Loading

พงษ์ศักดิ์ส่งไม้ต่อผอ.ศูนย์ฯคนใหม่ สางปัญหายักษ์ตลาดบ้านเมินส่งข้อมูล

วันที่ : 16 กรกฎาคม 2549
พงษ์ศักดิ์ส่งไม้ต่อผอ.ศูนย์ฯคนใหม่ สางปัญหายักษ์ตลาดบ้านเมินส่งข้อมูล

               นายพงษ์ศักดิ์ ชิวชรัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผยว่า ตนจะพ้นตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ ในวันที่ 15 กรกฎาคมที่จะถึงนี้ ในการนี้งานที่ดำเนินการค้างไว้ นายสัมมา คีตสิน รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ จะเป็นผู้ดำเนินการต่อ โดยมีโครงการที่จะดำเนินการต่อเนื่อง 6 โครงการ ได้แก่ โครงการสนับสนุนตลาดบ้านมือสองด้วยการจัดงานมหกรรมบ้านมือสองแห่งชาติซึ่งมีกำหนดจัดงานในเดือนตุลาคมศกนี้โครงการพัฒนาระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS) ซึ่งจะนำโฉนดที่ดินซึ่งเป็นหลักประกันเงินกู้มาบันทึกข้อมูลราคาที่ดินลงในระบบสารสนเทศ เป็นผลทำให้ศูนย์ข้อมูลฯ จะมีข้อมูลราคาที่ดินในทุกทำเล โครงการสำรวจโครงการที่อยู่อาศัยในเขตกทม.-ปริมณฑล และ 11 จังหวัดยุทธศาสตร์ โครงการการศึกษาการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โครงการพัฒนาต้นแบบระบบจัดเก็บข้อมูลใบอนุญาตก่อสร้าง/ดัดแปลง/รื้อถอนอาคารให้แก่หน่วยงานท้องถิ่นผ่านเครือข่ายอินเตอร์เน็ต และโครงการพัฒนาระบบคลังข้อมูลอสังหาริมทรัพย์สำหรับโครงการตามแผนปฏิบัติการปี 2549 ประกอบด้วยการรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลอสังหาริมทรัพย์ ใน 5 หมวดด้วยกัน ได้แก่ ที่อยู่อาศัย อาคารพาณิชย์ ศูนย์การค้า โรงแรม นิคมอุตสาหกรรมและโรงงาน ในส่วนข้อมูลที่อยู่อาศัยเพื่อให้ได้ข้อมูลจำนวนยูนิตที่มีการก่อสร้าง จำนวนยูนิตที่ขายได้ และจำนวนยูนิตที่เหลือขาย เพื่อเป็นดัชนีชี้วัดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อย่างไรก็ตาม ศูนย์ข้อมูลฯ ได้รับการร่วมมือจากผู้ประกอบการที่อยู่อาศัยที่จดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเพียงส่วนน้อยเท่านั้น ส่วนใหญ่แล้วไม่ให้ความร่วมมือเนื่องจากกลัวว่าจะเสียเปรียบทางการค้า อย่างเช่น ข้อมูลของแลนด์แบงก์ จำนวนบ้านที่ขายและบ้านเหลือขาย เป็นต้น อย่างไรก็ดี ที่ผ่านมาศูนย์ข้อมูลฯได้จัดส่งทีมลงสำรวจภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการ ขณะนี้ข้อมูลดังกล่าวได้ถูกจัดเก็บเป็นสถิติเรียบร้อยแล้ว พร้อมจะเผยแพร่ได้ในอีก 2 เดือนข้างหน้า นอกจากนั้นยังมีโครงการจัดทำดัชนีศักยภาพการเป็นเจ้าของที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เพื่อให้ทราบความสามารถในการมีที่อยู่อาศัยของประชาชนว่ามีแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ระหว่างช่วงปี 2540-2543 ซึ่งผลที่จะได้รับคือผู้ลงทุน รัฐบาล สถาบันการเงิน จะได้รู้ข้อมูลว่าประชาชนในเขตพื้นที่นั้นๆ มีความสามารถในการซื้อที่อยู่อาศัยได้ในระดับใดนายพงษ์ศักดิ์ กล่าวต่อว่า จากการที่ภาครัฐมีความต้องการที่จะนิรโทษกรรมอาคารร้างที่สร้างค้างไว้ในช่วงวิกฤตเศรษฐกิจ ศูนย์ข้อมูลฯได้จัดทำโครงการสำรวจอาคารสำนักงานในเขตกรุงเทพฯ โดยมีกำหนดแล้วเสร็จในเดือนธันวาคม 2549 ซึ่งนอกเหนือจากจะได้ข้อมูลอาคารสร้างค้างไว้ตั้งแต่ปี 2541-2548 แล้ว ยังครอบคลุมไปถึงอาคารสร้างค้างไว้ที่เกิดขึ้นในระหว่างปี 2549 ด้วยด้านนายสัมมา คีตสิน รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ และจะลงสมัครเพื่อสรรหาผู้อำนวยการศูนย์ข้อมูลฯ คนใหม่ เปิดเผย ต่อกรณีที่ศูนย์ข้อมูลฯ ไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ ในการเปิดเผยข้อมูลธุรกิจเท่าที่ควร ว่าจะใช้วิธีเข้าเยี่ยมผู้ประกอบการ สัปดาห์ปละ 1-2 ราย ปีละ 2 หน เพื่อขอทราบข้อมูลล่าสุดที่ต้องการ เช่น ข้อมูลจำนวนยูนิตทั้งหมด บ้านที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และข้อมูลบ้านเหลือขาย ขณะเดียวกันก็จะสร้างสัมพันธ์กับผู้ประกอบการ สุดท้ายอาจจะทำเป็นลักษณะของแบบสอบถามให้ผู้ประกอบการกรอกข้อมูล ส่วนข้อมูลทางด้านแลนด์แบงก์ เป็นข้อมูลในเชิงลึก ในการนี้ศูนย์ข้อมูลฯ จะเก็บข้อมูลที่จำเป็นก่อน

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ