ ซึ่งภายหลังกรมฯ เปิดสอบวิศวกรผู้สอบอาคาร 4 รอบ มีผู้ได้ใบอนุญาตแล้ว 2 พันราย ในจำนวนนี้เป็นวิศวกรบุคคล 508 ราย ซึ่งมีสัดส่วนน้อยเมื่อเทียบกับ จำนวนอาคารที่เข้าข่ายต้องตรวจสอบ โดยเฉพาะปัจจุบัน มีโรงแรมเข้าคิวรับการตรวจมากกว่า 3,000 แห่ง

 

นายอนวัช บูรพาชน ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง กล่าวว่า จากปัญหาความไม่พร้อมดังกล่าว ทางกรมฯ เปิดช่องให้ ผู้ประกอบการเจ้าของอาคาร ขอผ่อนผันการตรวจสอบได้ตามเกณฑ์ แต่จะต้องส่งแบบของตัวอาคาร โดยอธิบายเกี่ยวกับหลักความปลอดภัยเบื้องต้น เช่น ทางหนีไฟ ระบบตรวจจับสัญญาณควันไฟ ก่อนวันที่ 29 ธ.ค.นี้ โดยอาคารที่มีพื้นที่มากกว่า 5,000 ตารางเมตร ขอผ่อนผันได้ 5 ปี ส่วนอาคารเข้าข่ายที่มีพื้นที่น้อยกว่า 5,000 ตารางเมตรผ่อนผันได้ 7 ปี

 

อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันกรมโยธาฯ กำลังเร่งผลิตผู้ตรวจสอบอาคาร ให้สอดคล้องตามที่กฎกระทรวงได้กำหนด และเร่งทำความเข้าใจการเตรียมผู้ตรวจสอบ ในประเด็นว่า ผู้ตรวจสอบนั้นๆ เป็นผู้ตรวจสอบเบื้องต้น (Auditor) หรือผู้ตรวจสอบเชิงลึก (Inspector) ทำให้การฝึกคนของแต่ละสถาบันไม่สอดคล้องกัน และมีปัญหาขาดแคลนอุปกรณ์ที่ทันสมัย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ