Loading

อัดฉีดงบฯเพิ่มคน - ไอทีรับงานทะลัก กรมที่ดินปรับลุกสนง.โซนสุวรรณภูม

วันที่ : 27 กรกฎาคม 2549
อัดฉีดงบฯเพิ่มคน - ไอทีรับงานทะลัก กรมที่ดินปรับลุกสนง.โซนสุวรรณภูมิ

                    นายพีรพล ไตรทศาวิทย์ อธิบดีกรมที่ดิน เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า กรมที่ดินอยู่ระหว่างพิจารณาปรับปรุงระบบการทำงานในสำนักงานที่ดินสาขาลาดกระบัง ประเวศ ในกรุงเทพ มหานคร (กทม.) และสาขาบางพลี (รับผิดชอบพื้นที่กิ่งอำเภอบางเสาธง และบางบ่อด้วย) จังหวัดสมุทรปราการ เนื่องจากสำนักงานที่ดินเหล่านี้ตั้งอยู่ในสุวรรณภูมิ มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม รวมทั้งงานเกี่ยวกับสารบบที่ดินในพื้นที่ที่รัฐบาลมีแผนจะผลักดันจัดตั้งเป็นสุวรรณภูมิมหานคร ซึ่งเป็นองค์กรปกครองท้องถิ่นรูปแบบใหม่ที่จะรองรับการเปิดให้สนามบินสุวรรณภูมิ กรมที่ดินจึงเห็นว่ามีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบงานต่างๆ รวมทั้งการให้บริการเพื่อเตรียมรองรับการใช้บริการของประชาชน และนักธุรกิจ นักลงทุนที่จะมีมากขึ้นในอนาคต

 

                    เป้าหมายก็เพื่อให้การบริการมีความรวดเร็ว ถูกต้อง มีความน่าเชื่อถือและเป็นธรรม เพื่อรักษาสิทธิของประชาชนที่เข้ามาขอจดทะเบียนสิทธิ และนิติกรรมเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งระบบ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขาย โอน หรือจดทะเบียนประเภทอื่นๆ โดยเบื้องต้นตนได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งจัดหางบประมาณจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ ระบบคอมพิวเตอร์ รวมทั้งบุคลากรให้สำนักงานที่ดินสาขาในพื้นที่ดังกล่าวเป็นการเร่งด่วน โดยเฉพาะสำนักงานสาขาบางพลี เพื่อสามารถให้บริการได้ทัดเทียมกับสำนักงานที่ดินสาขาใน กทม. โดยให้มีการลิงก์ข้อมูลและเก็บรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับที่ดินไว้ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมดเพื่อจะได้สะดวกในการเรียกใช้และให้บริการแก่ประชาชนทั่วไป

 

                    เนื่องจากรัฐบาลมีนโยบายชัดเจนว่าหน่วยงานราชการแต่ละหน่วยงานจะต้องอำนวยความสะดวก และให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว อย่างเช่น จดทะเบียนนิติกรรม ปัจจุบันมีการกำหนดระยะเวลาว่าต้องให้บริการเสร็จเรียบร้อยภายในกี่ชั่วโมงหรือกี่นาที เป็นต้น ขณะเดียวกันในแง่ของความถูกต้องก็ต้องให้ความสำคัญ เนื่องจากการให้บริการเกี่ยวกับที่ดินเป็นเรื่องของการรักษาสิทธิของประชาชน จึงต้องมีความน่าเชื่อถือควบคู่กันไปด้วย

 

                    นายพีรพลกล่าวว่า นอกจากเตรียมการรองรับการเติบโตของแหล่งที่อยู่อาศัยที่ ทำงาน และแหล่งธุรกิจที่จะเติบโตขึ้นมากหลังมีการเปิดใช้สนามบินสุวรรณภูมิแล้ว กรมที่ดินกำลังให้บริษัทที่ปรึกษาศึกษารูปแบบการให้บริการ ระบบงาน และระบบการจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับสารบบที่ดิน โดยเฉพาะเอกสารสิทธิต่างๆ ทั่วประเทศ คาดว่าอีกประมาณ 2-3 เดือนการดำเนินการในส่วนนี้จะเสร็จเรียบร้อย

 

                    จากนั้นจะเสนอรัฐบาลจัดสรรงบประมาณ 5,000-6,000 ล้านบาท เพื่อนำมาลงทุนจัดตั้งระบบ E-Landing Office หรือสำนักงานที่ดินอัตโนมัติจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารสิทธิ และสารบบที่ดินทั้งหมดเพื่อรองรับการให้บริการประชาชนในอนาคต

 

                    แนวทางการลงทุนอาจไม่ต้องพึ่งพางบประ มาณจากภาครัฐทั้ง 5,000-6,000 ล้านบาท แต่ใช้วิธีร่วมทุนและกู้เงินระยะยาวจากสถาบันการเงินมาลงทุนแล้วหารายได้ด้วยการขายข้อมูลบางประเภทที่ขณะนี้กรมที่ดินให้บริการฟรี เช่น บริการตรวจสอบเอกสารสิทธิ ตรวจสอบราคาประเมิน เป็นต้น โดยอาจพึ่งงบประมาณจากภาครัฐเพียงแค่ 2,000-3,000 ล้านบาทเท่านั้น ที่เหลือนำมาจากรายได้ที่จัดเก็บจากการเข้ามาใช้บริการของประชาชน นักธุรกิจ นักลงทุน รวมทั้งสถาบันการเงินที่ส่วนใหญ่มีความจำเป็นต้องใช้บริการด้านเอกสารจากกรมที่ดินอยู่แล้ว

 

                    ""เมื่อระบบ E-landing office หรือสำนักงานที่ดินอัตโนมัติดำเนินการแล้วเสร็จ ต้นฉบับเอกสารสิทธิทุกประเภทจะถูกนำไปรวบรวมจัดเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์เพื่อสะดวกในการค้นหา ต่อไปในอนาคตตัวอยู่ที่เชียงใหม่แต่มีที่ดินอยู่ในกรุงเทพฯ อยากจะไปโอนที่ดินที่เชียงใหม่ก็โอนได้เพียงแค่คลิกต้นฉบับขึ้นมา ขณะเดียวกันจะมีการก่อสร้างแวร์เฮาส์สำหรับจัดเก็บต้นฉบับเอกสารสิทธิตัวจริง ไว้ใช้งานบางประเภท เช่น ใช้เป็นพยานหลักฐานในศาล เป็นต้น ทั้งหมดนี้ขณะนี้เดินมาได้ 70% แล้ว ถ้าไม่มีอะไรติดขัดจะได้เห็นภายใน 3-4 ปีนี้แน่นอน

 

                    นายพีรพลกล่าวต่อว่า การนำ E-landing office หรือสำนักงานที่ดินอัตโนมัติมาใช้ แม้ต้องใช้วงเงินลงทุนค่อนข้างสูง แต่จะเกิดผลดีในระยะยาว เนื่องจากประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายในการใช้บริการที่สำนักงานที่ดินมากขึ้น ที่สำคัญการตรวจสอบเอกสารสิทธิต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโฉนด น.ส.3 น.ส.3 ก. รวมทั้ง ส.ค.1 จะคล่องตัวและรวดเร็วขึ้น เพราะสามารถเรียกขึ้นมาดูทางหน้าจอคอมพิวเตอร์ได้ นอกจากนี้เมื่อมีการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบก็จะทำให้สามารถเชื่อมโยงเอกสารต่างๆ เพื่อให้รู้แหล่งที่มาที่ไป ทำให้การตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อพิพาทเกี่ยวกับที่ดินทำได้ง่ายและรวดเร็วขึ้นด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ