Loading

ครม.ไฟเขียวแก้ไขกม.คอนโดฯ เปิดต่างชาติถือเกิน49%บางพื้นที

วันที่ : 10 มกราคม 2550
ครม.ไฟเขียวแก้ไขกม.คอนโดฯ เปิดต่างชาติถือเกิน49%บางพื้นที่

                ร.อ.น.พ.ยงยุทธ มัยลาภ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.)วานนี้ (9 ม.ค.) เห็นชอบหลักการร่างพ.ร.บ.อาคารชุด (ฉบับที่...) พ.ศ... ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยร่างพ.ร.บ.ฉบับดังกล่าวเป็นการแก้ไขปรับปรุงพ.ร.บ.อาคารชุด พ.ศ.2522 ซึ่งได้ใช้บังคับมาเป็นเวลานานแล้ว ซึ่งมีหลักการและรายละเอียดบางประการไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

 

สาระสำคัญของร่างพ.ร.บ.ฉบับนี้ กำหนดให้คนต่างด้าวถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดไม่เกิน 49% ของอัตราส่วนกรรมสิทธิ์ของห้องชุดทั้งหมด อย่างไรก็ตาม ที่ประชุมครม.มีข้อสังเกตเพิ่มเติมและให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาต่อไป เช่น การกำหนดสัดส่วนของคณะกรรมการควบคุมจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่เป็นสัญชาติไทย โดยในส่วนคณะกรรมการควบคุม ทีมีจำนวน 9 คนนั้น ที่ประชุมครม.มองว่า ควรมีกรรมการที่เป็นคนไทยไม่น้อยกว่า 5 คน และเรื่องสิทธิการเรียกประชุมของเจ้าของร่วม เช่น เจ้าของร่วมควรมีการเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 25%

 

ที่ประชุมครม.ยังตั้งข้อสังเกตว่า ในบางพื้นที่ เช่น บางจังหวัดหรือบางโซน ที่มีนักลงทุนต่างประเทศเข้าไปลงทุนเป็นจำนวนมาก อาจมีชาวต่างชาติเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์อาคารชุดจำนวนมาก ซึ่งครม.เสนอว่า ในพื้นที่ดังกล่าวอาจจัดให้มีสัดส่วนของการถือครองโดยชาวต่างชาติ ในสัดส่วนที่เกิน 49% ได้หรือไม่ เช่น อาจให้ให้เป็นเจ้าของได้ 70% เป็นต้น โดยคณะกรรมการกฤษฎีกานำไปพิจารณาทบทวนต่อไป ทั้งนี้ ที่ประชุมครม.ได้มีข้อสังเกตให้คณะกรรมการกฤษฎีกาไปพิจารณาเพิ่มเติมในเรื่องการกำหนดสัดส่วนคณะกรรมการควบคุมจัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่มีสัญชาติไทย และสิทธิของเจ้าของร่วมในการเรียกประชุม โดยสามารถเข้าชื่อไม่น้อยกว่า 25% ก็สามารถเรียกประชุมได้

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ