Loading

ลดหย่อนภาษี-ผ่อนเกณฑ์กู้บ้าน 4 สมาคมเห็นพ้องชง สมคิ

วันที่ : 11 มิถุนายน 2549
ลดหย่อนภาษี-ผ่อนเกณฑ์กู้บ้าน 4 สมาคมเห็นพ้องชง สมคิด

                    นายขรรค์ ประจวบเหมาะ กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เปิดเผย ""ฐานเศรษฐกิจ"" ภายหลังประชุมหารือกับตัวแทนผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 7 สมาคมว่า ได้มีการมอบหมายให้แต่ละสมาคมไปศึกษาหาแนวทางที่จะกระตุ้นการซื้อ-ขายที่อยู่อาศัยโดยนำไปทำเป็นการบ้าน แล้วนำมาเสนออีกครั้งในวันที่ 14 มิถุนายน 2549 โดยรวมๆ แล้ว ทางผู้ประกอบการต้องการให้มีอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่ระยะเวลา 3 ปี เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อบ้านของผู้บริโภค

 

                    อย่างไรก็ดี นายอิสระ บุญยัง อุปนายกสมาคมบ้านจัดสรร กล่าวว่า ผู้ประกอบการไม่ต้องการเรียกร้องขอมาตรการเพราะตระหนักดีกว่าทางรัฐบาลกำลังประสบกับปัจจัยลบหลายอย่างทั้งปัญหาราคาน้ำมัน และภาวะอัตราดอกเบี้ย เพราะอาจจะถูกมองว่าธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เรียกร้องมากเกินไป แต่สิ่งที่ผู้ประกอบการได้มีการพูดถึงในวันนี้คือเรื่องการลูกค้ากู้ไม่ผ่านเพิ่มขึ้นถึง 20% ยอดขาย ในวันนี้จึงได้มีการเชิญนาย ธวัชชัย ยงกิตติกุล เลขาธิการสมาคมธนาคารไทยมารับฟังปัญหาจากผู้ประกอบการด้วย ว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นเพราะธนาคารไม่มั่นใจในการปล่อยกู้ให้กับผู้บริโภคหรือไม่ซึ่งหากพิจารณาจากภาพรวมของประเทศแล้วธุรกิจส่งออกยังไปได้ดีรวมถึงดุลการค้าด้วย เพียงแต่ภาคการลงทุนเกิดความไม่เชื่อมั่นจากปัญหาอัตราดอกเบี้ยและน้ำมัน และถ้าหากธนาคารเกิดความไม่เชื่อมั่นอีกรายก็จะทำให้เศรษฐกิจไปกันใหญ่

 

                    ต่อเรื่องดังกล่าวนี้ นายพันธุ์เทพ ทานชิติกุล อุปนายกสมาคมฝ่ายวิชาการ หนึ่งในผู้ร่วมประชุมหารือกล่าวว่า สมาคมรับสร้างบ้านเห็นพ้องกันว่าปัจจุบันนี้ปัญหาลูกค้ากู้ไม่ผ่านเป็นเรื่องใหญ่ และอยากให้ธนาคารมีการทบทวนวิธีการพิจารณาการให้สินเชื่อเพราะว่าสัดส่วนลูกค้ากู้ไม่ผ่านไม่แตกต่างจากช่วง 2-3 เดือนที่ผ่านมา เป็นเพราะธนาคารมีการปรับเปลี่ยนโดยเพิ่มหลักเกณฑ์พิจารณาในการปล่อยกู้หรือไม่ ทำให้ลูกค้าผ่านการกู้ยากขึ้น รวมถึงวงเงินในการปล่อยกู้ด้วย

 

 

                    อีกทั้งในการประชุมครานี้ สมาคมรับสร้างบ้านได้ยื่นขอความช่วยเหลือจากภาครัฐใน 3 เรื่อง ข้อ 1.ขอให้ภาครัฐช่วยในการจัด Exhibition ให้กับสมาคมรับสร้างบ้าน    เพราะกำลังของสมาคมมีน้อย  2. ขออัตราดอกเบี้ยคงที่ให้กับลูกค้ารับสร้างบ้านด้วย และ 3.ให้นำใบกำกับภาษีจากบริษัทผู้รับสร้างบ้านมาหักลดหย่อนภาษีสิ้นปีแบบกระจายหัก 5-10 ปี ซึ่งจะทำให้ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างรายย่อยต่างๆ ต้องเข้าสู่กระบวนการภาษีมูลค่าเพิ่ม ในส่วนของภาครัฐก็จะได้ประโยชน์จากการเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น โดยตลาดมีมูลค่ารวม 20,000-30,000 ล้านบาท ในขณะที่สมาคมรับสร้างบ้านมีมาร์เก็ตแชร์อยู่ในตลาดแค่ 3,000-4,000 ล้านบาท ที่เหลือเป็นของรับเหมารายย่อย ส่วนเหตุผลที่ขออัตราดอกเบี้ยคงที่ เนื่องจากธุรกิจรับสร้างบ้านไม่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำคงที่รองรับเหมือนผู้ซื้อโครงการบ้านจัดสรร แต่เป็นธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับที่ดิน

 

                    ด้านนายวิศิษฐ์ คุณาทรกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียลตี้เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด ผู้ประกอบธุรกิจตัวแทนซื้อ-ขายบ้านมือสอง เปิดเผยว่า ในส่วนของสมาคมตัวแทนนายหน้าอสังหาริมทรัพย์ คาดว่าจะยื่นคือให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโอนในรูปแบบตายตัวเป็นลักษณะเหมาจ่าย สำหรับบ้านราคาต่ำกว่า 10 ล้านบาท ในอัตรา 1,000 บาทต่อการซื้อหรือขาย 1 รายการ จากปกติต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 2% และขอให้ผ่อนผันกฎเกณฑ์สิทธิที่จะได้รับการลดค่าธรรมเนียมการโอนเหลือเพียง 0.01% จากสิทธิ์เดิมที่ต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านอย่างน้อย 1 ปี จึงจะได้รับสิทธิลดค่าธรรมเนียมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01 เป็นแค่ถือครองในระยะเวลา 1 ปี เพื่อให้ผู้ซื้อบ้านมือสองได้มีโอกาสได้รับสิทธิมากขึ้นและจะได้เป็นแรงกระตุ้นให้เกิดการซื้อบ้านมือสองมากขึ้น

 

                    แหล่งข่าวในที่ประชุมหารือรายหนึ่ง เปิดเผยว่า ผู้ประกอบการบางรายเห็นว่าน่าจะเพิ่มการกระตุ้นการตัดสินใจด้วยการนำค่าใช้จ่ายจากการผ่อนชำระบ้านมาหักลดหย่อนภาษีรายได้เพิ่มจาก 50,000 บาท เป็น 100,000 บาท และผู้ประกอบการบางรายให้ช่วยเหลือในการยื่นขอสิ่งแวดล้อมเพราะทำให้ต้นทุนค่าก่อสร้างสูงส่งผลไปยังราคาขาย ให้สูงตามด้วย

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ