Loading

โยธาฯ ออกก.ม.ลูกคุมพื้นที่สุวรรณภูมิ

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2549
โยธาฯ ออกก.ม.ลูกคุมพื้นที่สุวรรณภูมิ

                วานนี้ (13 พ.ย.) ชาวบ้านในหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียงจากการขึ้น-ลงของเครื่องบินที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิออกมาเคลื่อนไหวเรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องช่วยกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยกลุ่มชาวบ้านเตรียมยื่น 4 ข้อเรียกร้องต่อผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันนี้ (14 พ.ย.) และมีการขู่จะปิดถนนโดยรอบท่าอากาศยานฯ เพื่อประท้วงหากไม่ได้รับความช่วยเหลือ นายสมพร ภู่พวงและชาวบ้านหมู่บ้านชัยพฤกษ์ ย่านบางพลี จ.สมุทรปราการ ที่ได้รับผลกระทบจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิรวมตัวกันเพื่อรับฟังปัญหาของลูกบ้านที่ได้รับผลกระทบจากมลภาวะทางเสียง จากการขึ้น-ลงของเครื่องบินตลอด 24 ชั่วโมง โดยเฉพาะผลกระทบด้านสุขภาพ โรคเครียด โรคนอนไม่หลับ ซึ่งได้ข้อสรุปความต้องการ 4 ข้อที่จะยื่นต่อนายสมชัย สวัสดีผล ผู้อำนวยการท่าอากาศยานสุวรรณภูมิในวันที่ 14 พฤศจิกายนนี้ คือ 1.ให้ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิย้ายสายการบินในประเทศกลับไปท่าอากาศยานกรุงเทพ  เพื่อลดความรุนแรงของเสียง 2.ให้มีการนำเทคนิคมาปรับเปลี่ยนการบินเพื่อลดเสียงขึ้น-ลงของเครื่องบิน

 

3.ให้ท่าอากาศยานฯ เข้ามารับผิดชอบชดเชยความเดือดร้อนให้กับประชาชนโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายในการดัดแปลงที่อยู่เพื่อป้องกันเสียงดังและให้ดำเนินการเสร็จสิ้นภายในวันที่ 20 ธันวาคมนี้ ทั้งนี้ หากข้อเรียกร้องไม่ได้รับการแก้ไขจะไปชุมนุมปิดการจราจรโดยรอบท่าอากาศยานฯ และเผาหุ่นผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง ด้านนายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผยว่า จากความล่าช้าในการกำหนดการออกกฎหมายบังคับใช้ในรูปแบบผังเมืองเฉพาะ พื้นที่บริเวณสุวรรณภูมิที่ครอบคลุมพื้นที่ 521 ตารางกิโลเมตรนั้น อาจทำให้เกิดปัญหาการใช้พื้นที่ที่ไม่เหมาะสม ไร้ทิศทางซึ่งจะส่งผลเสียในอนาคต ทั้งในด้านปัญหาน้ำเสีย,มลพิษทางเสียง,ความแออัดด้านที่อยู่อาศัยและปัญหาการเดินทาง ระบบคมนาคมและการขนส่งของธุรกิจเกี่ยวเนื่องจากสนามบินสุวรรณภูมิ ทำให้กรมโยธาธิการ ต้องแก้ไขปัญหาก่อน จะมีการบังคับใช้ผังเมืองเฉพาะบริเวณสุวรรณภูมิ

 

ดังนั้นระหว่างที่รอการจัดทำพระราชบัญญัติผังเมืองเฉพาะสุวรรณภูมินั้น กรมโยธาธิการได้ดำเนินการจัดทำมาตรการด้านกฎหมายที่เร่งด่วน ในการดูแลการพัฒนาพื้นที่ ด้วยการดำเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 โดยแก้ไขกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2547 ให้สอดคล้องกับร่างผังเมืองเฉพาะพื้นที่โดยรอบท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ โดยขยายขอบเขตการใช้บังคับให้ครอบคลุมเขตประเวศ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร และ อ.บางพลี-กิ่งอำเภอบางเสาธง จ.สมุทรปราการ กฎกระทรวงฉบับแก้ไขดังกล่าว จะแบ่งพื้นที่เป็น 9 โซน ควบคุมลักษณะอาคารทั้งประเภทอาคาร ชนิดอาคาร ขนาดและความสูงของอาคาร รวมถึงอัตราส่วนพื้นที่โล่งต่อแปลงที่ดินและอัตราส่วนพื้นที่อาคารใช้สอยของอาคารรวมต่อแปลงที่ดินเป็นต้น โดยคาดว่าจะเร่งรัดให้กฎหมายออกมาให้เร็วที่สุด คาดว่าไม่เกิน 3 เดือน อธิบดีกรมโยธาธิการ กล่าวว่า ปัจจุบันได้มีโครงการจัดสรรที่อยู่อาศัยเกิดขึ้นในบริเวณพื้นที่โดยรอบสนามบินสุวรรณภูมิค่อนข้างมากและหลายโครงการได้นำเอาสนามบินสุวรรณภูมิมาเป็นจุดขาย ดังนั้นต้องการให้ประชาชนที่จะตัดสินใจซื้อนั้นพิจารณาให้ดี ว่าได้รับผลกระทบต่างๆ ทั้งมลพิษทางเสียง น้ำท่วมหรือไม่ เพราะการรับซื้อคืนหรือชดเชยความเดือดร้อนนั้น รัฐบาลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ทอท.จะรับพิจารณาเฉพาะโครงการที่มีการก่อสร้างก่อนปี 2544 เท่านั้น

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ