Loading

โยธาสั่งคุมเข้มป้ายใหญ่บนตึก 6 จังหวัดรอบกรุ

วันที่ : 3 กรกฎาคม 2549
โยธาสั่งคุมเข้มป้ายใหญ่บนตึก 6 จังหวัดรอบกรุง

                    นายฐิระวัตร กุลละวณิชย์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง เปิดเผย ""ประชาชาติธุรกิจ"" ว่า กรมโยธาฯ ได้ทำหนังสือถึงผู้ว่าราชการจังหวัดปริมณฑล 6 จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทร ปราการ สมุทรสาคร นครปฐม และฉะเชิงเทรา เพื่อสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องออกมาตรการควบคุมการติดตั้งป้ายโฆษณาริมถนนสายสำคัญๆ โดยให้สอดคล้องกับประกาศกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลงอาคาร ประเภทป้ายบริเวณริมถนน ที่ประกาศบังคับใช้ในพื้นที่กรุงเทพมหา นคร (กทม.) ในขณะนี้ รวมทั้งป้องกันแก้ไขผลกระทบกรณีป้ายชำรุดโค่นล้ม ซึ่งอาจจะเกิดความสูญเสียทั้งต่อชีวิตและทรัพย์สิน ทั้งนี้ เป็นตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจัดระเบียบป้ายโฆษณาขนาดใหญ่ตามริมทางถนนสายหลัก ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสวยงาม

 

                    รายงานข่าวแจ้งว่า ปัจจุบันมีบางจังหวัดที่ขอให้กรมออกประกาศให้ เช่น จังหวัดปทุมธานีและจังหวัดฉะเชิงเทรา ส่วนจังหวัดอื่นๆ ที่เหลือจะต้องออกข้อบัญญัติเอง ล่าสุดจังหวัดสมุทรปราการได้แจ้งให้ทราบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสมุทรปราการ ต้องการให้กรมโยธาฯเป็นคนออกประกาศกระทรวงมหาดไทยให้เพียงฉบับเดียว เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและเป็นไปในแนว ทางเดียวกัน

 

                    โดยในรายละเอียด จะกำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดตั้งป้ายในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อำเภอบางพลี กิ่งอำเภอบางเสาธง อำเภอบางพลี อำเภอบางบ่อ อำเภอพระประแดง อำเภอเมือง และอำเภอพระสมุทรเจดีย์ จังหวัดสมุทรปราการ

 

                    รายงานแจ้งว่า ได้มีการกำหนดพื้นที่ในบริเวณที่วัดจากเขตทั้ง 2 ฟากของถนนกิ่งแก้ว ถนนกรุงเทพ-ชลบุรีสายใหม่ ทางหลวงชนบทสายรัตนโกสินทร์ 200 ปี ถนนบางนา-ตราด ถนนสุขสวัสดิ์ ถนนสุขุมวิท ถนนวงแหวนรอบนอกด้านตะวันออก ถนนศรีนครินทร์ ถนนเทพารักษ์ ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3113 และทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3111 หรือถนนบางปิ้ง-แพรกษา ให้ออกไปข้างละ 50 เมตร

 

                    จะยกเว้นป้ายชื่อถนน ตรอก ซอย ป้ายของทางราชการ ป้ายตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งป้ายเครื่องหมาย หรือสัญลักษณ์ของสถานประ กอบการ และป้ายชื่อหมู่บ้าน ที่ติดตั้งบนพื้นดินที่มีพื้นที่รวมกันไม่เกิน 5 ตารางเมตรและมีความสูงไม่เกิน 12 เมตร

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ