Loading

อสังหาริมทรัพย์ ชง สมคิด ลดภาษีมูลค่าเพิ่

วันที่ : 8 มิถุนายน 2549
อสังหาริมทรัพย์ ชง สมคิด ลดภาษีมูลค่าเพิ่ม

                    หลังจาก ดร.สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รักษาการรองนายกรัฐมนตรี ได้หารือร่วมกับ 7 สมาคมด้านอสังหาริมทรัพย์ ไปเมื่อ 2 สัปดาห์ก่อนเพื่อรับทราบปัญหาในภาคธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยให้แต่ละองค์กรไปสรุปปัญหามา แล้วนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาหามาตรการช่วยเหลือ   ล่าสุดวานนี้ (7 มิ.ย.) ตัวแทนสมาคมอสังหาริมทรัพย์ทั้ง 7 ได้ร่วมหารือประเด็นปัญหา และเตรียมเสนอแนวทางเป็นข้อสรุปที่ได้จากการประชุม ต่อนายสมคิด เพื่อหาทางออกในการกระตุ้นธุรกิจรอบใหม่ ซึ่งที่ประชุมวานนี้มีข้อสรุปเบื้องต้นออกมา 3 แนวทางด้วยกัน

 

                    นายสุรัตน์ชัย กึงฮะกิจ อุปนายกฝ่ายพัฒนาธุรกิจ สมาคมธุรกิจรับสร้างบ้าน กล่าวว่า หลังจากนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ได้เชิญผู้ประกอบการเอกชนเข้าพบเพื่อหารือสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจและผู้บริโภค พร้อมเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนนำเสนอปัญหาในการดำเนินธุรกิจ ล่าสุดสมาชิกของสมาคมได้สรุปปัญหาเพื่อนำเสนอหลักเพื่อกระตุ้นตลาดและช่วยเหลือผู้บริโภคไปพร้อมๆ กันดังนี้

 

                    เริ่มจาก 1.ขอให้ภาครัฐ สนับสนุนการจัดทำประชาสัมพันธ์ หรือการจัดกิจกรรมให้กับภาคธุรกิจรับสร้างบ้าน 2. ให้การสนับสนุนมาตรการด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) ให้กับประชาชนที่ว่าจ้างบริษัทรับสร้างบ้านปลูกสร้างบ้าน ให้ได้รับรับการยกเว้นภาษี หรือสามารถนำค่าใช้จ่ายดังกล่าว ไปหักลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ ซึ่งภาครัฐสามารถกระจายการหักค่าลดหย่อน 5 ปีหรือ 10 ปีได้ และ 3.มาตรการ การสนับสนุนอัตราดอกเบี้ยคงที่ ให้แก่ธุรกิจรับสร้างบ้าน

 

                    ขณะที่ นายวิศิษฐ์ คุณาทรกุล ประธานและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เรียลตี้ เวิลด์ อัลไลแอนซ์ จำกัด กล่าวว่า ส่วนตัว เสนอมาตรการ การสนับสนุนภาคธุรกิจบ้านมือ 2 ผ่านการประชุมใน 2 เรื่อง คือ 1.ให้มีการจัดเก็บค่าธรรมเนียมโอนในรูปแบบตายตัว เป็นลักษณะเหมาจ่าย สำหรับบ้านราคาต่ำว่า 10 ล้านบาท ในอัตรา 1,000 บาทต่อการซื้อหรือขาย 1 รายการ จากปกติจะต้องมีการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 2% และ 2.ให้สิทธิพิเศษตามมาตรการลดภาษีและค่าธรรมเนียมโอน สำหรับเจ้าของกรรมสิทธิ์ ในบ้านหลังนั้น โดยไม่จำเป็นต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน ซึ่งเดิมการที่จะเข้าข่ายได้รับสิทธิพิเศษดังกล่าวจะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านรวมระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี จึงจะได้รับการลดค่าธรรมการโอนจาก 2% เหลือ 0.01 ของราคาประเมินทุนทรัพย์

 

                    ข้อเสนอดังกล่าว จะนำไปสรุปเป็นสาระสำคัญรวบยอดอีกครั้ง จากนั้นจะทำเป็นหนังสือเสนอต่อนายสมคิด เพื่อขอความเห็น และพิจารณาผ่อนปรนดังกล่าว ทั้งนี้ มาตรการทั้งหมดจะเน้นไปที่การช่วยเรื่อง กำลังซื้อผู้บริโภค ช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายผู้บริโภค มากกว่าจะเป็นการช่วยเหลือผู้ประกอบการ ซึ่งเป้าหมายหลักเพื่อสร้างความเชื่อมั่น และกระตุ้นให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อง่ายขึ้น ในภาวะที่มีปัจจัยลบหลายอย่างเข้ามากระทบ

 

 

ที่มา : หนังสือพิพม์กรุงเทพธุรกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ