Loading

สคบ.รับลูกสอบสินธานีกรุ๊ป หวั่นเลิกกิจการไร้คนรับผิ

วันที่ : 14 พฤษภาคม 2549
สคบ.รับลูกสอบสินธานีกรุ๊ป หวั่นเลิกกิจการไร้คนรับผิด

                   นางรัศมี วิศทเวทย์  เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค (สคบ.) เปิดเผย ฐานเศรษฐกิจ ถึงกรณีการเข้าร้องเรียนของกลุ่มตัวแทนเจ้าของอาคารทาวน์เฮาส์กึ่ง     โฮมออฟฟิศ 8 หลัง ในหมู่บ้านสินธานี เขตวังทองหลาง ที่เกิดการทรุดตัวเฉียบพลัน ว่า ขณะนี้ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจดูโดยด่วนเพื่อเก็บข้อมูลรายละเอียดต่างๆ พร้อมทั้งเอาข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องต่างๆ มาดู และเก็บข้อมูลของเขต เช่นการขออนุญาตต่างๆ ว่าถูกต้องหรือไม่ และได้สร้างตามแบบที่อนุมัติไว้หรือเปล่า รวมถึงประสานงานไปยังสมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยขอให้เข้าร่วมตรวจสอบด้วย และจะดำเนินการติดตามเรื่องนี้อีกครั้งในอาทิตย์หน้า แต่ขณะนี้มีลูกบ้านมาร้องเรียนกับสคบ.เพียงแค่ 2 คนเท่านั้นจึงอยากจะให้ลูกบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการทรุดตัวของอาคารเข้ามาร้องเรียนที่สคบ.เพิ่ม

 

ทั้งนี้ ปัญหาที่หนักใจคือผู้พัฒนาโครงการอันได้แก่บริษัท สินธานี กรุ๊ป จำกัด นั้น ยังมีตัวตนอยู่หรือไม่ และถ้าหากพ้นสภาพการเป็นนิติบุคคลแล้ว หรือไม่มีตัวตนอยู่แล้ว ความรับผิดชอบต่อค่าเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นก็จะสิ้นสุดลงและไม่ตามไปถึงบุคคลผู้เคยเป็นเจ้าของโครงการ ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้ ทาง สคบ.ได้เคยหารือกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านกฎหมายของไทยให้มองเห็นถึงปัญหาและขอให้มีการแก้กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ให้ความรับผิดชอบตามไปยังบุคคลผู้เป็นเจ้าของโครงการได้ภายหลังการพัฒนาในนามนิติบุคคลสิ้นสุดลงโดยชี้ให้เห็นถึงประเด็นปัญหาต่างๆ เหล่านี้ เพราะจะเห็นได้ว่าเมื่อมีปัญหาต่างๆ เกิดขึ้นผู้ประกอบการมักล้มบนฟูก กฎหมายไม่สามารถเอาผิดไปยังตัวบุคคลได้

 

ส่วนในกรณีการทรุดตัวของอาคารในหมู่บ้านสินธานี หากตรวจสอบแล้วพบว่า บริษัท สินธานี กรุ๊ป จำกัด นั้นไม่มีตัวตนอยู่แล้ว เจ้าของอาคารคงต้องช่วยเหลือตัวเอง ซึ่งสคบ.เองก็ไม่มีช่องทางที่จะสนับสนุนเงินช่วยเหลือ

อย่างไรก็ตาม หลังจากร่างกฎหมายว่าด้วยความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดจากสินค้าไม่ปลอดภัยมีผลบังคับใช้ ผู้ประกอบการพัฒนาที่ดินคงต้องก่อสร้างระมัดระวังมากกว่านี้ เพราะได้มีการแก้ไขให้ครอบคลุมถึงสินค้าประเภทอาคารและการบริการเข้าไปด้วย โดยความรับผิดชอบนั้นจะครอบคลุมไปถึงผู้รับเหมาก่อสร้างยันสถาปนิก แต่ก็ยังจำกัดขอบเขตเป็นแค่ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อร่างกายและจิตใจไม่รวมวัตถุ สำหรับความคืบหน้าของร่างกฎหมายดังกล่าว ขณะนี้สคบ.ได้ผลักดันเข้าสู่สภาผู้แทนราษฎรไปแล้ว

 

เลขาธิการฯ กล่าวต่อว่า ปัญหาการร้องเรียนของผู้บริโภคเกี่ยวกับบ้าน นับจากฟื้นวิกฤตเศรษฐกิจเป็นต้นมามีการเปลี่ยนแปลงซึ่งก่อนหน้านี้การร้องเรียนมักจะเป็นเรื่องผู้ประกอบการก่อสร้างบ้านไม่แล้วเสร็จแต่ในปัจจุบันปัญหาที่มีการร้องเรียนกันมามากคือเรื่องการที่ลูกค้ากู้ไม่ผ่านและผู้ประกอบการไม่คืนเงินดาวน์ให้กับลูกค้า การใช้วัสดุก่อสร้างตกแต่งไม่ได้มาตรฐาน และการซ่อมแซมบ้านที่ไม่เรียบร้อยของผู้ประกอบการ

 

สำหรับกรณีการเข้าร้องเรียนของกลุ่มตัวแทนและเจ้าของอาคารทาวน์เฮาส์กึ่งออฟฟิศในหมู่บ้านสินธานี ซอยลาดพร้าว 80 เขตวังทองหลาง เกิดจากการที่อาคารเกิดการทรุดตัวอย่างเฉียบพลันเมื่อช่วงเช้าของวันที่ 8 พฤษภาคมที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถอยู่อาศัยและประกอบธุรกิจได้ และเป็นเหตุให้สูญเสียรายได้เป็นจำนวนมาก ซึ่งจากการตรวจสอบของ ""ฐานเศรษฐกิจ"" ตามเลขที่สถานที่ตั้งบริษัท เลขที่ 119/129 หมู่ที่ 6 ถนนสุขาภิบาล 1 แขวงคลองกลุ่ม เขตบึ่งกุ่ม โดยข้อมูลของกรมการค้า กระทรวงพาณิชย์ ระบุว่า ชื่อบริษัท สินธานี เพลซ จำกัด กรรมการผู้มีอำนาจทำการแทน คือ นางพนิดา ภาณุพัฒนพงศ์ ส่วนกรรมการนอกจากนางพนิดาฯ แล้วยังมีนายสิทธิ ภาณุพัฒนพงศ์ ก่อตั้ง

 

เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2533 ทุนจดทะเบียน 10 ล้านบาท งบกำไรขาดทุนสิ้นสุด ณ เดือนธันวาคม 2546 ขณะนั้นมีรายได้ 71 ล้านบาท และมีค่าใช้จ่าย 61 ล้านบาท มีกำไร 10 ล้านบาท นอกจากนั้น ยังมีบริษัทที่มีความเกี่ยวพันกันกว่า 30 บริษัท โดยมีคนในตระกูล ""ภาณุพัฒนพงศ์"" เป็นหนึ่งในคณะผู้บริหาร

 

ที่มา : หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

 

 

ข่าวกฎหมายอสังหาฯ อื่นๆ