Loading

กทม.ผนึกกรมที่ดินบี้จัดสรร กันพื้นที่ส่วนกลางรับน้ำ5

วันที่ : 4 มกราคม 2550
กทม.ผนึกกรมที่ดินบี้จัดสรร กันพื้นที่ส่วนกลางรับน้ำ5%

                แหล่งข่าวจากสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร (กทม.) เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ""ว่า ขณะนี้ได้ข้อสรุปชัดเจนเกี่ยวกับการเพิ่มพื้นที่รับน้ำหรือแก้มลิง ภายในโครงการหมู่บ้านจัดสรร เพื่อป้องกันปัญหาน้ำท่วมแล้ว โดย กทม.จะไม่ออกเป็นข้อบัญญัติ แต่จะขอความร่วมมือไปยังกรมที่ดิน เพื่อขอแก้ไขข้อกำหนดจัดสรรที่ดินของคณะกรรมการจัดสรรที่ดินของกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2544 ใหม่ จากเดิมกำหนดให้ต้องมีพื้นที่ส่วนกลาง 10% กทม.จะขอให้แบ่งเป็นพื้นที่รับน้ำหรือสวนน้ำ 5% จาก 10% จะมีผลบังคับใช้บังคับกับโครงการจัดสรรที่จะสร้างใหม่ทุกโครงการในพื้นที่ กทม. ส่วนโครงการเก่า กทม.จะขอความร่วมมือกับเจ้าของโครงการขอให้จัดให้มีพื้นที่รับน้ำด้วย

 

ล่าสุด สำนักผังเมือง กำลังทำเรื่องเสนอให้นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้ว่าราชการ กทม. พิจารณาในรายละเอียด คาดว่าหลังปีใหม่จะนำเสนอได้ จากนั้นจะนำเรื่องเสนอให้คณะกรรมการจัดสรรที่ดิน กทม.พิจารณา ซึ่งถ้าคณะกรรมการเห็นชอบด้วย ก็จะนำร่างกฎหมายเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจสอบและพิจารณาอีกรอบว่า เป็นการรอนสิทธิชาวบ้านหรือไม่ หากกฤษฎีกาเห็นชอบตามรายละเอียดที่เสนอไป ก็จะลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาบังคับต่อไป

 

แหล่งข่าวกล่าวว่าสาเหตุที่ต้องยกเลิกการออกเป็นข้อบัญญัติ กทม. เนื่องจากผู้บริหารเกรงว่าจะเกิดความซ้ำซ้อนและขัดแย้งกันเองระหว่างข้อบัญญัติของ กทม.กับข้อกำหนดจัดสรร ทางผู้บริหาร กทม.จึงตัดสินใจให้กรมที่ดินปรับแก้ข้อกำหนดจัดสรรไปเลย แม้จะล่าช้าไปบ้าง และเสร็จไม่ทันกำหนดที่ผู้ว่าฯ เคยให้นโยบายให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2550

 

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่าสำหรับสาระสำคัญของมาตรการหาพื้นที่แก้มลิงเพิ่ม เดิมสำนักผังเมืองเสนอแนวทางมา 2 กรณี คือ กรณีแรก เพิ่มเติมรายละเอียดเข้าไปในพระราชบัญญัติจัดสรรที่ดิน  ซึ่งจะมีผลบังคับใช้กับโครงการจัดสรรทุกพื้นที่ในเขต กทม. จากเดิมกำหนดให้หมู่บ้านจัดสรรต้องกันพื้นที่ว่างเพื่อทำเป็นระบบสาธารณูปโภคไว้ 10% กทม. จะขอให้ผู้ประกอบการแบ่งพื้นที่ส่วนกลางมาทำเป็นแก้มลิง 5%  โดยมีเงื่อนไขว่าพื้นที่รับน้ำที่จัดทำขึ้นจะต้องเชื่อมต่อกับระบบระบายน้ำของ กทม.

 

ส่วนกรณีที่สอง กทม.จะออกเป็นประกาศกระทรวงมหาดไทย โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 มาตรา 13 บังคับใช้กับพื้นที่สีเขียว  และพื้นที่สีเขียวลาย ตามผัง เมืองรวม กทม.ฉบับปัจจุบัน ฝั่งตะวันออกและตะวันตกของ กทม. โดยให้ทางประชาชนทั่วไปและผู้ประกอบการบ้านจัดสรรในพื้นที่ กันพื้นที่ไว้สำหรับทำแก้มลิง 5% ต่อบ้าน 1 หลัง หรือจาก 40% ของพื้นที่ว่างที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดผังเมืองรวม

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ