Loading

คลังปัดฝุ่น เอสโครว์ กระตุ้นอสังหา

วันที่ : 12 เมษายน 2550
คลังปัดฝุ่น เอสโครว์ กระตุ้นอสังหาฯ

                นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ เลขานุการคณะกรรมาธิการคลัง การธนาคารและสถาบันการเงิน สนช.ให้สัมภาษณ์ว่า ในช่วงที่ผ่านมา สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค) กระทรวงการคลัง ได้นำร่าง พ.ร.บ.การจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา หรือที่เรียกกันตามศัพท์ของนักธุรกิจทั่วไปว่า ESCROW ACCOUNT มาปรึกษาขอความเห็นจากคณะกรรมาธิการฯ ซึ่งตนเห็นแล้วถือว่า กฎหมายฉบับนี้ดีมาก ควรที่จะออกมาตั้งนานแล้ว ทั้งๆ ที่เคยมีการผลักดันกันออกมาตั้งแต่ราว 12 ปีที่แล้ว

 

""ข้อดีของกฎหมายนี้ก็คือ จะทำให้ผู้ซื้อ ยกตัวอย่างเช่น ผู้ซื้อบ้าน มีความมั่นใจว่า เมื่อวางเงินดาวน์เพื่อซื้อบ้านแล้ว คนขายหรือเจ้าของบ้านจัดสรรจะไม่หนี หรือว่าสร้างไม่เสร็จ เพราะว่าจะมีเอสโครว์เอเจนต์เข้ามาทำหน้าที่เป็นคนกลาง ซึ่งในระยะแรกนี้ กฎหมายกำหนดให้เป็นสถาบันการเงินหรือธนาคารก่อน ดังนั้น คนซื้อจะจ่ายเงินดาวน์ผ่านธนาคาร หลังจากนั้นธนาคารจึงจะไปจ่ายเงินให้กับผู้สร้างบ้านขาย ตามปริมาณงานที่ทำได้ ซึ่งจะทำให้คนซื้อมั่นใจว่า ซื้อบ้านแล้วได้บ้านแน่นอน และในทางกลับกันคนขายก็จะมั่นใจได้ว่า มีผู้ซื้อแน่นอน ไม่สร้างเสร็จแล้ว คนซื้อหายเหมือนเมื่อปี 2540 เพราะว่าจะมีเอสโครว์เอเจนต์คอยทำหน้าที่ตรงนี้"" นายสมชาย สกุลสุรรัตน์ ว่า

 

พร้อมกับระบุว่า ผลดีของกฎหมายนี้ ก็คือ จะทำให้ทั้งผู้ผลิตและลูกค้ามีความเชื่อมั่นมากขึ้น และจะเป็นการกระตุ้นภาวะการค้าที่ซบเซาในเวลานี้ได้อย่างดี ซึ่งคาดว่ากฎหมายฉบับนี้จะออกมาในอีก 2-3 เดือนข้างหน้านี้

 

นายกฤษฎา อุทยานิน รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวว่า มั่นใจว่าร่างพระราชบัญญัติการจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา พ.ศ.... (เอสโครว์ แอคเคาต์) จะสามารถผลักดันให้มีการประกาศใช้ได้ในช่วงรัฐบาลชุดนี้ ขณะนี้อยู่ขั้นการตรวจร่างของคณะกรรมการกฤษฎีกา ซึ่งกฎหมายดังกล่าว จะเป็นการจัดการดูแลผลประโยชน์ของคู่สัญญา และจะครอบคลุมถึงการซื้อขายสินค้าประเภทอื่นๆ ด้วย แต่ในเบื้องต้นอาจจะใช้กับอสังหาริมทรัพย์ก่อน อย่างไรก็ดี กฎหมายดังกล่าวไม่ได้บังคับให้คู่สัญญาทุกคนต้องเข้าสู่ภายใต้กฎหมายนี้ คู่สัญญาคนซื้อคนขายอาจะไม่เข้าก็ได้หากเชื่อมั่นซึ่งกันและกัน นอกจากนี้ กฎหมายนี้ยังจะช่วยยกมาตรฐานบริษัทผู้ประกอบการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้มีจรรยาบรรณขึ้น ขจัดกลุ่มผู้ที่จัดสรรโดยไม่ได้รับอนุญาต หรือสร้างที่อยู่อาศัยไม่มีคุณภาพออกไปได้ รวมทั้งยังส่งเสริมการดำเนินธุรกิจให้มีความโปร่งใส.

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ