Loading

อสังหาฯภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่อง บสก.เปิดสาขาใหม่หวังเข้าถึงลูกค้

วันที่ : 17 กรกฎาคม 2550
อสังหาฯภาคเหนือขยายตัวต่อเนื่อง บสก.เปิดสาขาใหม่หวังเข้าถึงลูกค้า

                นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานลำปาง บนถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ตำบลสวนดอก อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยมีผู้บริหารและพนักงาน บสก. แขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน เข้าร่วมงานครั้งนี้

 

พร้อมกันนี้ นายบรรยงกล่าวว่า การเปิดสำนักงานถือเป็นแนวทางที่บริษัทได้มีการพัฒนาปรับปรุงสำนักงานในแต่ละจังหวัดให้สอดคล้องกับการให้บริการที่สะดวกแก่ลูกค้า โดยได้ย้ายที่ทำการเดิมมาอยู่สำนักงานแห่งใหม่ เพื่อรองรับการให้บริการกับลูกค้าอย่างเต็มที่ เนื่องจากสำนักงานแห่งใหม่อยู่ติดถนนซูเปอร์ไฮเวย์ลำปาง-งาว ซึ่งเป็นถนนหลักในย่านชุมชน การคมนาคมสะดวก ทำให้มีความคล่องตัวในการให้บริการ

 

ทั้งนี้ ที่ผ่าน บสก. ได้พัฒนาและปรับปรุงสำนักงานในต่างจังหวัดให้พร้อมเป็นศูนย์กลางการให้บริการลูกค้าอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้บริการด้านอสังหาริมทรัพย์ที่ครบวงจร ทั้งในด้านการปรับโครงสร้างหนี้และการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขาย โดยจะพิจารณาสาขาใดที่มีทำเลที่ตั้งที่ไม่เหมาะสมหรือไม่สะดวกในเรื่องการคมนาคม ก็จะย้ายที่ทำการไปยังทำเลที่ดีกว่าหรือใกล้ชุมชน รวมทั้งยังจัดให้มีศูนย์จำหน่ายอสังหาริมทรัพย์หรือโชว์รูมเพื่อรองรับการให้บริการด้านการซื้อขายทรัพย์ของ บสก. ทั้ง 24 สำนักงานทั่วประเทศ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ผู้จัดการรายวัน

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ