Loading

แบงก์จุกอกเอ็นพีเอ 1.6 แสนล้า

วันที่ : 5 กรกฎาคม 2550
แบงก์จุกอกเอ็นพีเอ 1.6 แสนล้าน

                รายงานข่าวจากธนาคารแห่งประเทศไทย(ธปท.) เปิดเผยตัวเลขสินทรัพย์รอการขาย (เอ็นพีเอ) ของธนาคารพาณิชย์สิ้นเดือน พ.ค. ว่า มีจำนวน 1.68 แสนล้านบาท ลดลงจากช่วงเดียวกันของปีก่อนที่มีอยู่ 1.77 แสนล้านบาท หรือลดลงแค่ 9 พันล้านบาท หรือลดลง 4.8%

 

ทั้งนี้ ยอดดังกล่าวยังไม่รวมยอดเอ็นพีเอของบริษัทบริหารสินทรัพย์ (เอเอ็มซี) ต่างๆ เช่น บรรษัทบริหารสินทรัพย์ไทย (บสท.) ประมาณ 1 แสนล้านบาท บริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิท 2 หมื่นล้านบาท และบ้านมือสองที่อยู่ในมือประชาชนทั่วไปอีก 1-2 หมื่นล้านบาท จึงขายไม่ออก

 

อย่างไรก็ตาม ยอดเอ็นพีเอของธนาคารพาณิชย์ที่ลดลงเพียงเล็กน้อยเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาภาวะเศรษฐกิจและทิศทางดอกเบี้ยยังคงไม่ชัดเจน ทำให้ลูกค้าชะลอการตัดสินใจซื้อ เอ็นพีเอ

 

นอกจากนี้ เป็นที่น่าสังเกตว่า ยอดเอ็นพีเอของธนาคารพาณิชย์ที่ลดลงเนื่องจากเริ่มมีการโอนขายเอ็นพีเอให้กับ บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ (บสก.) ตามนโยบายของ ธปท. โดยมีสถาบันการเงินกว่า 16 แห่งที่ร่วมลงนามที่จะขายโอนขายเอ็นพีเอให้ บสก. คิดเป็นมูลค่ารวม 1.6 หมื่นล้านบาท

 

ทั้งนี้ การเร่งขายเอ็นพีเอจะทำให้ธนาคารลดภาระการตั้งสำรองตามความเสื่อมราคา และลดค่าใช้จ่ายการดูแลรักษาสินทรัพย์ รวมทั้งการขายเอ็นพีเอให้ บสก.สามารถนำตั๋วสัญญาใช้เงินของ บสก.กลับมาเป็นสำรองเป็นสินทรัพย์สภาพคล่องตามกฎหมายได้

 

นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บสก. กล่าวว่า แนวโน้มการขายเอ็นพีเอตั้งแต่ต้นปีถึงครึ่งปีหลังมีการแข่งขันรุนแรง โดยเฉพาะครึ่งปีหลังจะการแข่งขันรุนแรงมากขึ้น เพราะต้องการเร่งทำยอด ซึ่งยังคงใช้กลยุทธ์ด้านการลดราคา รวมถึงสนับสนุนเงินกู้อัตราดอกเบี้ยพิเศษ ประกอบกับการเผชิญปัญหาการแข่งขันกับบ้านใหม่ที่มีสินค้าล้นตลาด (โอเวอร์ซัพพลาย) ขายแข่งกับบ้านเก่า

 

อย่างไรก็ตาม ขณะนี้ บสก.ได้ลงนามซื้อเอ็นพีเอไปแล้ว 2 แห่ง ประมาณ 3.4 พันล้านบาท แบ่งเป็นธนาคารทหารไทย 1.4 พันล้านบาท บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) 2 พันล้านบาท และคาดว่าในช่วงครึ่งปีหลังจะมีสถาบันการเงินของเอกชนและรัฐอีกหลายแห่งที่จะขายเอ็นพีเอให้กับ บสก.รวมกันไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ปัจจุบัน บสก.ได้เข้าไปรับซื้อ และรับโอนเอ็นพีเอมาแล้วทั้งหมด 4.05 หมื่นล้านบาท คิดเป็น 23.89% ของทั้งระบบ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ