Loading

คุมที่ดิน 3 แสนไร่รอบสุวรรณภูม

วันที่ : 14 พฤศจิกายน 2549
คุมที่ดิน 3 แสนไร่รอบสุวรรณภูมิ

                นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อธิบดีกรมโยธา ธิการและผังเมือง กล่าวว่า กรมอยู่ระหว่างการออกกฎกระทรวงมหาดไทยแก้ไขเพิ่มกฎกระทรวงมหาดไทย พ.ศ.2547 เพื่อควบคุมการก่อสร้างอาคารในบริเวณพื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คาดจะประกาศใช้ใน 1-2 เดือนนี้ กฎกระทรวงดังกล่าวจะนำไปใช้แทน พ.ร.บ.ผังเมืองเฉพาะพื้นที่ ที่ยังติดปัญหาทางด้านกฎหมาย และอยู่ในระหว่างการแก้ไข พ.ร.บ.ผังเมือง พ.ศ.2518 ที่จะใช้เวลาประมาณ 9-12 เดือน โดยจะควบคุม ลักษณะ ประเภท ชนิด ขนาด และความสูงของอาคาร อัตราส่วนที่โล่งต่อแปลงที่ดิน และอัตราส่วนพื้นที่ใช้สอยอาคารรวมต่อแปลงที่ดิน ในพื้นที่รอบสนามบินรวม 521 ตารางกิโลเมตร หรือ 3.25 แสนไร่ เพิ่มขึ้นจากเดิมที่คุมพื้นที่ประมาณ 100 ตารางกิโลเมตร เหตุที่ต้องเพิ่มความเข้มงวด เพราะต้องรักษาพื้นที่โดยรอบไว้เป็นที่รับน้ำ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์โพสต์ทูเดย์

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ