Loading

กทม.ตั้งกก.ร่วมปรับปรุงผังเมือ

วันที่ : 27 พฤษภาคม 2549
กทม.ตั้งกก.ร่วมปรับปรุงผังเมือง

                    เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม ที่ห้องประชุมบริษัท ข่าวสด จำกัด หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ในเครือบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ร่วมกับกรุงเทพมหานคร และองค์กรภาคเอกชน  จัดสัมมนาเรื่อง ""แนวทางการปฏิบัติตามผังเมืองรวมกรุงเทพมหานคร (กทม.) พ.ศ. 2549""

 

                    นางบรรณโศภิษฐ์ เมฆวิชัย รองผู้ว่าฯกทม. กล่าวว่า กทม.จะตั้งคณะกรรมการร่วมปรับปรุงผังเมืองทั้งระดับเมือง และระดับเขต เช่น พื้นที่รอบสนามบินสุวรรณภูมิ เนื่องจากไม่เห็นด้วยที่จะพัฒนาเมืองในรัศมี 25 กิโลเมตร รอบสนามบินสุวรรณภูมิ เพราะมาตรฐานสนามบินทั่วโลกจะต้องเว้นพื้นที่ว่างเป็นเขตปลอดภัยทางการบิน ส่วนกรณีที่ภาคเอกชนยื่นขออนุญาตก่อสร้างตามมาตรา 39 ทวิ กว่า 200 โครงการ ว่าสำนักผังเมือง (สผม.) อยู่ระหว่างรวบรวมข้อเสนอของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เตรียมเสนอให้คณะกรรมการกฤษฎีกาตีความอีกครั้ง

 

                    นายสมเชาว์ ตัณฑเทิดธรรม นายกสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย กล่าวว่า ผังเมืองฉบับใหม่ที่ประกาศใช้เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมานั้น มีสิ่งที่เป็นกังวลคือเรื่องโบนัสในรัศมี 500 เมตร จากสถานีรถไฟฟ้า เนื่องจากผังเมืองระบุว่าหากโครงการตั้งอยู่ในรัศมีดังกล่าวจะได้สิทธิพิเศษได้พื้นที่ก่อสร้างเพิ่มขึ้นหากมีการสร้างพื้นที่จอดรถมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้คนซื้อรถมากกว่าเดิมการจราจรก็ติดขัดมากขึ้น และจะทำให้ต้นทุนการก่อสร้างของอาคารชุดเพิ่มขึ้นส่งผลราคาขายแพงขึ้น นอกจากนี้ควรเพิ่มแรงจูงใจเพื่อการพัฒนาเมืองให้เติบโตในอนาคตหากมีการทำโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม และควรตั้งคณะกรรมการผังเมืองร่วมระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพิจารณาโครงการบางชนิดที่ผังเมืองไม่อนุญาตให้ทำ แต่เป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อระบบเมือง

 

                    นายอธิป พีชานนท์ นายกสมาคมอาคารชุดไทย กล่าวว่า ที่ผ่านมาผังเมืองสุวรรณภูมิยังไม่ชัดเจนมากนัก สมาคมมีข้อสังเกตเกี่ยวกับผังเมืองฉบับใหม่คือควรจะมีการกำหนดให้เป็นสังคมที่พึ่งพาตัวเองได้โดยสมบูรณ์แบบนอกจากนี้ควรจะต้องมีการเชื่อมโยงผังเมือง กทม.เข้ากับผังในจังหวัดปริมณฑลเพื่อการใช้ประโยชน์เป็นไปในทิศทางเดียวกันในพื้นที่ที่ต่อเนื่องกัน และอยากให้ กทม.มีสำนักงานสิ่งแวดล้อมของตัวเองเพื่อให้มีกฎข้อบังคับไปในทิศทางเดี่ยวกับกฎการอนุญาตก่อสร้างและอื่นๆ

 

                    นายประสงค์ เอาฬาร นายกสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร กล่าวว่า ผังเมืองฉบับใหม่ทำให้การสร้างทาวน์เฮาส์ในพื้นที่สีแดงและน้ำตาลรวมถึงสีเหลืองไม่สามารถขายถูกได้ รวมถึงการกำหนดพื้นที่ก่อสร้างบ้านเดี่ยวต้องสร้าง 100 ตารางวา ในพื้นที่สีเขียวนั้นก็ใหญ่เกินไป ควรลดขนาดเพื่อให้ประชาชนสามารถซื้อได้ และควรจะต้องมีความชัดเจนเรื่องระบบขนส่งมวลชนและผังเมืองสุวรรณภูมิ

 

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์มติชน

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ