Loading

ธอส.จัดมหกรรมบ้านมือสอง ขนเอ็นพีเอกว่าสองหมื่นรายการออกขา

วันที่ : 1 สิงหาคม 2550
ธอส.จัดมหกรรมบ้านมือสอง ขนเอ็นพีเอกว่าสองหมื่นรายการออกขาย

ธนาคารอาคารสงเคราะห์เปิดตัวงาน "มหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3" ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 28-30 กันยายนนี้ พร้อมดึง 3 พันธมิตรเข้าร่วม สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์/สมาคมการขายและการตลาดอสังหาริมทรัพย์/ชมรมสินทรัพย์รอการขายของธนาคารพาณิชย์ ขนบ้านมือสองออกขายกว่า 20,000 รายการ

         

นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ และประธานกรรมการดำเนินการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 28-30 กันยายน 2550 ธนาคารโดยศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ กำหนดให้มีการจัดงาน "มหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3"   ขึ้นอีกครั้ง ซึ่งถือว่าเป็นการจัดต่อเนื่องเป็นปีที่ 3 โดยใช้พื้นที่ ห้องบอลรูม โซนเอ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เช่น 2 ครั้งที่ผ่านมา การจัดงานในครั้งนี้นอกจากจะมี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์  เป็นผู้สนับสนุนหลัก และยังมีพันธมิตรเพิ่มอีก 3 กลุ่มซึ่งเป็นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในตลาดบ้านมือสอง ประกอบด้วย ชมรมสินทรัพย์รอการขายของธนาคารพาณิชย์ สมาคมนายหน้าอสังหาริมทรัพย์  และสมาคมการขาย          และการตลาดอสังหาริมทรัพย์ ความร่วมมือดังกล่าวส่งผลให้งานมีสีสันและมีอสังหาริมทรัพย์มือสองให้เลือกซื้อมากขึ้น อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการรวมตัวกันของบ้านมือสองจำนวนมากที่สุดในประเทศไทยงานหนึ่ง

         

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมธุรกิจบ้านมือสองให้เป็นส่วนประกอบสำคัญในการกระตุ้นตลาดที่อยู่อาศัยปี 2550 เป็นช่องทางให้บริการแก่ผู้ซื้อและผู้ขายที่อยู่อาศัยมือสอง เป็นการพัฒนาตลาดบ้านมือสองอย่างต่อเนื่อง และเป็นเครื่องมือในการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ

         

ทั้งนี้การจัดงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ยังเป็นกิจกรรมที่ช่วยสนับสนุนให้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2548 เรื่องการกระตุ้นตลาดบ้านมือสองเกิดประโยชน์สูงสุดต่อทุกฝ่าย ทั้งภาครัฐ สถาบันการเงินและภาคเอกชน อีกด้วย

         

ปัจจุบันมีผู้จองพื้นที่เข้าร่วมงานรวม 34 บริษัท ประกอบด้วย AMC รัฐและเอกชน รวมถึงธนาคารพาณิชย์  10 บริษัท  บริษัทนายหน้าอสังหาริมทรัพย์           24 แห่ง และมีทรัพย์ที่เสนอขายในงานเกือบ 20,000 รายการ ประกอบด้วยอสังหาริมทรัพย์มือสองกลุ่ม AMC และธนาคารพาณิชย์กว่า 10,000 รายการ      อสังหาริมทรัพย์มือสองกลุ่มโบรกเกอร์กว่า 8,000 รายการ   โดยจะมีการคัดทรัพย์เด่น 2,000 รายการเสนอให้ผู้สนใจเข้าชมทรัพย์      ก่อนตัดสินใจซื้อ

         

"สีสันของการจัดงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติ ครั้งที่ 3 คือความหลากหลายของอสังหาริมทรัพย์มือสองที่มาเสนอขายในงาน โดยทรัพย์เด่นภายในงานจะมีบ้านมือสองให้เลือกซื้อในราคาต่ำสุด 530,000 บาทเป็นทาวน์เฮ้าส์ขนาด 18 ตร.ว. และราคาสูงสุดเป็นคฤหาสน์ ย่าน ถ.กาญจนาภิเษก ขนาด 810 ตารางวา  ราคา 110 ล้านบาท  และมีที่ดินเปล่าพื้นที่ 15 ไร่ ย่านวิภาวดี - รังสิต ราคา 500 ล้านบาท และยังมีรายการที่น่าสนใจอีกมากซึ่งจะประชาสัมพันธ์ในโอกาสต่อไป"

         

นายสัมมา คีตสิน ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ เปิดเผยถึงผลสำเร็จจากการจัดงาน 2 ครั้งที่ผ่านมา ว่าประชาชนให้ความสนใจเข้าชมงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติทั้ง 2 ครั้งในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้น โดยการจัดงานในครั้งที่ 2 มียอดผู้เข้าชมงานรวม 3 วัน ประมาณ 90,500 คน มากกว่างานมหกรรมครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน 2548 ประมาณร้อยละ 13 ยอดรายการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 28.8 และมูลค่าซื้อขายอสังหาริมทรัพย์เพิ่มขึ้นร้อยละ 24.6 โดยมีปริมาณรายการซื้อขายอสังหาริมทรัพย์  626 รายการ รวมมูลค่าการซื้อขาย 1,760.13 ล้านบาท มากกว่างานครั้งแรกเมื่อปีที่แล้ว ซึ่งมี 486 รายการ และมีมูลค่า 1,413 ล้านบาท

         

อย่างไรก็ตาม จากการจัดงาน 2 ครั้งที่ผ่านมา พบว่าผู้บริโภคมีผู้ต้องการบ้านมือสอง และผู้ที่เข้าชมงานเป็นผู้ที่มีความต้องการซื้อจริง   เพราะผู้เข้าชมงานกว่าร้อยละหกสิบห้า (65.0) ระบุว่า ต้องการซื้อบ้านมือสอง   และผู้ที่ต้องการย้ายที่อยู่อาศัย มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 74    ในขณะที่ผู้เข้าชมงานมหกรรมบ้านมือสองในสัดส่วนเดียวกัน 73.2 กำลังมีปัญหาที่อยู่อาศัยในเรื่องพื้นที่ใช้สอยไม่พอเพียง มีปัญหาสภาพแวดล้อม เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปทำงาน   มีปัญหาเรื่องความปลอดภัยชีวิตและทรัพย์สิน ฯลฯ

         

สำหรับราคาบ้านมือสองที่ผู้เข้าชมงานสนใจจะซื้อ ส่วนใหญ่อยู่ในระดับราคาไม่เกินสามล้านบาท คือ ต่ำกว่า 1 ล้านบาท และ 1 3  ล้านบาท  มีความต้องการซื้อร้อยละ 35.3 และ 52.6 ตามลำดับ   สัดส่วนดังกล่าวสอดคล้องกับระดับรายได้ครัวเรือนของผู้เข้าชมงาน โดยสัดส่วนรายได้ครัวเรือนต่ำกว่าสองหมื่นบาทมีประมาณ ร้อยละ  25.0 สองหมื่นถึงห้าหมื่นบาท  มีสัดส่วนถึงร้อยละ 41.4  และห้าหมื่นถึงหนึ่งแสนบาท มีสัดส่วนร้อยละ 21.7 ตามลำดับ

         

ทั้งนี้จากการสำรวจพบข้อสรุปว่า การจัดงานมหกรรมบ้านมือสองเป็นที่นิยมและยอมรับของผู้สนใจจะซื้อ                   บ้านมือสอง   ผู้เข้าชมงานส่วนใหญ่เป็นผู้ที่สนใจจริง     และน่าจะเป็นผู้ที่ต้องการซื้อจริง ซึ่งมาจากปัจจัยที่อยู่อาศัยเดิม และปัจจัยในการเลือกบ้านมือสอง เป็นเหตุเป็นผลซึ่งกันและกัน   เช่นเดียวกับเรื่องราคาบ้านมือสองที่ต้องการซื้อนั้น สอดคล้องกับรายได้ครัวเรือน

         

อย่างไรก็ดีความต้องการบ้านมือสองยังคงมีอยู่ เพียงแต่ผู้ซื้อต้องการระยะเวลาในการตัดสินใจ   ทั้งนี้อาจมาจากความไม่พร้อมในด้านการเงิน หากได้รับมาตรการช่วยเหลือ จะช่วยเร่งขบวนการตัดสินใจซื้อเร็วขึ้น และผู้ที่อยู่ในธุรกิจนี้ควรให้ความสำคัญในเรื่องข้อมูลและราคา ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ผู้สนใจซื้อบ้านมือสองไม่กล้าตัดสินใจ ซื้อ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ