Loading

บ้านเก่าฝืดนายหน้าวิ่งขายบ้านใหม

วันที่ : 14 กุมภาพันธ์ 2550
บ้านเก่าฝืดนายหน้าวิ่งขายบ้านใหม่

                    นางศิรภัสสร สังวาลย์วรวุฒิ กรรมการผู้จัดการ บริษัท โฮม อินเด็กซ์ กล่าวว่า ตลาดบ้านมือสองในปัจจุบันยังมีความต้องการซื้ออย่างต่อเนื่อง แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้คือ ลูกค้าขอสินเชื่อไม่ผ่านจากสาเหตุหลายประการ เช่น มีภาระหนี้เดิมจากการผ่อนบ้านหลังเก่า มีภาระต้องผ่อนบัตรเครดิต หรือผ่อนชำระสินเชื่อบุคคลอยู่ ทำให้สถาบันการเงินปฏิเสธที่จะอนุมัติสินเชื่อของลูกค้าเป็นจำนวนมาก

 

ทั้งนี้ ส่งผลให้ตลาดบ้านมือสองระดับกลาง-บนชะลอตัวลง เพราะลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนระดับกลางที่มีภาระหนี้เพิ่มขึ้นจากการผ่อนบัตรเครดิต หรือสินเชื่อบุคคล แต่ในตลาดบ้าน 6-7 แสนบาท ถือว่ายังไปได้ โดยเฉพาะในตลาดที่เป็นสวัสดิการเงินกู้ของหน่วยงานราชการ ที่มีการจ่ายชำระเงินที่ตรงเวลา เนื่องจากมีสวัสดิการเงินกู้ของหน่วยงานเป็นตัวรับประกัน

 

อย่างไรก็ตาม ในสถานการณ์ดังกล่าว บริษัทได้ปรับตัวด้วยการขยายตลาดไป รับงานบริหารโครงการบ้านใหม่เพิ่ม โดยอาศัยฐานลูกค้าบ้านมือสองที่มีอยู่ในการทำตลาด

 

สำหรับฐานลูกค้าที่บริษัทมีนั้น ส่วนหนึ่งเป็นลูกค้าที่ไม่ได้จำกัดว่า จะซื้อบ้านมือสองหรือบ้านใหม่ ขณะเดียวกันยังให้บริการขายบ้านเก่าให้กับลูกค้าด้วย จึงเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สามารถนำมาต่อยอดสู่การขายบ้านใหม่ได้ โดยลูกค้าโครงการส่วนใหญ่จะเป็นผู้ประกอบการรายเล็กที่ต้องการคุมต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการ ด้วยการใช้บริษัทบริหารการขายแทนการจ้างพนักงานประจำ ซึ่งมีแนวโน้มจะใช้บริการของบริษัทบริหารการขายมากเพิ่มมากขึ้น ขณะที่บริษัทนายหน้ารายเล็กก็หันมาบริหารการขายโครงการบ้านใหม่เพิ่มขึ้นเช่นกัน

 

นางศิรภัสสร กล่าวว่า หลังจากเริ่ม รับงานบริหารโครงการ จนถึงปัจจุบันบริษัทมีลูกค้าแล้ว 3 ราย ได้แก่ โครงการชนพัฒน์ ศรีราชา โครงการเกร็ดฟ้า มีนบุรี-หนองจอก และโครงการบ้าน นนทวดี บางกรวย-ไทรน้อย โดยตั้งเป้า รับบริหารการขายปีละ 6 โครงการ เพื่อ คุมคุณภาพการให้บริการแก่ลูกค้า

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวบ้านมือสอง อื่นๆ