Loading

กทม.ผุดศูนย์ชุมชนลาดกระบัง-มีนบุรี เล็งใช้มาตรการภาษีดึงเอกชนลงทุ

วันที่ : 8 มิถุนายน 2549
กทม.ผุดศูนย์ชุมชนลาดกระบัง-มีนบุรี เล็งใช้มาตรการภาษีดึงเอกชนลงทุน

                    นายสมศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพฯ เปิดเผยว่าหลังจากที่มีการประกาศใช้ผังเมืองกรุงเทพฯ  ฉบับใหม่ พ.ศ.2549 ไปเมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม ที่ผ่านมานั้น ทาง กทม.ได้มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินภายใต้กรอบผังเมืองใหม่ ผ่านซับเซ็นเตอร์ ที่จะนำร่อง 5 แห่ง ในการสร้างเป็นศูนย์ชุมชน คือ 1.สะพานใหม่ 2.ศูนย์มีนบุรี 3.ศูนย์ลาดกระบัง 4.ศูนย์บางนา-ศรีนครินทร์ และ 5.ศูนย์บางขุนเทียน นอกจากศูนย์ชุมชนแล้ว ยังมีศูนย์คมนาคมอีก 3 ศูนย์ ที่จะต้องพัฒนา คือ ศูนย์พหลโยธิน, ศูนย์ตากสิน และศูนย์มักกะสัน

 

                    ในการพัฒนาศูนย์ชุมชนทั้งหมดนั้น กทม.จะค่อยพัฒนาไปตามความเหมาะสม และความจำเป็นเร่งด่วนเบื้องต้นตามแผน กทม.จะนำร่อง 2 ศูนย์ชุมชน คือ ที่ลาดกระบัง และที่มีนบุรี ซึ่งทั้ง 2 ศูนย์นี้จะรองรับการขยายตัวของเมืองทางตะวันออก ตามสนามบินสุวรรณภูมิ และจากการศึกษาเบื้องต้นใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ในการพัฒนาพื้นที่ให้สมบูรณ์ เช่นระบบถนน การยกระดับโรงเรียนของ กทม.โรงพยาบาล หรือสำนักอนามัย เป็นต้น ทั้งนี้งบประมาณการดำเนินการ ทางผู้ว่า กทม.พร้อมที่จะสนับสนุน และให้เสนองบประมาณขึ้นไปเพื่อพิจารณา

 

                    นอกจากนี้ กทม.ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน ในธุรกิจต่างๆ เช่น ค้าปลีกที่กำหนดว่า หากเอกชนลงทุนในธุรกิจค้าปลีก ที่มีพื้นที่ขนาดใช้สอยไม่เกิน 4,000 ตารางเมตร สามารถที่จะก่อสร้างได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าข่ายข้อบัญญัติของ กฎหมายค้าปลีก ค้าส่ง แต่หากเกิน 4,000 ตารางเมตร ก็จะต้องเข้าข่ายปฏิบัติตามกฎหมายเช่น ระยะถอยร่น ความกว้างของถนน เพื่อแก้ไขปัญหาจราจร เป็นต้น

 

                    ทั้งนี้ มาตรการดังกล่าว เพื่อสร้างแรงจูงใจภาคเอกชน หรือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเร็วขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะขยายเมืองสู่พื้นที่รอบนอก หรือชานเมือง หรือการสร้างเมืองใหม่ กทม.มีแนวคิดที่จูงใจเอกชน ด้วยกานนำมาตรการ การลดหย่อนภาษี เช่น ภาษีโรงเรือนหรือภาษีรายได้ ให้แก่เอกชนที่เข้ามาลงทุน โดยจะหารือกับกระทรวงการคลังก่อน

 

                    ก่อนที่จะประกาศใช้ผังเมืองฉบับใหม่ กทม.ได้เปิดให้ผู้ประกอบการเอกชน เจ้าของที่ดิน หรือประชาชนทั่วไปมีส่วนร่วมในการกำหนดร่างผังเมือง และหลังจากที่ประกาศใช้แล้ว กทม.ก็พร้อมที่จะรับฟังความเห็นของเอกชน ประชาชนหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อแก้ไขได้ตลอดเวลาเช่นกัน

 

                    ด้านนายชาลี โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการ บริษัท ซิตี้ เรียลตี้ จำกัด เปิดเผยว่า โดยส่วนตัวเห็นว่าภาพรวมของผังเมืองรวม กทม.ฉบับใหม่อยู่ในเกณฑ์ที่สมบูรณ์ดี แต่อาจจะมีบางพื้นที่ใช้ประโยชน์ของที่ดินได้ไม่เต็มที่ แต่ในส่วนของซิตี้เรียลตี้นั้น ที่ดินที่มีอยู่ไม่ได้รับผลกระทบในเชิงลบจากผังเมืองฉบับใหม่ ส่วนอีกโครงการมูลค่าลงทุน 3,000 ล้านบาท บริษัทจะนำที่ดิน 8 ไร่ ย่านถนนวิทยุ มาพัฒนาเป็นคอนโดฯ และโครงการเซอร์วิสอพาร์ตเมนต์

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ