Loading

บสก.รุกอสังหาฯภูธรดันกำไรทั้งปีเข้าเป้

วันที่ : 20 เมษายน 2550
บสก.รุกอสังหาฯภูธรดันกำไรทั้งปีเข้าเป้า

                นายบรรยง วิเศษมงคลชัย กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท บริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (บสก.) กล่าวถึงผลการดำเนินงานในช่วงไตรมาสแรกปี 2550 ว่า สามารถเรียกเก็บหนี้ และจำหน่ายทรัพย์รวมทั้งสิ้น 2,226 ล้านบาท จากเป้าหมายทั้งปีจำนวน 12,000 ล้านบาท โดยมีกำไรสุทธิสะสมรวมทั้งสิ้นประมาณ 330 ล้านบาท ในไตรมาสแรกปีนี้ บสก.ได้เพิ่มขนาดสินทรัพย์ด้วยการรับซื้อหนี้เสียจาก บตท. จำนวน 1,005 ราย มูลค่า 1,851 ล้านบาท แบ่งเป็นลูกหนี้เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล 524 ราย มูลค่า 1,333 ล้านบาท ในต่างจังหวัด 481 ราย มูลค่า 518 ล้านบาท

 

นอกจากนี้สถาบันการเงินที่ประสงค์จะขายเอ็นพีเอให้กับ บสก. ยังได้ทยอยส่งมอบข้อมูลมายัง บสก. แล้ว 13 แห่ง รวม 4,666 รายการ มูลค่า 9,920 ล้านบาท ซึ่งมีธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงไทย ธนาคารไทยธนาคาร ธนาคารทหารไทย ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์ และ บบส.เพทาย ได้ลงนามในสัญญาซื้อขายแล้ว และยังมีสถาบันการเงินที่อยู่ระหว่างเจรจาซื้อขายเพิ่มเติม ประกอบด้วย ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคารสงเคราะห์ บริษัท เครดิตฟองซิเอร์ ธนพัฒน์ จำกัด และบริษัท ทิพยสิน จำกัด ""จากภาวะแบบนี้เราเชื่อว่าสามารถเรียกเก็บหนี้ได้ไม่ถึง12,000 ล้านบาท แต่เชื่อว่าสามารถทำกำไรได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 1,599 ล้านบาท ไตรมาสแรกยอดขายทำได้ 73% ของเป้าไตรมาสแรก ซึ่งต่ำกว่าเป้าหมาย ในปีนี้ได้เพิ่มน้ำหนักของทรัพย์ในส่วนภูมิภาคเพื่อให้มีส่วนในการผลักดันผลกำไรในปีนี้โดยได้ตั้งเป้ายอดขายในส่วนภูมิภาคถึง 5,000 ล้านบาท""

 

นายศักดิ์ ศรีสนั่น รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บสก. เปิดเผยถึงแผนการจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายในส่วนภูมิภาค ว่า บสก. มีนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมกิจกรรมการขายทรัพย์ในเขตพื้นที่ภูมิภาค โดยได้พัฒนาสำนักงานต่างจังหวัดทั้ง 24 แห่งทั่วประเทศ ให้เป็นเครือข่ายสำคัญในการให้บริการลูกค้าด้านการปรับโครงสร้างหนี้ และยังเป็นศูนย์การจำหน่ายทรัพย์สินรอการขายที่กระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ

 

ทั้งนี้ลูกค้าในต่างจังหวัดของ บสก. จะเป็นลูกค้ารายย่อย ซึ่งมาตรการในการปรับโครงสร้างหนี้ของ บสก. จะเอื้อประโยชน์ให้กับลูกค้าค่อนข้างมาก โดยเฉพาะแนวทางการปรับโครงสร้างหนี้แบบประนีประนอม เน้นการเจรจา ดูสภาพที่แท้จริงของลูกค้า ซึ่งโครงการคืนทรัพย์ให้คุณ ที่ให้โอกาสลูกค้ามาชำระหนี้ด้วยเงื่อนไขผ่อนปรน ได้ช่วยเหลือลูกค้าในต่างจังหวัดหลายร้อยรายให้ได้ทรัพย์หลักประกันของตนคืนเร็วขึ้นง่ายขึ้น และทำให้การประนอมหนี้กับลูกค้าในภูมิภาคได้ข้อยุติโดยเร็ว

 

ทรัพย์สินรอการขายของ บสก. ณ ปัจจุบัน มีจำนวน 11,936 รายการ มูลค่า 38,118 ล้านบาท แบ่งเป็นทรัพย์ในเขตภาคเหนือ 2,293 รายการ มูลค่า 4,259 ล้านบาท ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2,510 รายการ มูลค่า 2,010 ล้านบาท ภาคกลาง 1,782 รายการ มูลค่า 9,665 ล้านบาท ภาคใต้ 1,655 รายการ มูลค่า 2,667 ล้านบาท และทรัพย์ในเขตกรุงเทพฯ ปริมณฑล 3,696 รายการ มูลค่า 19,517 ล้านบาท

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ