Loading

กทม.ถกคลังลดภาษีดึงเอกชนลงทุนเมืองใหม

วันที่ : 8 มิถุนายน 2549
กทม.ถกคลังลดภาษีดึงเอกชนลงทุนเมืองใหม่

                    นายสมศักดิ์ เศรษฐนันท์ รองผู้อำนวยการสำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า หลังจากที่มีการประกาศใช้ผังเมืองกรุงเทพมหานคร ฉบับใหม่ พ.ศ.2549 ไปเมื่อวันที่ 16 พ.ค.ที่ผ่านมานั้น ทางกทม.มีแผนที่จะพัฒนาที่ดินภายใต้กรอบผังเมืองใหม่ ผ่านซับเซ็นเตอร์ ที่จะนำร่อง 5 แห่ง ในการที่จะสร้างเป็นศูนย์ชุมชนคือ 1.ศูนย์สะพานใหม่ 2.ศูนย์มีนบุรี 3.ศูนย์ลาดกระบังใหม่ 4.ศูนย์บางนา-ศรีนครินทร์ และ 5.ศูนย์บางขุนเทียน นอกจากศูนย์ชุมชนแล้ว ยังมีศูนย์คมนาคมอีก 3 ศูนย์ที่จะต้องพัฒนาคือ ศูนย์พหลโยธิน ศูนย์ตากสิน และศูนย์มักกะสัน อย่างไรก็ดี การพัฒนาศูนย์ชุมชนทั้งหมดนั้น กทม.จะนำร่อง   2 ศูนย์ชุมชนคือ ที่ ลาดกระบังและมีนบุรี ซึ่ง 2 ศูนย์นี้จะรองรับการขยายตัวของเมืองทางตะวันออก และรองรับการเติบโตของเมืองตามสนามบินใหม่สุวรรณภูมิ และจากการศึกษาเบื้องต้นใช้งบประมาณไม่ต่ำกว่า 1 หมื่นล้านบาท ในการพัฒนาพื้นที่ให้สมบูรณ์เช่นระบบถนน การยกระดับโรงเรียนของกทม. โรงพยาบาล หรือ สำนักอนามัน เป็นต้น

 

                    สำหรับงบประมาณในการดำเนินการต่างๆ ทางผู้ว่ากทม. พร้อมที่จะสนับสนุนและให้เสนองบประมาณขึ้นไปเพื่อพิจารณา นอกจากนี้กทม.ยังมีนโยบายที่จะสนับสนุน ส่งเสริมให้เกิดการลงทุนจากภาคเอกชน ในธุรกิจต่างๆ เช่า ค้าปลีก ที่กำหนดว่า หากเอกชนลงทุนในธุรกิจค้าปลีกที่มีพื้นที่ขนาดใช้สอยไม่เกิน 4,000 ตร.ม.สามารถที่จะก่อสร้างได้ทันที โดยไม่ต้องเข้าข่ายข้อบัญญัติของกฎหมายค้าปลีกค้าส่ง ทั้งนี้ เพื่อสร้างแรงจูงใจภาคเอกชนหรือกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเร็วขึ้น และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายที่จะขยายเมืองสู่พื้นที่รอบนอก หรือชานเมือง หรือการสร้างเมืองใหม่ กทม.มีแนวคิดที่จะจูงใจเอกชนด้วยการนำมาตรการลดหย่อนภาษี เช่น ภาษีโรงเรือน หรือภาษีรายได้ ให้แก่เอกชนที่เข้ามาลงทุน ทั้งนี้ มาตรการจูงใจด้านภาษีนี้ กทม.คงต้องปรึกษาหรือหารือกับกระทรวงการคลัง นายวิชา จิวาลัย ที่ปรึกษาสภาที่อยู่อาศัยไทย แสดงความห่วงว่า กทม.จะพัฒนาระบบสาธารณูปโภคได้ช้ากว่าภาคเอกชนเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด และเห็นว่า การที่กรุงเทพฯเป็น 1 ใน 50 เมกะซิตี้ของโลก การพัฒนาต้องร่วมมือกันทั้งภาครัฐและเอกชนเพราะกรุงเทพฯโตเร็วเพียงช่วง 10 ปี

 

 

ที่มา : หนังสือพิพม์ข่าวสด

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ