Loading

สผ.รื้อกฎ EIA คุมเข้มอาคารชุดเลี่ยงสวล. ใช้คำนวณเป็นตรม.แทนนับจำนวนหน่ว

วันที่ : 28 ธันวาคม 2549
สผ.รื้อกฎ EIA คุมเข้มอาคารชุดเลี่ยงสวล. ใช้คำนวณเป็นตรม.แทนนับจำนวนหน่วย

                แหล่งข่าวจากสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม (สผ.) เปิดเผยกับ""ฐานเศรษฐกิจ""ว่าขณะนี้สผ.มีแนวคิดที่จะแก้ไขประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องการจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ที่ออกตามความในพ.ร.บ.การส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 โดยเฉพาะในหมวดประเภทอาคารพักอาศัยรวม อาทิ อาคารชุด แฟลต หอพัก อพาร์ตเมนต์ เป็นต้น ว่าต่อไปจะใช้วิธีคำนวณตามพื้นที่ใช้สอยเป็นตารางเมตร แทนการนับจากจำนวนห้องชุดหรือจำนวนหน่วย อาทิพื้นที่ใช้สอยตั้งแต่ 1,000 ตารางเมตรขึ้นไปต้องเข้าข่ายจัดทำEIA เป็นต้น

 

ทั้งนี้ เพื่ออุดช่องโหว่ ประกาศฯเดิมที่ระบุว่า กรณีห้องชุดที่มีจำนวนหน่วยตั้งแต่ 80 ห้องขึ้นไปจะต้องเข้าข่าย จ้างบริษัทที่ปรึกษาจัดทำ EIA เนื่องจากเห็นว่ามีจำนวนหน่วยค่อนข้างมาก เมื่อมีคนเข้าไปอยู่อาศัยเต็มพื้นที่ อาจสร้างผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมโดยรวมตามมา ทั้งภายในโครงการเองและพื้นที่ข้างเคียง หากไม่มีแนวทางป้องกันปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ที่ดีพอ อาทิ ขยะ การระบายน้ำเสีย ประปา ไฟฟ้า จราจร เป็นต้น

 

จากความเข้มงวดข้างต้น ส่งผลให้ เอกชนจำนวนไม่น้อย ใช้วิธีหลบเลี่ยงโดยใช้วิธียื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร ตามมาตรา 39 ทวิ แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522 หรือใช้วิธียื่นแจ้งต่อเจ้าพนักงานเพื่อขออนุญาตปลูกสร้างอาคาร พร้อมลงมือก่อสร้างได้ทันที โดยไม่ต้องรอใบอนุญาตฯ ที่สำคัญมักระบุจำนวนหน่วยที่ขออนุญาตฯไม่ให้เกิน 80 หน่วยหรือ สูงสุดเพียง 79หน่วยเพื่อเลี่ยงEIA เพื่อไม่ให้เสียทั้งเงินและเวลา

 

ทั้งนี้ได้ตั้งข้อสังเกตว่า ขนาดห้องแต่ละหน่วย จะมีขนาดพื้นที่ใช้สอยกว้างใหญ่ผิดปกติ คือ เฉลี่ย 100-300 ตารางเมตร แต่ ภายหลังกลับนำพื้นที่ห้องขนาดดังกล่าวมาซอยแบ่งขาย ได้ เกือบ10 ห้อง/1ห้องที่ขออนุญาต หรือ ทั้งโครงการจะมีจำนวนหน่วยเพิ่มขึ้น จาก 79 หน่วยเป็น 100-300 หน่วย เป็นต้น

 

สำหรับสถิติโครงการที่เข้าข่ายการยื่นขออนุญาตจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมหรือ EIA ทั่วประเทศ ตั้งแต่เดือนมกราคม ปัจจุบัน (ข้อมูล ณ วันที่ 25 ธันวาคม 2549) ประเภทบ้านจัดสรร อาคารชุด โรงแรมโรงพยาบาล รวมทั้งสิ้น กว่า180 ราย เมื่อเทียบจากปีที่ผ่านมาตัวเลขยื่นขอEIA อยู่ในระดับที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งหากแยกประเภทอาคารชุดออกมาจะมี ไม่ถึง 100 ราย ในขณะที่ยอดการยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารที่เป็นอาคารสูงเฉลี่ยตั้งแต่ 5 ชั้นขึ้นไป เฉพาะในพื้นที่เขตกทม.มีไม่ต่ำกว่า 2,000 อาคาร โดยยังไม่รวมอาคารที่ยื่นขออนุญาตปลูกสร้างอาคารตามต่างจังหวัด

 

อนึ่ง ก่อนหน้านี้ คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านโครงการที่พักอาศัยบริเวณชุมชนและสถานที่พักตากอากาศ ที่มีเลขาธิการสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เป็นประธาน เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2548ที่ผ่านมา ได้มีมติ เพิ่มเติม จากประกาศEIA ว่า ให้ โครงการอยู่อาศัยรวมที่มีจำนวนอาคารตั้งแต่ 2 อาคารขึ้นไป บนพื้นที่เดียวกันและมีพื้นที่รวมกัน 10,000 ตารางเมตรขึ้นไป ให้ถือเสมือนว่าเป็นอาคารขนาดใหญ่พิเศษ ต้องเว้นระยะถอนร่นจากแนวเขตที่ดินที่เป็นที่ตั้งโครงการโดยรอบไม่น้อยกว่า 6 เมตร พร้อมทั้งติดตั้งระบบป้องกันอัคคีภัย ตามพ.ร.บ.ควบคุมอาคารพ.ศ.2522 เป็นต้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ