Loading

บสท.ปลุก พระโขนง-กรุงเทพกรีฑา จูงพอช.ผุดบ้านคนจนแก้บุกรุกที่ดิ

วันที่ : 26 กรกฎาคม 2550
บสท.ปลุก พระโขนง-กรุงเทพกรีฑา จูงพอช.ผุดบ้านคนจนแก้บุกรุกที่ดิน

บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) สร้างฝันให้คนจนและผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดนับพันชีวิตที่อยากมีบ้านเป็นของตนเองให้เป็นจริง นำที่ดินเปล่าใจกลางเมืองในเขตกรุงเทพฯร่วมสร้างบ้านมั่นคงเพิ่มเติมอีก 2 โครงการ ซึ่งจะสามารถรองรับและช่วยเหลือชาวบ้านซึ่งไร้ที่อยู่อาศัยได้จำนวนมากถึง 250 หลังคาเรือน หลังจากเมื่อปี 2549 ที่ผ่านมา

 

บสท.เคยให้ความช่วยเหลือในโครงการอื่นๆ มาแล้วกว่า 300 หลังคาเรือน โดยครั้งนี้ บสท.ได้ร่วมลงนามในสัญญาซื้อขายที่ดินกับสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) (พอช.) สังกัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และสหกรณ์เคหสถานกระทุ่มเดี่ยว จำกัด นับเป็นการประสานความร่วมมือระหว่าง บสท. และ พอช.ในการแก้ไขปัญหาและยกระดับคุณภาพชีวิตคนจนและผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดทั่วประเทศให้มีความมั่นคงในการอยู่อาศัย นอกเหนือจากภารกิจหลักตามนโยบายการจัด

 

ตั้ง บสท.ที่ต้องการให้นำทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้กลับมาใช้ประโยชน์ในระบบเศรษฐกิจของประเทศ

 

นายสมเจตน์ หมู่ศิริเลิศ กรรมการผู้จัดการ บสท. กล่าวว่า ที่ผ่านมามุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ที่ประสบความเดือดร้อนจากปัญหาหนี้สิน แต่ครั้งนี้นับว่าเป็นความช่วยเหลือครั้งยิ่งใหญ่ที่ บสท.มอบให้โดยตรงแก่ชาวบ้านผู้มีรายได้น้อยและด้อยโอกาสได้มีบ้าน มีโอกาสสร้างความมั่นคงและความเข้มแข็งให้กับชีวิตและสถาบันครอบครัว โดยทั้ง 2 โครงการใหม่เป็นความช่วยเหลือผ่านการนำทรัพย์สินประเภทที่ดินเปล่าตั้งอยู่บนทำเลดี ในเขตพระโขนง บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 เนื้อที่ประมาณ 5 ไร่ และถนนกรุงเทพกรีฑา เนื้อที่ประมาณ 8 ไร่ มาร่วมแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยให้ชาวบ้านในชุมชนแออัด

 

ทั้งนี้ ในปี 2549 ที่ผ่านมา บสท.ประสบความสำเร็จในการให้ความช่วยเหลือมาแล้ว 2 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 บริเวณเขตภาษีเจริญ เนื้อที่ 7 ไร่ และโครงการที่ 2 บริเวณซอยลาดพร้าว 101 เนื้อที่ 11 ไร่ และต่อจากนี้ บสท.ยังมีเป้าหมายและไม่หยุดยั้งที่จะช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดทั่วประเทศ โดยมีอีกหลายโครงการ ซึ่ง บสท.จะให้การสนับสนุนโดยจัดหาทรัพย์สินที่น่าสนใจ ในราคาที่เหมาะสม จำนวนมากกว่า 100 รายการ นำเสนอต่อ พอช.และชุมชนได้คัดเลือกเพื่อการจัดสร้างที่อยู่อาศัย คาดว่าภายในระยะเวลาอันใกล้นี้จะเกิดโครงการใหม่เพิ่มเติมอีกไม่น้อยกว่า 2 โครงการ

 

นางสาวสมสุข บุญญะบัญชา ผู้อำนวยการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน กล่าวว่า จากการพัฒนาที่อยู่อาศัยในโครงการบ้านมั่นคงกับ บสท. ในปี 2549 นั้น พอช.ได้อนุมัติสินเชื่อเพื่อการ จัดซื้อที่ดินเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยในชุมชนแออัดที่ประสบปัญหาการไล่รื้อได้กว่า 15 ชุมชน จำนวน 678 ครัวเรือน รวมทั้งสิ้นกว่า 75 ล้านบาท และสนับสนุนงบประมาณในการพัฒนาสาธารณูปโภคอีกประมาณ 28 ล้านบาท โดยชุมชนเหล่านี้ได้ร่วมกันจัดตั้งสหกรณ์เคหสถาน เพื่อบริหารจัดการก่อสร้างที่อยู่อาศัยใหม่รวม 4 สหกรณ์ หนึ่งในสหกรณ์ที่ได้รับความเดือดร้อนและ พอช.ได้ให้การสนับสนุนสินเชื่ออย่างเร่งด่วน

 

ซึ่งเป็นชุมชนที่มีการลงนามบันทึกความร่วมมือกันในวันนี้ คือ สหกรณ์เคหสถานกระทุ่มเดี่ยว จำกัด ซึ่งเดิมเป็นชุมชนบุกรุกอยู่ในที่ดินเอกชนย่าน RCA มานานกว่า 10 ปี ซึ่งกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ได้เข้าช่วยเหลือในการเจรจาไกล่เกลี่ยและยุติกรณีพิพาทระหว่างชุมชนกับเจ้าของที่ดินที่เข้ามาฟ้องร้องไล่รื้อถอนบ้านเรือนเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางธุรกิจและสถานบันเทิง โดย พอช.ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ช่วยแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยชาวบ้านในชุมชนนี้ จึงได้ประสานงานกับชุมชนและ บสท. จนกระทั่งประสบความสำเร็จในการจัดหาที่ดินใหม่บริเวณถนนกรุงเทพกรีฑา

 

นางสาวรัชนีย์ ทรงกิจ รองประธานสหกรณ์เคหสถานชุมชนบัวหลวง จำกัด ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในโครงการที่ 3 ที่บริเวณถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 กล่าวว่า ตนเองและชาวชุมชนบัวหลวงรู้สึกดีใจมากที่จะได้มีบ้านเป็นของตัวเอง เนื่องจากไม่ต้องการเป็นปัญหาของสังคมและไม่ต้องการบุกรุกที่ดินผู้อื่นอย่างผิดกฎหมายอีก ครั้งนี้เป็นจุดเริ่มของการสร้างความมั่นคงให้ชีวิตและครอบครัวให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เป็นโอกาสดีที่ชาวบ้านจะได้รวมตัวกันในการสร้างชุมชนที่เข้มแข็งเพื่อพัฒนางานและสร้างอาชีพที่มั่นคงร่วมกัน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ